Ucz się w żorskich szkołach i rozwijaj swoje pasje!

Wybór dalszej ścieżki kształcenia to jedna z pierwszych tak ważnych decyzji w życiu młodych ludzi, kończących szkołę podstawową. By ułatwić uczniom decyzję prezentujemy ofertę wszystkich żorskich szkół średnich.

Zespół Szkół nr 1
ul. Powstańców 6, 44-240 Żory
telefon: 32 43 42 933
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.1lo.zory.pl

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach

Szkoła z tradycjami, istniejąca już 99 lat! Placówkę cechuje doświadczona i wykwalifikowana kadra, innowacyjne metody nauczania, a także nowoczesne wyposażenie i zaplecze sportowe. Szkoła realizuje ogólnopolskie i międzynarodowe programy i projekty edukacyjne, w tym wymiany międzynarodowe z Niemcami, Francją i Czechami.

Planowane oddziały klas pierwszych

 • dwujęzyczna politechniczna: przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka; przedmioty nauczane dwujęzycznie: geografia, fizyka, matematyka stosowana; przedmioty dodatkowe: matematyka stosowana.
 • dwujęzyczna prawno-ekonomiczna z modułem kanadyjskim: przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie; przedmioty nauczane dwujęzycznie: geografia, informatyka, wiedza o kulturze Kanady; przedmioty dodatkowe: wiedza o kulturze Kanady.
 • humanistyczna z modułem społeczno-medialnym: przedmioty rozszerzone: historia, język polski, wiedza o społeczeństwie; przedmioty dodatkowe: edukacja społeczna i medialna.
 • dwujęzyczna medyczna oraz przyrodniczo eksperymentalna: matematyka, biologia, chemia; przedmioty nauczane dwujęzycznie: matematyka, informatyka, biologia w medycynie; przedmioty dodatkowe: biologia w medycynie.
 • przyrodniczo eksperymentalna: biologia, chemia, język angielski; przedmioty dodatkowe: metoda eksperymentu naukowego w przedmiotach

Uczniowie mogą wybrać drugi język obcy: niemiecki, francuski, hiszpański lub włoski, który jest realizowany w grupach międzyoddziałowych. O powstaniu grupy decydują: deklaracje uczniów, dokumentacja przebiegu nauczania oraz możliwości organizacyjne szkoły.

Technikum nr 4

Placówka funkcjonuje cztery lata. Uczniowie technikum korzystają z  bogatej bazy zespołu szkół, instytucji środowiska lokalnego i pracodawców. Zajęcia z przedmiotów zawodowych prowadzone są przez przedstawicieli branży gazowniczej i analitycznej. Klasa wielozawodowa jest objęta patronatem Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i  Kanalizacji w Żorach. Praktyki zawodowe są organizowane przez szkołę przy znaczącym wsparciu zakładów patronackich.

Planowane oddziały klas pierwszych:

 • klasa wielozawodowa – zawody: technik gazownictwa / technik analityk: przedmiot rozszerzony: matematyka; przedmiot dodatkowy: matematyka stosowana;

           - technik gazownictwa kwalifikacje: organizacja i wykonywanie robót związanych z budową sieci i  montażem instalacji gazowych, przygotowywaniem sieci i instalacji gazowych do odbioru technicznego, instalowaniem, uruchamianiem i kontrolowaniem stanu technicznego urządzeń gazowych, obsługą sieci, urządzeń i instalacji gazowych, wykonywaniem konserwacji, napraw oraz modernizacji sieci, urządzeń i instalacji gazowych, lokalizowaniem oraz usuwaniem awarii sieci i instalacji gazowych.

           - technik analityk – kwalifikacje: przygotowywanie sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych, pobieranie i przygotowywanie próbek do badań analitycznych, wykonywanie badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych, wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych.

Zespół Szkół nr 2 im ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach
ul. Boryńska 2, 44-240 Żory
telefon: 32 43 42 076
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.zs2zory.pl

II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera

Szkoła posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę, kształci nowocześnie i dobrze przygotowuje do egzaminu maturalnego. Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów i ich zainteresowań, wspierając proces kształcenia dodatkową ofertą edukacyjną w formie kół przedmiotowych, zajęć dodatkowych, zajęć warsztatowych, grup artystycznych. Szkoła stwarza też możliwości realizowania się uczniów w działalności charytatywnej i stałej pracy w formie wolontariatu.

Planowane oddziały klas pierwszych:

 • klasa medialno-prawna z elementami kryminalistyki z rozszerzeniem z języka polskiego, języka angielskiego oraz historii lub wiedzy o społeczeństwie (do wyboru), drugim językiem obcym jest francuski;
 • klasa analityczno-badawcza z elementami dietetyki z rozszerzeniem z biologii, chemii oraz języka angielskiego, drugim językiem obcym jest niemiecki;
 • klasa lingwistyczna z rozszerzeniem z języka polskiego, języka angielskiego lub francuskiego (do wyboru) oraz matematyki lub biologii (do wyboru), drugim językiem obcym jest francuski lub angielski (w zależności od tego jaki język został wybrany jako rozszerzony);

Technikum nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera

Zajęcia odbywają się w pracowniach zawodowych, chemicznej, biologicznej, komputerowych, multimedialnych, fotograficznej i fototechnicznej wyposażonych w firmowy, profesjonalny sprzęt. W szkole prowadzonych jest aż dziewięć programów innowacyjnych. Stwarza  warunki  do  wszechstronnego  rozwoju  uczniów  i  ich  zainteresowań,  wspierając  proces  kształcenia  dodatkową  ofertą  edukacyjną  w  formie  kół  przedmiotowych,  zajęć  dodatkowych  i  warsztatowych  oraz grup artystycznych. Uczniowie mają możliwość odbycia praktyk m. in. w Leroy Merlin Żory, Makro Rybnik, Castorama Żory, Urzędzie Miasta Żory, Urzędzie Skarbowym w Żorach, hotelach, biurach podróży, studiach fotograficznych, firmach u żorskich i ościennych przedsiębiorców, w ramach projektów unijnych oraz według indywidualnych potrzeb ucznia.

Planowane oddziały klas pierwszych:

 • technik ekonomista z rozszerzeniem z matematyki – przygotowujący do prowadzenia własnego biznesu;
 • technik fotografii i multimediów z rozszerzeniem z języka polskiego – przygotowujący specjalistów w dziedzinach związanych z multimediami, które wykorzystują rożne formy informacji i różne formy jej przekazu, od fotografii, poprzez dźwięk, animacje i film, a także publikacje internetowe;
 • technik hotelarstwa z rozszerzeniem z języka angielskiego – przygotowujący do pracy w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, uzdrowiskach, pensjonatach itp.;
 • technik logistyk z rozszerzeniem z matematyki – przygotowujący specjalistów w zakresie zaopatrzenia, planowania produkcji, dystrybucji, transportu i komunikacji;
 • technik eksploatacji portów i terminali z rozszerzeniem z języka angielskiego – przygotowujący do pracy w portach, terminalach oraz we wszystkich miejscach, w których wymagana jest wiedza logistyczna z zakresu magazynowania, transportu, załadunku i rozładunku oraz transportu i obsługi pasażerów;
 • technik organizacji turystyki z rozszerzeniem z języka angielskiego – przygotowujący do pracy w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług turystycznych;
 • technik automatyk z rozszerzeniem z matematyki – przygotowujący do pracy w firmach produkcyjnych, w których produkcja jest zautomatyzowana, w biurach projektujących maszyny, w laboratoriach zakładów przemysłowych, biurach technologicznych lub w ośrodkach badawczych.

Język angielski jest wiodącym we wszystkich klasach. Ponadto uczniowie uczestniczą w zajęciach z drugiego języka obcego - niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego lub włoskiego oraz języka obcego zawodowego angielskiego lub włoskiego.

Zespół Szkół nr 3 w Żorach
ul. Sikorskiego 52, 44-240 Żory
telefon: +48 601 165 548
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strony internetowe: www.zs3zory.aplus.pl/szkola/ oraz www.plastykzory.pl

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Zbigniewa Herberta

Szkoła posiada świetną bazę sportową w postaci dwóch sal gimnastycznych, hali treningowej, siłowni i kompleksu boisk sportowych „Orlik”. Ponadto w szkole znajduje się profesjonalne laboratorium chemiczne, pracownia biologiczna i fonetyczna, a sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne bądź zestawy multimedialne. Szkoła osiąga dobre wyniki egzaminu maturalnego, a 85% absolwentów kontynuuje naukę na uczelniach wyższych. Jest to szkoła przyjazna uczniowi, co przejawia się np. w regularnych wspólnych wędrówkach po górach, spotkaniach z przyjaciółmi z Klubu Herbertowskich Szkół i współpracy z rówieśnikami z całej Europy w ramach programów Erasmus+.

 • klasa biomedyczna z elementami kosmetologii: przedmioty rozszerzone: biologia, chemia; przedmioty dodatkowe: ratownictwo medyczne, kosmetologia języki obce: angielski obowiązkowy, drugi język do wyboru: j. niemiecki lub j. włoski.
 • klasa mundurowa policyjno – prawna z elementami technik śledczych: przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, historia; przedmioty dodatkowe: podstawy prawa, wiedza o policji i technikach śledczych, samoobrona, musztra, języki obce: angielski obowiązkowy, drugi język do wyboru: j. niemiecki lub j. francuski.
 • klasa mundurowa strażacka z ratownictwem medycznym: przedmioty rozszerzone: biologia, j. angielski, przedmioty dodatkowe: edukacja pożarnicza, techniki pożarnicze, działania ratownicze; języki obce: angielski obowiązkowy, drugi język do wyboru: j. niemiecki lub j. włoski.
 • klasa mundurowa – wojskowa: przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, język angielski; przedmioty dodatkowe: edukacja wojskowa, sztuki walki, strzelectwo sportowe; języki obce: angielski obowiązkowy, drugi język do wyboru: j. włoski lub j. francuski/rosyjski.
 • klasa mistrzostwa sportowego (piłka siatkowa dziewcząt - MUKS SARI Żor, piłka ręczna dziewcząt - MTS Żory, piłka nożna chłopców – Klub Sportowy Kleszczów Żory) - przedmioty rozszerzone: j. angielski, biologia; języki obce: angielski obowiązkowy, drugi język do wyboru: j. włoski lub niemiecki;

Liceum Sztuk Plastycznych

Szkoła artystyczna przygotowująca do zewnętrznego egzaminu maturalnego, kończąca się egzaminem dyplomowym w zawodzie „plastyk”, który uprawnia ucznia do wykonywania zawodu ze swojej specjalizacji. Umożliwia kontynuowanie edukacji na wszystkich kierunkach artystycznych związanych ze sztukami pięknymi oraz na kierunkach architektonicznych. Umożliwia też podjęcie pracy w biurach projektowych i reklamowych. Zajęcia artystyczne odbywają się w bogato wyposażonych pracowniach: rzeźby, ceramiki, malarstwa, fotografii artystycznej oraz projektowania, gdzie uczniowie mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt z profesjonalnym oprogramowaniem. Szkoła bierze udział w plenerach, wystawach, warsztatach oraz przeglądach artystycznych. Uczniowie prezentują swoje prace podczas corocznego wernisażu. W roku szkolnym 2020/2021 utworzone zostaną klasy maksymalnie 20-osobowe, minimum 8 osób na specjalizacji.

Planowane oddziały klas pierwszych:

 • projektowanie graficzne z elementami projektowania gier komputerowych: przedmioty rozszerzone: historia sztuki, j.angielski; przedmioty zawodowe (oprócz kształcenia ogólnego): historia sztuki, podstawy projektowania i projektowanie graficzne z elementami projektowania gier komputerowych, rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy fotografii i filmu; języki obce: pierwszy język: angielski; drugi język: włoski
 • ceramika artystyczna: przedmioty rozszerzone: historia sztuki, j. angielski; przedmioty zawodowe (oprócz kształcenia ogólnego): historia sztuki, podstawy projektowania i projektowanie graficzne, rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy fotografii i filmu, ceramika artystyczna; języki obce: pierwszy język: angielski; drugi język: włoski

Technikum nr 1 im. M. Kopernika w Żorach
ul. Rybnicka 5, 44-240 Żory
telefon: 32 43 42 944
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.zsbi.pl

Szkoła zapewnia uczniom nowoczesną, zmodernizowaną bazę edukacyjno-techniczną. Kompleksowo wyposażone, certyfikowane pracownie zawodowe oraz warsztaty cechuje wysoki standard jakości i bezpieczeństwa. Doświadczenie zawodowe i umiejętności językowe uczniowie zdobywają w trakcie praktyk w lokalnych firmach oraz na stażach zagranicznych. Szkoła współpracuje z instytucjami naukowymi i przedsiębiorstwami: Lindner, Politechniką Śląską w Gliwicach, Żorską Izbą Gospodarczą, AutoZłom Żory, WITAN, Tauron. W ramach projektów unijnych uczniowie korzystają z kursów komputerowych i graficznych, doskonalących projektowanie 2D i 3D, obsługi drukarek 3D, obrabiarek i frezarek CNC, tuningu samochodów.

Planowane oddziały klas pierwszych

 • technik dekarstwa - klasa patronacka Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy; uczniowie wykonują projekty budowlano- architektoniczne, wykonują roboty ciesielskie, blacharskie, dekarskie, prace z zakresu odprowadzania wód opadowych z połaci dachowych na obiektach budowlanych.
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie - uczniowie zdobywają umiejętności w zakresie wykonywania robót tynkarskich, okładzinowych, podłogowych, malarskich i tapeciarskich.
 • technik budownictwa - uczniowie tworzą części składowe projektów budowlanych (rysunek architektoniczny i konstrukcyjny, sporządzają dokumentację kosztorysową i przetargową), wykonują roboty zbrojarskie, tynkarskie, murarskie, współpracują z firmami budowlanymi w regionie; biorą udział w certyfikowanych szkoleniach praktycznych i praktykach zawodowych.
 • technik elektryk - uczniowie projektują, konstruują, montują, utrzymują w ruchu urządzenia elektryczne oraz systemy zasilane energią elektryczną; do szkoły zgłaszają się regionalni pracodawcy poszukujący absolwentów. którzy zapewniają im doskonałe warunki pracy; zdobyte w szkole uprawnienia umożliwiają prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
 • technik geodeta - klasy współpracują z Wydziałem Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie cyklicznie uczestniczą w zajęciach i wykładach; uczniowie obsługują przyrządy geodezyjne oraz wykonują pomiary w terenie przez cały rok, sporządzają mapy i plany geodezyjne.
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej – uczniowie zdobywają umiejętności dzięki bogatej bazie technicznej; pracownie wyposażone są w tablety graficzne niezbędne w tworzeniu projektów wektorowych, wysokiej jakości monitory, maszyny i urządzenia do profesjonalnego druku oraz obróbki zdjęć.
 • technik informatyk - uczniowie montują podzespoły komputerowe, konfigurują systemy operacyjne Windows, Linux i Windows Serwer. Tworzą strony internetowe z wykorzystaniem HTML, CSS, JS, PHP i SQL oraz konfigurują i obsługują urządzenia sieciowe.
 • technik mechatronik - nowy sprzęt gwarantuje uczniom zdobywanie umiejętności programowania sterowników, modelowania w programie AutoCAD, obsługę frezarek, obrabiarek i drukarek 3D. Dydaktyczna obrabiarka CNC stanowi nowatorskie rozwiązanie, umożliwiające uczniom kształcenie i przygotowanie się do przyszłej pracy w zawodzie.
 • technik pojazdów samochodowych - uczniowie rozwijają umiejętności praktyczne w nowo wybudowanej hali diagnostyki pojazdów samochodowych.

Przewidywane rozszerzenia obejmują: język angielski, matematykę, fizykę, informatykę, geografię. Wiodącym językiem obcym jest angielski, który udoskonalany jest podczas dodatkowych, zawodowych lekcji języka. Drugi język (możliwość wyboru) to francuski i niemiecki.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach
ul. Księcia Władysława 28, 44-240 Żory
telefon: 32 43 45 366
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.ckziu.zory.pl

Technikum nr 3

Szkoła posiada nowoczesne pracownie i sale multimedialne (pracownia przemysłu mody, organizacji reklamy, obsługi gości, gastronomiczna, fryzjerska, sprzedaży). Uczniowie mogą rozwijać się poprzez  udział  w atrakcyjnych ofertach, brali udział w stażach zagranicznych, projektach, a także w działających w szkole różnego rodzaju kołach zainteresowań. CKZiU charakteryzuje się wysoką zdawalnością egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Planowane oddziały klas pierwszych:

 • technik przemysłu mody – stylista ubioru
 • technik reklamy - visual merchandising kreator przestrzeni handlowej
 • technik żywienia i usług gastronomicznych – dietetyka i fitness
 • technik usług fryzjerskich – wizaż i barberstwo
 • technik handlowiec - small business
 • technik stylistanowy kierunek

W pięcioletnim technikum po szkole podstawowej przedmiotem rozszerzonym jest język angielski, a praktyka zawodowa odbywa się w klasie trzeciej i czwartej.

Branżowa Szkoła I Stopnia

Jedyna branżowa szkoła I stopnia w Żorach z szeroką ofertą zawodów. Uczniowie w ramach efektywnej nauki zawodu mogą uczestniczyć w płatnych praktykach u pracodawcy, ponadto szkoła współpracuje z Cechem Rzemiosł Różnych w Żorach, Żorską Izbą Gospodarczą,  Tenneco Automotive Polska, ZUH Euromot Sp. z o.o., Nifco Korea Poland S.A., Hadex  oraz z lokalnymi rzemieślnikami. Najlepsi uczniowie po każdym semestrze  otrzymują  stypendia firmy Nifco Korea Poland.

Planowane zawody w oddziałach klas pierwszych:

 • kucharz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • ślusarz
 • mechatronik
 • sprzedawca
 • fryzjer
 • piekarz/cukiernik
 • magazynier-logistyk
 • mechatronik
 • monter stolarki budowalnej
 • pracownik obsługi hotelowej
 • w innych zawodach w klasie wielozawodowej

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (czteroletnie)

Szkoła pozwala na zdobycie wykształcenia średniego, bezpłatnie i zaocznie dla absolwentów gimnazjum, szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej oraz branżowej szkoły I stopnia. Absolwenci ZSZ oraz BSI przyjmowani są do klasy drugiej, czyli na III semestr.

Branżowa Szkoła II Stopnia

Po ukończeniu Branżowej Szkoły II stopnia uzyskuje się wykształcenie średnie branżowe, a w przypadku zdania egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, uzyskuje się wykształcenie średnie branżowe oraz tytuł technika.

Planowane oddziały klas pierwszych

 • technik żywienia i usług gastronomicznych - symbol kwalifikacji HGT.12: organizacja żywienia i usług gastronomicznych
 • technik handlowiec - symbol kwalifikacji HAN.02: prowadzenie działań handlowych
 • technik usług fryzjerskich - symbol kwalifikacji FRK.03: projektowanie i wykonywanie fryzur
 • technik pojazdów samochodowych - symbol kwalifikacji MOT. 06: organizacja i prowadzenie procesów obsługi pojazdów samochodowych

Zespół Szkół Społecznych im. Wspólnej Europy w Żorach
ul. Fabryczna 10, 44-240 Żory
telefon: 32 43 45 549
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.szkoladlawas.edupage.org

Społeczne Liceum Ogólnokształcące

Istnieje od 1993 roku, jest szkołą niepubliczną prowadzoną przez Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli „Wspólnota Rodzinna” w Żorach. Wśród absolwentów znajdują się ludzie reprezentujący różne prestiżowe zawody np. lekarze, położne, biotechnolodzy, artyści, informatycy, graficy, prawnicy. Nauce sprzyjają maksymalnie 18-osobowe klasy. W szkole prócz realizacji zajęć dydaktycznych na uczniów czeka propozycja wielu różnych zajęć pozalekcyjnych.

Planowane oddziały klas pierwszych

 • klasa z rozszerzeniem biologia, chemia
 • klasa z rozszerzeniem język polski, historia
 • klasa z rozszerzeniem matematyka, j.angielski lub informatyka

Społeczne Technikum

Szkoła istnieje od 2005 roku i jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Uczniowie technikum realizują podstawę programową z przedmiotów ogólnokształcących w zakresie podstawowym oraz co najmniej jednego z przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Ponadto realizowane są zajęcia zawodowe odpowiednie do danego kierunku. W trakcie kształcenia można ukończyć dodatkowe kurs, m.in.: kurs kas fiskalnych, kurs kelnerski, kurs baristy, kurs barmański, kurs animatora czasu wolnego

Planowane oddziały klas pierwszych:

 • technik robotyk
 • technik programista
 • technik informatyk
 • technik stylista
 • technik hotelarstwa
 • technik organizacji turystyki
 • technik fotografii i multimediów.