Jak bezpiecznie korzystać ze ścieżek rowerowych

Z roku na rok w naszym mieście przybywa dróg dla rowerzystów. Dzieje się tak między innymi dzięki Budżetowi Obywatelskiemu, w którego dwóch edycjach żorzanie zagłosowali na rozbudowę systemu ścieżek rowerowych. Poruszając się rowerem należy pamiętać o obowiązujących przepisach i zasadach bezpieczeństwa.

Nowe ścieżki rowerowe umożliwiają pokonywanie coraz dłuższych odcinków na terenie naszego miasta bez konieczności zsiadania z roweru. Już teraz można na przykład dojechać z osiedla Pawlikowskiego poprzez os. Powstańców Śląskich, os. Ks. Władysława aż do Starówki. W ramach rozbudowującej się infrastruktury dróg rowerowych, mamy ścieżki rowerowe z częścią oddzielnie przeznaczoną do ruchu rowerzystów oraz dla ruchu pieszych. Takie ścieżki oznakowane są znakiem pionowym C-13/16 ,,droga dla pieszych i rowerów” (rys. 1) ze wskazaniem po której części chodnika odbywa się ruch rowerów, a po której ruch pieszych – pionowa kreska na znaku - oraz znakiem poziomym P-23 ,,rower”. Na takiej ścieżce pierwszeństwo mają piesi, przy czym piesi nie powinni poruszać się po części przeznaczonej dla ruchu rowerów, natomiast jeśli z różnych powodów będą się już poruszać, powinni ustąpić pierwszeństwa rowerzyście. Analogicznie sytuacja wygląda dla części przeznaczonej dla ruchu pieszego. Rowerzyści nie powinni poruszać się po części przeznaczonej dla pieszych, natomiast jeżeli rowerzysta będzie już zmuszony z różnych względów poruszać się po części pieszej, winien pamiętać o pierwszeństwie pieszych.

Rysunek 1

W przypadku przecinania się kierunków ruchu pieszych i rowerzystów, pierwszeństwo mają piesi. W celu zasygnalizowania takiej sytuacji pojawiają się na chodniku poziome znaki P-10 ,,przejście dla pieszych”. W takiej sytuacji rowerzysta zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Istnieją również ścieżki rowerowe ze wspólnym użytkowaniem z pieszymi tzn. jazda rowerem odbywa się po chodniku przeznaczonym dla jednoczesnego ruchu pieszych i rowerzystów, bez wydzielania odrębnych stref ruchu. Takie ścieżki oznakowane są znakiem pionowym C-13/16 ,,droga dla pieszych i rowerów” (rys. 2) ze wspólnym użytkowaniem – pozioma kreska na znaku.

Rysunek 2.

Dla ruchu rowerów wyznaczone zostały również chodniki przeznaczone dla ruchu pieszych, przy czym zarządca drogi, z uwagi na ograniczoną szerokość chodnika (max. 2 m) oraz niewielki ruch pieszych dopuścił warunkowo ruch rowerów. Takie ścieżki oznakowane są znakami pionowymi C-16 ,,droga dla pieszych” oraz umieszczoną pod nim tabliczką T-22 ,,nie dotyczy rowerów” (rys. 3).

RYsunek 3

Coraz więcej mieszkańców, a zwłaszcza miłośników dwóch kółek, jest zadowolonych z rozwoju infrastruktury dróg rowerowych w Żorach. To pozytywny kierunek zmian. Sytuacja ta bywa jednak przyczyną coraz częstszych kolizji z udziałem pieszych i rowerzystów. Świadczą o tym wzrastające statystyki wypadków z udziałem rowerzystów. Wynika to z tego, że rowerzyści korzystając z wygodnej drogi rowerowej często jeżdżą szybciej i bardziej ryzykownie. Dochodzi do licznych potrąceń najsłabszych uczestników ruchu, czyli pieszych.

Rysunek 4

Wybudowanie i oznakowanie licznych przejazdów dla rowerzystów, umożliwia nieprzerwaną jazdę rowerem w miejscach przecięcia się drogi dla rowerów z jezdnią. Nie trzeba już zsiadać z roweru. Miejsca takie oznakowane są (rys. 4) znakami poziomymi P-11 ,,przejazd dla rowerzystów”, a powierzchnia jezdni pomiędzy znakami wymalowana jest na czerwono (w miejscach o intensywnym ruchu pojazdów samochodowych) oraz znakami pionowymi D-6a ,,przejazd dla rowerzystów” (rys. 5) lub znakiem D-6b ,,przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów” (rys. 6) jeżeli razem z przejazdem znajduje się oznakowane znakami poziomymi P-10 przejście dla pieszych.

RYsunek 5

Do szczególnie groźnych w skutkach wypadków może dochodzić w sytuacji kolizji rowerzysty z samochodem. W takiej sytuacji często dotkliwie poszkodowani są rowerzyści. Statystyki wypadków wskazują, że za blisko 48% wypadków odpowiedzialni są kierowcy samochodów i motocykli. Rowerzyści spowodowali zaś 37% wypadków. Najczęstsze błędy popełniane przez kierowców to wymuszenie pierwszeństwa, nieprawidłowe wyprzedzanie i skręcanie. Z kolei rowerzyści najczęściej powodowali wypadki, gdy nie ustępowali pierwszeństwa, przejeżdżali po przejściu dla pieszych, źle sygnalizowali skręt albo jechali za szybko.

Rysunek 6

Aby uniknąć tragicznych w skutkach wypadków zarówno kierowcy, jak i rowerzyści powinni zwrócić szczególną uwagę na zasady i znaki regulujące pierwszeństwo przejazdu. Potrącenie pieszego czy rowerzysty z prędkością nieco wyższą niż 50 km/h najczęściej kończy się jego śmiercią. Zderzenie rowerzysty jadącego z prędkością 30 km/h z innym pojazdem albo pieszym również często prowadzi do poważnych obrażeń.

Nieporozumienia mogą dotyczyć określenia pierwszeństwa na przejazdach dla rowerzystów. W pierwszej sytuacji, gdy droga rowerowa przecina jezdnię drogi z pierwszeństwem (np. przejazd przez Aleję Zjednoczonej Europy), rowerzysta, podobnie jak pieszy na przejściu dla pieszych, ma pierwszeństwo na przejeździe dla rowerzystów tj. gdy przejeżdża jezdnię w miejscu oznakowanym znakami poziomymi P-11 ,,przejazd dla rowerzystów”. Do niebezpiecznych sytuacji może dojść wtedy, gdy rowerzysta wtargnie na przejazd dla rowerzystów przed nadjeżdżający pojazd. Wymalowane czerwone maty bezpieczeństwa, mogą budzić przekonanie wielu rowerzystów, że mają bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdem tj. mogą wjechać w każdej sytuacji na przejazd dla rowerzystów, niezależnie czy do niego zbliża się pojazd, czy nie. Rowerzysta powinien pamiętać, że zbliżając się do przejazdu powinien zachować szczególną ostrożność i w sytuacji, gdy zauważy zbliżający się do przejazdu pojazd, powinien mu ustąpić pierwszeństwa tj. zwolnić lub nawet się zatrzymać. Również kierujący pojazdem zbliżając się do miejsca oznaczonego znakiem pionowym D-6a albo D-6bi poziomym P-11, jest zobowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących lub wjeżdżających.

Warto zwrócić też uwagę na sytuację, gdy droga dla rowerzystów biegnie wzdłuż drogi głównej i miejscami przecina drogi podporządkowane (np. droga rowerowa wzdłuż. ul. Wodzisławskiej). Wyjeżdżając z drogi podporządkowanej na drogę główną, mijamy znak A-7 „ustąp pierwszeństwa przejazdu” lub B-20 „Stop”, bądź gdy zjeżdżamy z drogi głównej w podporządkowaną, ustąpienie pierwszeństwa odnosi się w tym przypadku do całej drogi głównej, w tym do będącej jej składową drogi dla rowerów. Tym samym rowerzysta ma pierwszeństwo zarówno na przejeździe, jak i przed przejazdem. Dojeżdżający do drogi głównej, bądź zjeżdżający z drogi głównej kierowca, powinien zwolnic już przed przejazdem i rozejrzeć się w lewo i prawo odpowiednio wcześniej wypatrując rowerzystów. Należy pamiętać, że im szybciej jedziemy, tym mniej czasu mamy na właściwe rozejrzenie się i co za tym idzie dostrzec rowerzysty. Przestrzegając opisanych wyżej zasad poruszanie się po mieście będzie bardziej bezpieczne zarówno dla kierowców, rowerzystów, jak i pieszych.

 

Najnowsze:

Elektroniczny nabór do szkół ponadpodstawowych – dowiedz się jak to działa!

Już w poniedziałek, 17 maja rozpoczyna się proces rekrutacji uczniów do szkół ponadpodstawowych. Młodzi absolwenci podstawówek mogą dowiedzieć się jak krok po kroku przejść przez proces rekrutacji w oparciu o system firmy VULCAN, biorąc udział w webinarium.

Ostrzeżenie przed burzami z gradem – 7 maja

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem.

Jakub Śliwka w ścisłej czołówce polskich pływaków!

Podczas Głównych Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców w Pływaniu, rozgrywanych w Lublinie, największy sukces w dotychczasowej karierze sportowej odniósł żorzanin, Jakub Śliwka!

Stowarzyszenie Motocrossowe „MX 2020” rozpoczyna sezon

W najbliższą niedzielę, 9 maja oficjalnie rozpoczyna sezon Stowarzyszenie Motocrossowe „MX 2020” z Żor. To gratka dla fanów sportów motocyklowych oraz osób lubiących adrenalinę i rywalizację.

Ważna informacja dla hodowców drobiu! Zagrożenie ptasią grypą na terenie Żor

W związku ze stwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 w gospodarstwie na terenie powiatu pszczyńskiego, Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2021r. (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego z dnia 28.04.2021r. poz. 2979) w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego oraz miast Jastrzębie-Zdrój i Żory ustalone zostały obszary zapowietrzone i zagrożone. Oznacza to wprowadzenie w naszym mieście specjalnych zasad dotyczących hodowli drobiu.

Przed wizytą w Urzędzie Miasta Żory należy się umówić

Prosimy, by w miarę możliwości załatwiać sprawy telefonicznie, drogą pocztową lub przez Internet , korzystając z Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta, a także przez e-PUAP.

Klienci w sytuacjach wymagających osobistego stawienia się w Urzędzie Miasta Żory przyjmowani są po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.

W przypadku spraw dotyczących: rejestracji pojazdu, prawa jazdy, dowodów osobistych oraz ewidencji ludności należy umówić się przez Internetowy System Kolejkowy

W pozostałych sprawach należy umówić się telefonicznie. 

Nie dotyczy to: zgłaszania zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz zgłaszania utraty dowodu osobistego w Wydziale Spraw Obywatelskich – te sprawy można załatwić bez wcześniejszego umawiania się.

Prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miasta do niezbędnego minimum. 

Dokumenty można składać w skrzynkach podawczych, ustawionych przy wejściach do budynków Urzędu Miasta. Wyłącznie w przypadku konieczności otrzymania potwierdzenia odbioru możliwe jest składanie dokumentów w biurach podawczych Urzędu Miasta.

Telefony kontaktowe do Urzędu Miasta Żory

 

 

Informacja odnośnie RODO
Szanowni Czytelnicy, Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) (RODO). W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że: administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Żory jest Prezydent Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, tel. 32 4348200, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W Urzędzie Miasta Żory wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się przez: email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 43 48 133 Stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu: zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron, ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych oraz poznanie Państwa preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów. Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Państwa przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom współpracującym- tj. podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi, w szczególności usługi informatyczne, prawne, inne usługi pomocnicze (na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, a w przypadku zbierania danych dla celów dokonywania analiz i badań statystycznych do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane osobowe zbierane są w ramach korzystania z usług, ze stron internetowych oraz zapisywanych w plikach cookies. Zostałem/am zapoznany/a z pouczeniem dotyczącym z prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.