Żory wśród najlepiej zaplanowanych miast w Polsce!

Portal tuwartomieszkac.pl opublikował zestawienie dużych i średnich polskich miast, w którym wzięto pod uwagę to, jak ich samorządy dbają o ład przestrzenny i architektoniczny. Wśród najlepiej zaplanowanych miast w Polsce na pierwszym miejscu ex aequo z Chełmem, Chorzowem, Jastrzębiem-Zdrojem, Rudą Śląską, Rybnikiem, Siemianowicami Śląskimi i Zamościem, znalazły się Żory!

Tworząc ranking wzięto pod uwagę procent powierzchni miasta objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Jak podkreślają organizatorzy rankingu: „tam gdzie planów nie ma, nowa zabudowa jest brzydsza, bardziej chaotyczna, mniej spójna z sąsiednimi budynkami”. Dodają przy tym, że „im większa część powierzchni miasta jest objęta lokalnymi planami zagospodarowania przestrzennego, tym lepiej. Bo od tego zależy, czy miasto będzie mieć ładną, harmonijną i spójną zabudowę czy będzie zabudowywać się chaotycznie i brzydnąć.”

W rankingu uwzględniono 66  miast na prawach powiatu. Wśród nich tylko 8 może poszczycić się tym, że 100% ich powierzchni objętych jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Jednym z takich miasta już od dawna są Żory.

Pełny raport można przeczytać na stronie tuwartomieszkac.pl

 Zdjęcie lotnicze prezentujące panoramę miasta Żory. Na pierwszy planie żorska Starówka z zabytkową zabudową.

Zdjęcie lotnicze prezentujące panoramę miasta Żory. Na pierwszy planie żorska Starówka z zabytkową zabudową.