Wyniki otwartego konkursu ofert nr 15/2021

Rozstrzygnięto ogłoszony przez Prezydenta Miasta Żory otwarty konkurs ofert numer 15/2021.

Konkurs ofert nr 15/2021 dotyczył realizacji w roku 2021 zadań publicznych miasta w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 15/2021

Grafika przedstawia budynek Urzędu Miasta w Żorach, zlokalizowany przy al. Wojska Polskiego 25 oraz napis "Ogłoszenie"