Władze miasta

 


Waldemar Socha

Prezydent Miasta


Daniel Wawrzyczek

Zastępca Prezydenta Miasta


Elżbieta Gicala

Sekretarz Miasta


Bronisław Jacek Pruchnicki

Główny Specjalista - Pełnomocnik Prezydenta
ds. Infrastruktury

 

Anna Ujma

Główny Specjalista - Pełnomocnik Prezydenta
ds. Promocji, Kultury i Sportu


Jacek Świerkocki

Główny Specjalista - Pełnomocnik Prezydenta
ds. Społecznych


Grażyna Zdziebło

Skarbnik Miasta