Facebook Miasto Żory Youtube Miasto Żory Instagram Miasto Żory Epuap BIP Żory
Dla niepełnosprawnych ikona Wielkość czcionki ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
BIP Żory Dla niepełnosprawnych ikona Wersja kontrastowa ikona Szukaj ikona
Zdjęcie przedstawia Rynek Miasta Żory

Fundusze EOG

Energooszczędne Żory - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty

Energooszczędne Żory z dofinansowaniem z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

„Energooszczędne Żory - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty” to tytuł projektu zgłoszonego przez Gminę Miejską Żory, który uzyskał dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014.

Celem głównym Projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do powietrza powstających podczas spalania paliw na cele grzewcze i oświetlenia pięciu placówek szkolnych w Mieście Żory: Zespołu Szkół nr 5 (ZS5), Zespołu Szkół nr 2 (ZS2), Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespołu Szkół Specjalnych (ZSS) i Szkoły Podstawowej nr 3 (SP3). Realizacja tego celu wynikać będzie z racjonalizacji zużycia energii w budynkach, ta z kolei pozwoli obniżyć koszty ogrzewania i oświetlenia.

Do podstawowych przyczyn podjęcia projektu zaliczono:

- niewystarczający poziom izolacyjności przegród zewnętrznych (ścian, stropodachów, stolarki okiennej i drzwiowej),

- niską sprawność i niedostateczny stan techniczny instalacji c.o. i c.w.u.,

- wyeksploatowane systemy grzewcze w ZS5,

- energochłonne systemy oświetleniowe.

Zakładane cele zostaną osiągnięte dzięki wykorzystaniu sprawdzonych i powszechnie stosowanych działań termomodernizacyjnych.

 

Zakres rzeczowy projektu:

Zespół Szkół nr 5 (ZS5):

a) docieplenie styropianem ścian zewnętrznych Gimnazjum, cokołu,

b) docieplenie stropodachu nad Szkołą Podstawową,

c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na okna nowe,

d) modernizacja instalacji c.o. - wymiana rurociągów o długości 932,5 m, montaż 90 szt. grzejników wraz z zaworami termostatycznymi,

e) modernizacja instalacji c.w.u. poprzez wykonanie izolacji cieplnej przewodów (L=208 m),

f) wymiana istniejących kotłów na dwa kotły gazowe kondensacyjne, jeden pracujący na potrzeby c.o., a drugi z zasobnikiem na c.w.u.,

g) wymiana oświetlenia na energooszczędne (347 szt. świetlówek).

 

Zespół Szkół nr 2 (ZS2):

a) ocieplenie styropianem ścian zewnętrznych,

b) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

c) wymiana oświetlenia na energetyczne (500 szt. świetlówek),

d) ocieplenie stropów.

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:

a) docieplenie styropianem ścian zewnętrznych i ścian piwnicy, ścian przy gruncie,

b) docieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną oraz nad szkołą,

c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na okna nowe i drzwi,

d) modernizacja instalacji c.o. przez montaż 140 szt. zaworów termostatycznych i wymianę doprowadzeń do węzła,

e) modernizacja instalacji c.w.u. przez montaż izolacji cieplnej przewodów (L=247 m)

f) wymiana oświetlenia na energooszczędne (377 szt. świetlówek).

 

Zespół Szkół Specjalnych (ZSS):

a) docieplenie styropianem ścian zewnętrznych i ścian przy gruncie,

b) docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem wełny mineralnej,

c) wymiana stolarki drzwiowej na drzwi nowe,

d) modernizacja instalacji c.w.u. przez montaż izolacji cieplnej przewodów (L=236 m),

e) wymiana oświetlenia na energooszczędne (194 szt. świetlówek).

 

Szkoły Podstawowej nr 3 (SP3):

a) docieplenie styropianem ścian zewnętrznych oraz ścian przy gruncie, ścian orlika,

b) docieplenie styropianem stropodachu nad salą gimnastyczną oraz nad szkołą,

c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na okna nowe i drzwi,

d) modernizacja instalacji c.o. przez wymianę przewodów (L=1960 m), montaż 246 szt. grzejników wraz z zaworami termostatycznymi,

e) modernizacja instalacji c.w.u. przez montaż izolacji cieplnej przewodów (L=275 m),

f) wymiana oświetlenia na energooszczędne (67 szt. świetlówek).

 

Rezultatem realizacji zadania będzie:

a) redukcja emisji CO2 o 1 023,69 Mg/rok*, osiągnięta dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię końcową w budynkach łącznie o 2 025 007 kWh/rok, tj. z poziomu 3 907 049 do 1 882 042 kWh/rok (51,83%)

b) redukcja kosztów eksploatacji z poziomu 989 068,05 do poziomu 561 741,26 tj. o 427 326,78 zł/rok (43,20%).

 

Całkowity koszt kwalifikowany projektu to: 5 079 126,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji to: 3 809 928,00 zł

 

Wszystkie informacje o projekcie znajdują się na dedykowanej stronie internetowej.