MIEJSKI ŻŁOBEK

Miejski żłobek Zakończyły się już prace remontowe związane z modernizacją jednego z segmentów Przedszkola nr 16 na os. Sikorskiego. To właśnie tutaj od 1 marca br.
rozpoczął działalność miejski żłobek, w którym przebywać będzie mogło łącznie 100 dzieci w wieku od 5 m-ca do 3 lat.

Prace budowlane rozpoczęły się we wrześniu 2011 r i obejmowały szereg robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i instalacyjnych. W ich wyniku nie tylko pomieszczenia nowego żłobka, ale i część pomieszczeń przedszkolnych zostało wyremontowanych np. kuchnia oraz pomieszczenia magazynowe. Sale pobytu dziennego zostały przystosowane do potrzeb
małych dzieci, a następnie wspaniale wyposażone. Jednocześnie prowadzone były prace związane z termomodernizacją obiektu, których zakończenie planowane jest na wrzesień br.

Projekt pod nazwą „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania segmentu przedszkola na żłobek” został dofinansowany w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”. Pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta.