Cel projektu:

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do powietrza powstających podczas spalania paliw na cele grzewcze.

Zakres projektu:

  • docieplenie ścian zewnętrznych
  • docieplenie stropodachu
  • • częściowa wymiana stolarki okiennej
Termomodernizacja Gwarkow 1

 

Rezultat projektu:

Zmniejszenie emisji do atmosfery:

  • pyłu 0,892 Mg/a,
  • dwutlenku siarki SO2 0,428 Mg/a
  • tlenku azotu NOx 0,143 Mg/a
  • tlenku węgla CO 0,714 Mg/a
  • benzoalfapirenu B-a-P 0,0001 kg/a
  • dwutlenku węgla CO2 74,93 kg/a

Koszty projektu:

Całkowity koszt projektu: 400 290,84 zł

Kwota pożyczki: 276 465,00 zł

Data realizacji : 01.04.2011 – 31.12.2011