Posiedzenia Komisji Rady Miasta - kwiecień 2021

W przyszłym tygodniu przed sesją Rady Miasta Żory, na swoich posiedzeniach tradycyjnie już spotkają się radni, tworzący komisje branżowe Rady Miasta. Prezentujemy harmonogram prac komisji.

Jako pierwsi spotkają się radni wchodzący w skład Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Posiedzenie odbędzie się w poniedziałek, 26 kwietnia o godz. 15:45 w sali narad Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9. Porządek obrad prezentuje się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Analiza dokumentów i aktów prawnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji dla miasta Żory. Informacja na temat stanu realizacji Uchwały Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
5. Informacja bieżąca na temat:
a. Stanowiska miasta Żory w sprawie wariantów przebiegu tras kolejowych przez Żory w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego;
b. Planowanej inwestycji „Budowa punktu skupu złomu i surowców wtórnych wraz z infrastrukturą techniczną umożliwiającą zbieranie i magazynowanie zebranych odpadów na działkach o nr. ewid. 1774/21 i 331/23 położonych w Żorach”;
c. Stanu prac związanych z przygotowaniem projektu zmiany planu zagospodarowania miasta Żory.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
7. Sprawy różne, wolne wnioski.
8. Przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
9. Zakończenie obrad.

Również w poniedziałek, 26 kwietnia odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej. Początek o godzinie 17:00 w sali narad Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9. Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Przyjęcie Protokołu nr 3/2021.
7. Zamknięcie posiedzenia.

W środę, 28 kwietnia o godz.16:00 rozpocznie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny. Komisja zbierze się w sali obrad Urzędu Miasta przy Rynku 9. Porządek obrad prezentuje się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Także w środę, 28 kwietnia odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Początek o godz. 17:00 w sali obrad Urzędu Miasta przy Rynku 9. Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Grafika ilustracyjna z napisem Komisje Rady Miasta oraz logiem miasta Żory, a także 5 postaciami siedzącymi przy okrągłym stole