Gospodarka odpadami

 

Godziny pracy PSZOK w Żorach

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany przy ul. Okrężnej 5 w Żorach czynny jest w następujących dniach (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy):

- poniedziałek i czwartek w godz. od 9:00 – 16:00

- środa i piątek w godz. od 10:00 – 18:00

- sobota w godz. od 8:00 – 14:00.

 

Zmiana w harmonogramie odbioru odpadów w związku z dniem wolnym

Uprzejmie informujemy, że związku z wprowadzeniem dnia wolnego od pracy w poniedziałek, 12 listopada zaplanowany na ten dzień odbiór odpadów komunalnych z posesji jednorodzinnych znajdujących się na terenie Żor zostaje przesunięty na wtorek, 13 listopada.

Klauzula informacyjna- RODO
 
 

 

Oddaj surowce wtórne i zdobądź sadzonki!

„Sadzonki do rozdania za eko-działania” to hasło przewodnie proekologicznej akcji, organizowanej przez Urząd Miasta Żory, podczas której w zamian za surowce wtórne mieszkańcy mogą otrzymać sadzonki drzew, krzewów i kwiatów.

Aż do 10 sadzonek drzew, krzewów lub kwiatów mogą otrzymać mieszkańcy Żor, którzy przyniosą do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) makulaturę oraz mały i duży sprzęt RTV/AGD. Celem akcji pn. „Sadzonki do rozdania za eko-działania”, prowadzonej przez Urząd Miasta Żory jest propagowanie dobrych nawyków w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Akcja wymiany surowców wtórnych na sadzonki odbędzie się w sobotę, 19 maja w godzinach od 10:00 - 17:00 na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego w Żorach przy ul. Okrężnej 5.

Sadzonki drzew, krzewów i kwiatów będą mogli odebrać mieszkańcy Żor, którzy podczas akcji przywiozą do  PSZOK wysegregowane odpady:

a) makulatury (opakowania z papieru lub tektury (także falistej); gazety i czasopisma; katalogi, prospekty, foldery; papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki; książki i zeszyty; torebki papierowe; papier pakowy rolka po papierze toaletowym, ręczniku kuchennym),

b) małego sprzętu RTV/AGD- kompletnego (m.in. mikrofalówka, odkurzacz, żelazko, toster, maszyna do szycia, okap kuchenny nawilżacz powietrza, kosiarka do trawy, ekspres do kawy, gofrownica, suszarka, prostownica, czajnik elektryczny, toster, telefon komórkowy, laptop, komputer stacjonarny, wiertarka, wiertarko-wkrętarka, robot kuchenny, frytkownica, krajalnica, masażer elektryczny, golarka elektryczna, szczotka elektryczna, elektryczna niania, podgrzewacz do butelek, myjka ciśnieniowa, mp3/walkman/discman elektryczny, tablet),

c) dużego sprzętu RTV/AGD - kompletnego (m.in. pralka, suszarka do ubrań, zmywarka, lodówka, chłodziarko-zamrażarka, urządzenia klimatyzacyjne)

Jedną sadzonkę będzie można otrzymać w zamiana za: 10 kg makulatury lub 3 sztuki kompletnego małego sprzętu RTV/AGD albo 1 sztukę kompletnego dużego sprzętu RTV/AGD.

Do wyboru będą m.in. sadzonki: borówki, kosodrzewiny, świerku pospolitego, świerku gniazkowego, trawy ozdobnej, krzewu róży, żurawki, azalii japońskiej, liliowca, pęcherznicy, lawendy, pelargonii, surfinii oraz bylin. Co ważne, jedna osoba może otrzymać maksymalnie 10 sadzonek, bez względu na ilość oddanych surowców. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty.

Zapoznaj się z regulaminem akcji

 Sadzonki do rozdania za eko-działania

Zapoznaj się z regulaminem PSZOK

Przypominamy, że przed oddaniem odpadów do Punktu należy zapoznać się z Regulaminem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Żorach, który dostępny jest poniżej.

Regulamin PSZOK w Żorach

 

Zmiany godzin pracy PSZOK

Od 1 kwietnia zmianie ulegają godziny pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego na ul. Okrężnej 5 w Żorach.

Punkt czynny jest w następujących dniach (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy):

- poniedziałek i czwartek w godz. od 9:00 – 16:00

- środa i piątek w godz. od 10:00 – 18:00

- sobota w godz. od 8:00 – 14:00.

 

Zasady zbiórki odpadów zielonych

Od kwietnia w naszym mieście rozpoczyna się zbiórka odpadów zielonych, do których należą trawa, liście oraz drobne gałęzie. W związku z tym przypominamy, że spod nieruchomości odebrane zostaną wyłącznie dwa worki przy każdym odbiorze.

Właściciele nieruchomości, którzy wytwarzają większą niż dwa worki ilość odpadów zielonych powinni ich nadwyżkę kompostować w przydomowych kompostownikach lub we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na ul. Okrężnej 5 w Żorach, gdzie bez dodatkowych opłat oraz limitów są one przyjmowane przez cały rok.

W sytuacji, gdy pojawi się problem z dostarczeniem nadwyżki odpadów zielonych do PSZOK, można skorzystać z płatnych usług dodatkowych świadczonych przez firmy: Zakład Komunalny Żory Sp. z o.o. lub KOMART sp. z o.o.

Usługi dodatkowe obejmują:
a) Odebranie spod nieruchomości odpadów zielonych w ilości ponad limitowej (w workach).

b) Możliwość podstawienia kontenera i transportu odpadów zielonych do PSZOK.

Ceny usług dodatkowych:

a) Cena za odebranie spod nieruchomości (w tym transport i zagospodarowanie odpadów oraz koszt zakupu worka) 1 szt. worka z odpadami zielonymi o pojemności 80 l wynosi 8,00 zł brutto. Usługa jest realizowana w najbliższym możliwie terminie zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów zielonych.

b) Cena za podstawienie, odbiór oraz transport do PSZOK:
- kontenera 7 m3 – 250,00  brutto.
- kontenera 19 m3 – 460,00 brutto.

c) Dzierżawa pojemników do 3 dni nieodpłatnie, powyżej 3 dni:
- 7m3  - 18,45 zł/dobę 1 szt. brutto
- 19 m3 - 43,05 zł/dobę 1 szt. brutto

Szczegółowe informacje dotyczące świadczonych usług dodatkowych pod numerem telefonu Zakład Komunalny Żory Sp. z o.o. 32/4341997, 32/4356880 lub KOMART sp. z o.o. 32/2351183 wew. 1 i 2.

Jednocześnie przypominamy, że odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (tj. owoce, warzywa, fusy z kawy i herbaty, ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, resztki jedzenia oraz przeterminowane artykuły spożywcze bez opakowania) w zabudowie jednorodzinnej odbierane są obecnie wyłącznie w workach koloru brązowego, dostarczanych mieszkańcom przez firmę świadczącą usługę wywozu odpadów.

 Segregacja odpadów

Opłata za gospodarowanie odpadami – I kwartał 2018 r.

Uwaga! Przypominamy mieszkańcom Żor, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za I kwartał 2018 r., należy wnosić na indywidualny nr rachunku bankowego w terminie do 10 marca br.

 

Nowe oznaczenia pojemników na odpady

Realizując obowiązek prawidłowego oznaczenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, nałożony na gminy Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie: szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów,  wszystkie pojemniki typu „dzwon” zostały oznaczone odpowiednimi naklejkami z nazwą frakcji. Na naklejce znalazły się informacje jakie surowce winny się znajdować w danym pojemniku.

Pojemniki na odpady

 

Zmiany w gospodarce odpadami

W ostatnim czasie w naszym mieście wprowadzonych zostało kilka istotnych zmian w gospodarce odpadami komunalnymi. Zachęcamy do zapoznania się z nowościami.

Zmiana firmy odbierającej odpady komunalne

Zmienił się wykonawca świadczący usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Żor.

Od 1 listopada 2017 r. usługi te świadczy wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym, którym jest firma KOMART sp. z o.o. z Knurowa. Kontakt pod nr tel. 32 43 41 997, 32 43 56 880,  32 23 51 183 wew. 1, 2 .

Ponadto informujemy, że zmieniają się godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Żorach na ul. Okrężnej 5. 

Punkt czynny jest przez cały rok (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) tylko i wyłącznie następujących dniach:

- poniedziałek i czwartek w godz. od 9:00 – 16:00

- środa i piątek w godz. od 10:00 – 18:00

- sobota w godz. od 8:00 – 14:00.

 

Przed oddaniem odpadów do Punktu należy zapoznać się z Regulaminem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Żorach, który dostępny jest poniżej.

Regulamin PSZOK w Żorach

Zmiana firmy odbierającej odpady

Ważna zmiana w zasadach segregacji odpadów

Od początku listopada w naszym mieście obowiązują zmienione zasady w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.

Do Państwa domów dostarczono worki koloru brązowego, które są przeznaczone na odpady zielone (takie jak: trawa, liście, drobne gałęzie) albo odpady ulegające biodegradacji (np. odpady kuchenne). To Państwo decydują jak je wykorzystywać. Jeśli worek ma być przeznaczony na liście i trawę, to nie mogą znaleźć się w nim odpady kuchenne i odwrotnie. Jeśli odpady te będą mieszane to nie zostaną odebrane.

Kilka dodatkowych informacji nt. odpadów ulegających biodegracji

Do brązowych worków należy wrzucać: owoce, warzywa, fusy z kawy i herbaty, ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, resztki jedzenia oraz przeterminowane artykuły spożywcze bez opakowania. Będą one odbierane bez limitów ilościowych, w terminach określonych w harmonogramie.

Jednocześnie wprowadzony został limit odbieranych spod nieruchomości odpadów zielonych, czyli trawy, liści oraz drobnych gałęzi. Wynosi on 2 worki przy każdym odbiorze, w okresie od kwietnia do listopada. Właściciele nieruchomości, którzy wytwarzają większą ilość odpadów zielonych mogą ich nadwyżkę kompostować w przydomowych kompostownikach lub we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie bez dodatkowych opłat oraz limitów będą one przyjmowane przez cały rok.

Limit został wprowadzony uchwałą nr 432/XXXV/17 Rady Miasta Żory w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żory i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyczyną jego wprowadzenia był wzrostu ilości odpadów zielonych wystawianych przez mieszkańców, co spowodowało powodujący znaczący wzrost kosztów ich odbierania (177,25% więcej niż w 2015r.) oraz wzrost ceny ich zagospodarowania (237,5% więcej niż w 2015r.).

W sytuacji gdyby pojawiły się problemy z dostarczeniem nadwyżki odpadów zielonych do PSZOK, można skorzystać z indywidualnych usług świadczonych przez Zakład Komunalny Żory Sp. z o.o. bądź firmę „Komart” Sp. z o.o. Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 32 43 41 997, 32 43 56 880 oraz 32 23 51 183 wew. 1 i 2.

Obowiązujące zasady segregacji odpadów przedstawiają poniższe grafiki.

Zasady segregacji

Zasady segregacji

 

Zasady segregacji odpadów w Żorach

Poniżej zamieszczamy plakat przedstawiający zasady segregacji odpadów obowiązujące w Żorach.

Segregacja odpadówSegregacja odpadów

 

Wymień surowce wtórne na sadzonki drzew i krzewów!

Aż do 10 sadzonek drzew, krzewów lub kwiatów mogą otrzymać mieszkańcy Żor, którzy przyniosą do Zakładów Techniki Komunalnej w Żorach makulaturę lub szklane opakowania! Sadzonki w zamian za surowce wtórne będą wydawane w ramach akcji „Sadzonki do rozdania za eko działania”.

Celem akcji prowadzonej przez Urząd Miasta Żory jest propagowanie dobrych nawyków w zakresie selektywnej zbiórki odpadów szkła i makulatury. Akcja wymiany surowców wtórnych na sadzonki odbędzie się w sobotę 8 lipca w godzinach od 10:00 - 18:00 na terenie Zakładów Techniki Komunalnej Sp. z o.o. w Żorach, przy ul. Okrężnej 5.

Sadzonki drzew, krzewów i kwiatów będą mogli odebrać mieszkańcy Żor, którzy podczas akcji przywiozą do  ZTK Sp. z o.o wysegregowane odpady szkła (butelki i słoiki szklane po napojach i żywności; butelki po napojach alkoholowych; szklane opakowania po kosmetykach) oraz makulatury (opakowania z papieru lub tektury - także falistej; gazety i czasopisma; katalogi, prospekty, foldery; papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki; książki i zeszyty; torebki papierowe; papier pakowy, rolka po papierze toaletowym, ręczniku kuchennym).

Jedną sadzonkę będzie można otrzymać w zamiana za 10 kg makulatury albo 10 kg szkła, lub też 5 kg szkła i 5 kg  makulatury. Do wyboru będą m.in. sadzonki: sosny limba, kosodrzewiny, forsycji, krzewuszki, jałowca płożącego, świerku karłowatego, krzewu róży, wrzosu, trawy oraz bylin. Co ważne, jedna osoba może otrzymać maksymalnie 10 sadzonek, bez względu na ilość oddanych surowców. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty.

Zapoznaj się z regulaminem akcji

Sadzonki

Uwaga!

Przypominamy mieszkańcom Żor, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za II kwartał 2017 r., należy wnosić na indywidualny nr rachunku bankowego w terminie do 10 czerwca br.

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2016 r

Poniższy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2016 rok, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pobierz dokument

Segregacja śmieci od A do Z. To trzeba wiedzieć!

Przeciętny żorzanin wytwarza w ciągu roku około 320 kg śmieci - znaczna ich część to cenne surowce wtórne, takie jak szkło, plastik czy papier. Dlatego też niezwykle ważna jest segregacja odpadów. Niestety zasady prawidłowej segregacji śmieci nie zawsze są przestrzegane przez mieszkańców. Powoduje to nie tylko zagrożenie dla środowiska, ale też może w przyszłości nieść poważne konsekwencje finansowe dla każdego z mieszkańców Żor.  

Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z tworzyw, które można ponownie wykorzystać. Posegregowane odpady stają się wartościowym surowcem, a nieposegregowane góry odpadów rosnąc w zastraszającym tempie stanowiącą nie tylko zagrożenie dla środowiska, lecz również dla nas samych.

Recykling i segregacja odpadów w świetle przepisów

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, mieszkańcy Polski są zobowiązani do osiągnięcia wysokich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło. W 2013 r. wymagany poziom recyklingu wynosił 12%, w 2014r. – 14%, w 2015r. - 16%, w 2016r. – 18%, a w  2017 r. - 20%. W kolejnych latach będzie jeszcze wyższy - w 2018r. będzie to już 30%, w 2019 r. - 40% a w 2020 r. aż 50%. Jeśli te poziomy nie zostaną osiągnięte, to na gminę nakładane są wysokie kary pieniężne, które w konsekwencji zapłacą wszyscy mieszkańcy.

Segregacja odpadów w Żorach

W listopadzie 2016 r. oraz w lutym 2017 r. zlecono akredytowanemu laboratorium z Katowic przeprowadzenie badań składu odpadów zmieszanych, wystawianych przez mieszkańców Żor. W zabudowie wielorodzinnej skład odpadów przedstawia się następująco: 10% odpady zmieszane, 42% tworzywa sztuczne, 10% papier i tektura, 6% szkło, 3% metale, 22 % odpady ulegające biodegradacji (w tym 6% odpadów zielonych) oraz 7% materiały tekstylne. Wynika z tego, że około 63% składu odpadów wyrzucanych jaki zmieszane, to cenne surowce wtórne!

Niewiele lepiej przedstawiają się statystyki dotyczące zabudowy jednorodzinnej. Skład odpadów, wystawianych jako zmieszane to: 2% odpady zmieszane, 15% tworzywa sztuczne, 6% papier i tektura, 17% szkło, 18% odpady wielomateriałowe (w tym odpady z utrzymania higieny), 1%  metale,  3% odpady budowlane,  33% odpady ulegające biodegradacji (w tym 1% odpadów zielonych) oraz 5% materiały tekstylne. W tym przypadku surowce wtórne stanowią więc około 57% składu odpadów. Pokazuje to, jak wiele pracy w zakresie segregacji śmieci jest wciąż przed nami.

W latach 2013-2016 w Żorach osiągnięto przewidziane przepisami prawa poziomy recyklingu: papieru, metali, tworzyw sztucznych oraz szkła, jednak bez zaangażowania wszystkich mieszkańców i zmiany nawyków w kolejnych latach  może okazać się to bardzo trudnym zadaniem. W konsekwencji mogą grozić nam znaczne podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami.

Segregujmy i odzyskujmy – dla wspólnego dobra!

Recykling to jedna z metod ochrony środowiska, która pozwala zmniejszyć ilości odpadów i zużycie surowców naturalnych. Jego ideą jest odzyskanie ze śmieci jak największej ilości materiałów i surowców, przy maksymalnym ograniczeniu nakładów na ich ponowne przetworzenie. Do recyklingu nadaje się wszystko, z czego można odzyskać materiały i surowce, a przede wszystkim papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne (plastik), opakowania wielomateriałowe oraz elektrosprzęt. O tym jak prawidłowo segregować opady, by móc je ponownie wykorzystywać pisaliśmy na stronie internetowj www.zory.pl oraz w ostatnim numerze Kuriera Żorskiego.

Dlaczego warto segregować? Oto kilka przykładów:

- ponowny przerób stosu gazet o wysokości 125 cm pozwala na uratowanie 6-metrowej sosny;

- wyprodukowanie tony papieru wymaga ścięcia aż 17 drzew, które można uratować dzięki segregacji. Dodatkowo każda tona odzyskanej makulatury pozwala zaoszczędzić 1200 litrów wody w papierni;

- produkty szklane mogą być nieograniczoną ilość razy przetopione na inne wyroby, co pozwala ograniczyć wydobycie surowców potrzebnych do produkcji szkła, a tym samym zmniejszyć degradację środowiska;

- rocznie w Polsce zużywa się 400 milionów aluminiowych puszek, które można powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać nieskończenie wiele razy. Wyprodukowanie 6 puszek ze złomu aluminiowego daje oszczędność energii równoważną tej uzyskanej ze spalenia 1 litra benzyny.

Segregacja od A do Z

Zasady prawidłowej segregacji odpadów

Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z tworzyw, które można ponownie wykorzystać. Posegregowane odpady stają się wartościowym surowcem. Dlatego też przypominamy o zasadach prawidłowej segregacji odpadów.

Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w domu. To właśnie tu oddzielamy surowce od śmieci, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Zbieramy razem jedynie te rodzaje odpadów, które cechują  się takimi samymi właściwościami i charakterem. Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Posegregowane  stają się wartościowymi surowcami. Znaczną część odpadów można przerobić albo ponownie wykorzystać. Z odzyskanych surowców powstają nowe, używane przez nas produkty, m.in. kubki, doniczki, a nawet meble czy ubrania.

Gdzie wyrzucić konkretny odpad? Wszystkie wątpliwości rozwieje poniższa rozpiska.

Papier – pojemnik/worek niebieski

Wrzucamy:
- opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
- katalogi, ulotki, prospekty,
- gazety i czasopisma,
- papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
- zeszyty i książki,
- papier pakowy,
- torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy:
-
ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
- papieru lakierowanego i powleczonego folią,
- papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
- kartonów po mleku i napojach,
- papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
- tapet,
- pieluch jednorazowych i podpasek,
- zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
- ubrań.

Szkło – pojemnik/worek zielony (szkło kolorowe i bezbarwne)

Wrzucamy:
-
butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych),
- szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:
-
ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
- szkła okularowego,
- szkła żaroodpornego,
- zniczy z zawartością wosku,
- żarówek i świetlówek,
- reflektorów,
- opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
- luster,
- szyb okiennych i zbrojonych,
- monitorów i lamp telewizyjnych,
- termometrów i strzykawek.

Metale, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe  – pojemnik/worek żółty

Wrzucamy:
-
odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
- nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
- plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
- opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
- opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,
- plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
- aluminiowe puszki po napojach i sokach,
- puszki po konserwach,
- folię aluminiową,
- metale kolorowe,
- kapsle, zakrętki od słoików,
- zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:
-
butelek i pojemników z zawartością,
- opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
- opakowań po olejach silnikowych,
- części samochodowych,
- zużytych baterii i akumulatorów,
- puszek i pojemników po farbach i lakierach,
- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu - z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych - wyrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi. Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami należy najpierw zapobiegać ich powstawaniu, a te już wytworzone ponownie wykorzystywać lub poddać recyklingowi. Składowanie odpadów jest najgorszą metodą ich zagospodarowania.

Segregacja odpadów

 

Informacja na temat odbioru odpadów komunalnych w 2017 rok

Odpady komunalne z nieruchomości miasta Żor odbiera firma:  Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Okrężna 5, 44-240 Żory

- Wszelkie informacje dla klientów udzielane będą pod numerem telefonu: 32 43 41 997 lub 32 43 56 880.

- Odpady komunalne odbierane są w godzinach od 6:00 – 22:00.

- Worki do segregacji odpadów można otrzymać w:
a) Zakładach Techniki Komunalnej Sp. z o.o.
b) Urzędzie Miasta Żory Al. Wojska Polskiego 25
c) Urzędzie Miasta Żory, Rynek 9.

- Wszystkie odpady (zmieszane, popiół, zielone oraz surowce wtórne), które zgodnie z harmonogramem są przewidziane do odbioru w danym dniu powinny być wystawione od godziny 6:00 w pojemnikach lub workach w kolorach i objętości zgodnymi z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie. Firma odbierająca odpady nie będzie wracała po odpady, które nie zostały wystawione od godziny 6:00.

- Odpady należy wystawiać w dniu wywozu przed posesję, w miejscu widocznym dla pracowników firmy wywozowej. Pracownicy firmy nie będą wchodzić na posesje.

- Odpady nie wystawione przed posesję terminowo będą odebrane w kolejnym terminie wynikającym z harmonogramu.

- Pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych oraz popiołu powinny być sprawne technicznie oraz zgodne z polską normą, dostosowane do obsługi przez wyspecjalizowane samochody tzw. śmieciarki.

- Prosimy nie zalewać popiołu wodą. Odpady zamarznięte w pojemnikach nie będą opróżniane ze względu na możliwość ich uszkodzenia.

- Prosimy nie wrzucać gorącego popiołu do pojemników. Pojemniki z gorącym popiołem nie będą opróżniane ze względu na możliwość zapalenia się odpadów.

- Prosimy wystawiać worki zapełnione co najmniej do ¾ ich objętości. Worki z mniejszą ilością odpadów nie będą odbierane mając na uwadze względy ekonomiczne oraz dbałość o ochronę środowiska. Prosimy więc o zgniatanie odpadów opakowaniowych przed umieszczeniem ich w workach.

- Przypominamy mieszkańcom, że Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. prowadzą Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwany GPZOK). Informujemy że odpady do GPZOK mogą dostarczać właściciele nieruchomości zamieszkałych i mieszanych, którzy złożyli w Urzędzie Miasta Żory deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Konieczne jest okazanie potwierdzenia opłaty za gospodarowanie odpadami za poprzedni okres rozliczeniowy oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość mieszkańca.

 

Segregacja odpadów

Ważna zmiana w gospodarowaniu odpadami. Popiół będzie odbierany osobno

Od 1 stycznia 2017 roku w naszym mieście zostanie wprowadzona ważna zmiana w zasadach gospodarowania odpadami. Od tego dnia będzie obowiązywała selektywna zbiórka i odbiór popiołu z palenisk domowych.

Od początku 2017 roku popiół z palenisk domowych będzie odbierany spod nieruchomości, jeden raz w miesiącu, w terminach określonych w harmonogramie. Popiół należy gromadzić w standardowych pojemnikach na odpady o pojemności 110/120 l, 240 l albo 1100 l, które mieszkańcy zobowiązani są zakupić we własnym zakresie i na własny koszt. Każdą nieruchomość należy wyposażyć w taką liczbę pojemników, która pozwoli gromadzić popiół na czas od jednego odbioru odpadów do drugiego.

Nie ma limitów co do ilości oddawanego popiołu - oznacza to, że każda ilość popiołu wystawiona w dniu zbiórki, w pojemnikach przeznaczonych do ich gromadzenia, zostanie odebrana przez firmę odbierającą odpady. Popiół będzie odbierany w sposób ciągły, czyli przez cały rok, a nie tylko w sezonie grzewczym. Będzie on zbierany w przez inne śmieciarki, niż odpady zmieszane.

Uwaga! Wprowadzona od 1 stycznia 2017 r. selektywna zbiórka popiołu oznacza zakaz mieszania popiołu z innymi odpadami.

 

Segregacja odpadów

 

Termin opłaty za gospodarowanie odpadami – III kwartał

Przypominamy mieszkańcom Żor, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2016 roku należy wnosić na indywidualny numer rachunku bankowego w terminie do 10 września.

Jednocześnie informujemy, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w  wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji o wysokości opłaty powinna być wnoszona przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w terminach:
- do 10 marca za I kwartał
- do 10 czerwca za II kwartał,
- do 10 września za III kwartał,
- do 10 grudnia za IV kwartał.

 

Jak postępować z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi?

Urząd Miasta Żory informuje, że dostarczane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żorach (PSZOK) odpady budowlane i rozbiórkowe powinny pochodzić wyłącznie z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości, podczas drobnych prac remontowych. Dotyczy to robót, które nie są objęte przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w zakresie konieczności otrzymania pozwoleń lub dokonania zgłoszeń. Tylko i wyłącznie w takim przypadku odpady zostaną odebrane od właścicieli nieruchomości bezpłatnie.

W punkcie nie będą natomiast przyjmowane odpady pochodzące z remontów, które powstały w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi budowlano-remontowe. Wykonawca robót jest w tym przypadku wytwórcą odpadów i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia we własnym zakresie.

Jednocześnie przypominamy, że każdy mieszkaniec oddający odpady do PSZOK powinien wcześniej zapoznać się z treścią regulaminu PSZOK dostępnego poniżej. Oznacza to wyrażenie przez właściciela nieruchomości zgody na przeprowadzenie przez pracowników Urzędu Miasta kontroli miejsca wytworzenia odpadów. Jeśli podana przez mieszkańca informacja okaże się niezgodna z prawdą lub nie wniesiono opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to oddanie odpadów oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na obciążenie mieszkańca fakturą VAT za przyjęcie odpadów.

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 r.

Poniższy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 rok, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pobierz dokument

 

Nadal nie wiesz jak prawidłowo segregować odpady? Zapytaj o to swoją pociechę lub seniora!

Za nami II etap kampanii informacyjno-edukacyjnej, dotyczącej segregacji odpadów, organizowanej przez Zespół Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.

Aż 337 żorskich przedszkolaków wzięło udział w spektaklu edukacyjnym pt. „Afera Leśna” w wykonaniu aktorów Teatru „Kultureska” z Krakowa. Spektakl miał charakter bajki o tematyce ekologicznej, poruszającej sprawy segregacji odpadów. Dzięki interaktywnej formie stanowił artystyczną lekcję, która poprzez wspólną zabawę realizowała założenia edukacji ekologicznej. Spektakl poszerzył wiedzę dzieci o sposobach segregacji odpadów, metodach unikania ich powstawania oraz możliwościach ponownego wykorzystania cennych surowców. Przedszkolaki aktywnie uczestniczyły w spektaklu, a podczas proponowanych przez aktorów konkurencji i zabaw wykazały się imponującą wiedzą i znajomością zasad selektywnej zbiórki odpadów.

W kwietniu pracownicy ZGOK mieli również przyjemność spotkać się z seniorami z Dziennego Domu Pobytu „Senior-WIGOR” w Żorach, gdzie przeprowadzili krótkie zajęcia dotyczące segregacji odpadów.

Okazuje się, że zarówno najmłodsi jak i najstarsi żorzanie doskonale znają zasady prawidłowej segregacji odpadów, a przy tym wykazują entuzjazm oraz chęć działania. Segregacja nie jest trudna - wystarczy chcieć!

Mała podpowiedź seniorów jak niewielkim kosztem przygotować kolorowe pojemniki do segregacji -  

 

 

 

Wprowadziłaś się do nowego domu? Złóż deklaracje o gospodarowaniu odpadami!

Przypominamy właścicielom nowo powstałych nieruchomości na terenie Żor, że deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Nie musi on być zameldowany - liczy się sam fakt zamieszkiwania. Od dnia złożenia deklaracji nieruchomość będzie obsługiwana przez firmę odbierającą odpady - znika więc problem zagospodarowania odpadów powstających na nieruchomości.

Jeśli chcecie pozbywać się odpadów tylko w wersji zmieszanej, opłata za odpady będzie wyższa. W worki do selektywnej zbiórki odpadów wyposaża mieszkańców Urząd Miasta Żory. Zasady segregacji są proste, wystarczy chcieć. Zacznij od dzisiaj! Przyjdź, złóż deklarację i segreguj.

 

Trzecioklasiści dowiedzieli się jak zostać super ekologiem

W ramach I etapu kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Żory, aż 372 trzecioklasistów z żorskich szkół podstawowych wspólnie z uroczym obrońcą drzew – „Loraxem” oraz z pracownikami Zespołu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Żory pomagało dwunastoletniemu Tedowi odnaleźć prawdziwe drzewo Truffula. Kampania była realizowana 10 i 11 lutego br. w kinie „Na Starówce”

Zanim jednak uczniowie wyruszyli w podróż do tajemniczej krainy, uzyskali kilka dobrych rad i wskazówek, jak zostać „super ekologiem”. Dowiedzieli się, że:
- idąc do sklepu należy zabierać specjalne torby wielokrotnego użytku zamiast przynosić ze sklepu torebki plastikowe. Drugie śniadanie do szkoły warto pakować do plastikowego pojemnika wielokrotnego użytku – w ten sposób wytwarza się mniej śmieci;
- należy zwracać uwagę innym, gdy śmiecą – w ten sposób dba się o czystość swojego otoczenia;
- jeżeli nie korzystają z książek, zabawek, gier – zamiast je wyrzucać może jest ktoś inny, komu mogłyby się przydać – w ten sposób sprawią komuś przyjemność i przyczynią się do ochrony zasobów środowiska naturalnego;
- warto segregować odpady już w domu – posegregowane odpady to cenne surowce wtórne, które można ponownie wykorzystać;
- warto zwracać uwagę na to, co się kupuje – czy produkty te są oznakowane symbolami, które świadczą o ich wpływie na środowisko naturalne;
- należy rozmawiać ze swoimi rodzicami i przyjaciółmi o tym czy znają zasady segregacji – jeżeli nie, to warto opowiedzieć im o tych zasadach. W ten sposób uczy się innych jak być przyjaznym dla środowiska.

Jak się okazało, uczniowie świetnie znali te zasady i obiecali, że będą wdrażać je w swoim codziennym życiu. Pierwszy sukces odnieśli po zakończonym seansie filmowym, wyrzucając śmieci do odpowiednich worków na selektywną zbiórkę. Brawo!

 

Praktyczne wskazówki dotyczące segregowania śmieci w domu

Sortowanie odpadów jest proste. Wymaga jedynie wyrobienia nawyku i sprytnego zaplanowania przestrzeni na porządkowanie odpadów. Pomysłów tak naprawdę jest wiele - wystarczą szczere chęci i aktywne działania, by je urzeczywistnić.

Segregację śmieci możemy przeprowadzać wszędzie - najważniejsze jest dobro środowiska, dzięki któremu zyskamy również my. Poniżej kilka wskazówek dotyczących segregacji śmieci w domu:

 1. Jeśli masz w domu mało miejsca, postaraj się wyrzucać śmieci każdego dnia. Może uda Ci się zmodyfikować swoją codzienną trasę do pracy, szkoły, na uczelnię tak, by przejść w pobliżu pojemników. Dzięki temu nie będziesz musiał przeznaczać dodatkowego miejsca w domu na gromadzenie odpadów.
 2. Nie masz miejsca na cztery kosze w kuchni? Wystarczą dwa - do jednego wrzucaj odpady zmieszane, a do drugiego wszystkie te, które nadają się do odzysku. Gdy pojemnik się wypełni, wyrzuć śmieci, pamiętając o podziale na odpowiednie frakcje!
 3. Jeśli nie masz miejsca na pojemniki, wykorzystaj do zbierania śmieci kartony i pudełka.
 4. Zauważ, że konkretne rodzaje odpadów produkujesz w różnym tempie. Powoduje to, że na wiele z nich potrzebujesz znacznie mniej miejsca w domu niż Ci się wydaje. Dzięki temu również ich wynoszenie przestaje być uciążliwe.
 5. Zgniataj wszystkie puste opakowania bardzo starannie - zajmą mniej miejsca i w domu, i w pojemniku/worku na surowce wtórne – nawet o 80%.
 6. Pamiętaj! Szkła nigdy nie tłucz w domu - będzie przecinało worki foliowe.
 7. Włączaj się w akcje charytatywne, których celem jest zbieranie plastikowych nakrętek. Środki z ich sprzedaży przeznaczane są na rzecz chorych i potrzebujących dzieci.

 

Pozbądź się odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego

Mieszkańcy często zadają pytania dotyczące odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku z tym przypominamy, że w przypadku, gdy pozbycie się wyżej wymienionych odpadów jest konieczne poza harmonogramem określonym przez wyznaczoną firmę, właściciel nieruchomości zamieszkałej może sam dostarczyć je do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt mieści się na terenie ZTK Sp. z o.o. przy ul. Okrężnej 5 w Żorach.

Odpady wielkogabarytowe i zużyte sprzęty przyjmowane są bezpłatnie po okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie Żor oraz potwierdzenia dokonania opłaty za odpady komunalne za poprzedni okres rozliczeniowy.

Informacje dotyczące funkcjonowania Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych dostępne są na stronie www.zory.pl oraz www.ztkzory.pl .

W razie wątpliwości czym są odpady wielkogabarytowe warto zapoznać się z krótką instrukcją.

 

Termin pobierania opłaty na czwarty kwartał

Przypominamy mieszkańcom Żor, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za IV kwartał 2015 r., należy wnosić na indywidualny nr rachunku bankowego w terminie do 10 grudnia br.

 

Informacja o odpadach remontowo-budowlanych

Odpady remontowo-budowlane, pochodzące z gospodarstw domowych z nieruchomości zamieszkałych w Żorach, przyjmowane są od właścicieli ww. nieruchomości bezpłatnie w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującym się w Żorach przy ul. Okrężnej 5, wyłącznie pod warunkiem ich posegregowania, z podziałem na:

 • odpady betonu, gruzu betonowego i ceglanego;
 • odpady ceramiczne i elementy wyposażenia (armatura, umywalki, muszle klozetowe, itp.);
 • drewno – ościeżnice drzwi, ramy okienne, boazerie, parkiety, itp.;
 • okna – szyby okienne bez ram, lustra, luksfery, itp.;
 • tworzywa sztuczne – płytki pcv, panele, rynny, itp.;
 • materiały izolacyjne – styropian, wełna mineralna, itp.*

Odpady nieposortowane mogą być przyjęte jako zmieszane odpady remontowo-budowlane, za które odpłatność wynosi 0,38 PLN za kilogram**
* podział odpadów remontowo-budowlanych na poszczególne kategorie segregacji, może ulec zmianie, z uwagi na decyzje RIPOK
** z uwagi na fakt, iż właściciel RIPOK zastrzegł sobie możliwość zmiany w ciągu roku cen za zagospodarowanie nieposortowanych odpadów remontowo-budowlanych, odpłatność ta może ulec zmianie.  

 

Uwaga!

Przypominamy mieszkańcom Żor, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za III kwartał 2015 r., należy wnosić na indywidualny nr rachunku bankowego w terminie do 10 września br.

 

Plenerowa segregacja - myśl globalnie, działaj lokalnie!

Kto powiedział, że segregować można tylko w domu? Z inicjatywy Zespołu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta w Żorach tego lata selektywna zbiórka zawitała na imprezach plenerowych w Żorach.

Plastik, papier i szkło można było wrzucać do kolorowych worków podczas „Kina Letniego” i „Śniadań na trawie”. Podczas tych imprez mieszkańcy Żor potwierdzili, że segregować można wszędzie, dając tym samym surowcom wtórnym szanse na kolejne życie.

Szukajcie kolorowych worków na kolejnych „Śniadaniach na trawie”!

 

Uwaga!

Przypominamy Mieszkańcom Żor, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za II kwartał 2015 r., należy wnosić na indywidualny nr rachunku bankowego w terminie do 10 czerwca br.

 

Informacja - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2014 r.

Poniższy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2014 rok, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dokument do pobrania

 

Komunikat 18.03.2015r.

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, iż w tym tygodniu pracownicy Urzędu Miasta rozpoczęli dostarczanie nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie jednorodzinnej.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są wypełnić i złożyć w Urzędzie Miasta (Rynek 9, Al. Wojska Polskiego 25) nowe deklaracje w okresie od 01.04.2015r. do 15.04.2015r.

Poniżej wzory prawidłowo wypełnionych deklaracji oraz krótki przewodnik „Co z opłatą za śmieci – krok po kroku”.

Pobierz druk deklaracji

WZÓR wypełnienia deklaracji

WZÓR wypełnienia deklaracji - nieruchomość mieszana

Przewodnik "krok po kroku"

Komunikat 02.03.2015

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie przypominamy, że Zespół Gospodarowania Odpadami Komunalnymi został przeniesiony do budynku Urzędu Miasta na ul. Rynek 9 (II piętro, pok. 207).

Ponadto przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za I kwartał 2015r. należy wnieść w dotychczasowej wysokości (wynikającej ze złożonej deklaracji) na indywidualny nr rachunku bankowego, w terminie do 10 marca br.

Jednocześnie informujemy, że w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadzającej zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi (m.in. zmiana art. 6k ust. 4) oraz w związku z dokonaną analizą stanu dochodów i kosztów funkcjonowania ww. systemu za okres od 01.07.2013r. (tj. od wejścia w życie systemu) do końca 2016r., tj. do końca okresu obowiązywania nowych umów w zakresie świadczenia usługi odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Żory, z dniem 01.04.2015r. obowiązywać zaczną nowe (wyższe), uchwalone przez Radę Miasta Żory w dniu 26.02.2015r., stawki opłat.

Równocześnie, z uwagi na zmianę metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z „gospodarstwa domowego” na „ilość mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość”) w okresie od 01.04.2015r. do 15.04.2015r. właściciele nieruchomości zobowiązani będą  wypełnić i złożyć nowe deklaracje (planuje się dostarczyć nowe wzory deklaracji do każdego punktu adresowego w zabudowie jednorodzinnej). Druki deklaracji będą dostępne w Zespole Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.

Szczegółowe informacje w powyższych sprawach będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Miasta. 

Komunikat 16.02.2015

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 16 lutego 2015r. w miejsce Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi został utworzony Zespół Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w budynku Urzędu Miasta na ul. Rynek 9 (piętro II, pok. 204, 207) nr kontaktowe: 32/ 43-48-140, 32/ 43-48-141, 32/ 43-48-143, 32/ 43-48-156

 

Przypominamy Mieszkańcom Żor,

że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za I kwartał 2015r., należy wnosić na indywidualny nr rachunku bankowego w terminie do 10 marca br.


Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, iż z dniem 27 stycznia 2015r. Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi został przeniesiony do budynku Urzędu Miasta na ul. Rynek 9 (piętro II, pok. 204, 207).


Nowe numery kontaktowe: 32/ 43-48-140, 32/ 43-48-141, 32/ 43-48-143, 32/ 43-48-156

 

Od 1 stycznia 2015r. wchodzą w życie, wprowadzone przez Radę Miasta Żory, zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych, rodzaju pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz rodzaju odpadów komunalnych przekazywanych do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPZOK).

 1. Każdy mieszkaniec Żor będzie mógł indywidualnie, bezpłatnie dostarczyć do GPZOK, zlokalizowanego na terenie ZTK Sp. z o.o. przy ul. Okrężnej 5, następujące rodzaje odpadów komunalnych pochodzące z gospodarstwa domowego:

  - papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,

  - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

  - zużyte baterie i akumulatory,

  - chemikalia,

  - zużyte opony,

  - odpady wielkogabarytowe,

  - odpady budowlane i rozbiórkowe.

  Zasady funkcjonowania Punktu Zbiórki Odpadów Zielonych pozostają bez zmian.
 2. Szkło kolorowe, białe oraz mieszane będzie zbierane i odbierane w jednym pojemniku/worku koloru zielonego.
 3. Odpady zielone, takie jak liście i trawa, w zabudowie jednorodzinnej, będą zbierane i odbierane od miesiąca kwietnia do listopada z częstotliwością 2 razy w miesiącu według ustalonego harmonogramu
 4. Zmianie uległa częstotliwość odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej – szczegółowe informacje zostaną przekazane Zarządcom poszczególnych budynków.

Komunikat 3 grudnia 2014 r.

Szanowni Mieszkańcy

Informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących nieruchomość (wprowadzenie/wyprowadzenie się mieszkańca, narodziny dziecka, śmierć osoby zamieszkującej), sprzedaży nieruchomości lub zmiany jej właściciela oraz zmiany sposobu zbierania i odbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 

Komunikat 4 września 2014 r.

Przypominamy Mieszkańcom Żor, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za III kwartał 2014r., należy wnosić na indywidualny nr rachunku bankowego w terminie do 10 września br.

 

Informacja - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2013 r.

Poniższy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2013 rok, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dokument do pobrania znajduje się tutaj.

 

Komunikat

Informujemy, że nie należy wyrzucać zużytych strzykawek po stosowanych środkach farmaceutycznych do czerwonych pojemników na przeterminowane leki, znajdujących się w aptekach. Zużyte strzykawki należy zabezpieczyć i umieszczać w pojemnikach na odpady zmieszane.

 

Komunikat 16 kwietnia 2014 r.

Informujemy, że w dzielnicach: Rowień- Folwarki, Zachód, os. 700-lecia Żor, os. Powstańców Śląskich, Baranowice, Osiny, os. Sikorskiego P.P.H.U. „KOMART” Sp. z o.o. dostarcza nowe harmonogramy odbioru odpadów, które obowiązywać będą od 1 maja 2014r.

W związku z licznymi pytaniami przypominamy, iż P.P.H.U. „KOMART” w 2013 r. wygrało przetarg na realizację usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych ww. Dzielnicach

 

Komunikat 16 kwietnia 2014 r.

W związku z prośbą Rady Dzielnicy Śródmieście dotyczącą zmiany terminu odbioru odpadów wielkogabarytowych na nieruchomościach położonych przy ul. Garncarskiej, Moniuszki, Klimka, Szeptyckiego, Szerokiej, Murarskiej, Rynek, Bagnistej, Bałdyka, Bramkowej oraz Kościuszki (4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 20) uprzejmie informujemy, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zamiast 22 kwietnia 2014 r. odbędzie się 2 czerwca 2014 r.

 

Zmiana firmy odbierającej odpady w I sektorze 27 lutego 2014 r.

Uprzejmie informujemy, iż zmienił się Wykonawca świadczący usługę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości położonych na terenie miasta Żory w sektorze I. Od 1 marca 2014 r. usługę świadczyć będzie wyłoniony w postępowaniu przetargowym
Wykonawca, tj. Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. z Żor ul. Okrężna 5, tel.. 32 43 56 880, 32 43 56 920.

 

Wywóz żużla 31 stycznia 2014 r.

Szanowni Mieszkańcy, W związku z wątpliwościami dotyczącymi gromadzenia w workach zmieszanych odpadów komunalnych, w szczególności żużla, z uwagi na
przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach
transportowych dotyczące masy przedmiotów, które mogą być przenoszone przez pracownika, jak również możliwość rozerwania worka i zanieczyszczenia
terenu informujemy, że odpady powinny być gromadzone w pojemnikach.

 

Przypominamy 26 września 2013 r.

Przypominamy, iż pojemniki lub worki ze zmieszanymi odpadami komunalnymi oraz odpadami selektywnie zbieranymi należy
w dniu zbiórki wystawić przed bramę posesji, ale także do miejsca, do którego jest możliwy dojazd firmy odbierającej odpady, w sposób nie powodujący
uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.


Sprawdź jak prawidłowo segregować odpady! 2 września 2013 r.

„Rewolucja śmieciowa” obowiązuje już od 2 miesięcy. Ciągle pojawiają się jednak pytania o
to, jak prawidłowo segregować odpady, powstające w naszych gospodarstwach domowych. W odpowiedzi na te pytania powstał specjalny plakat, który ma za
zadanie rozwianie wszelkich wątpliwości naszych mieszkańców.

Plakat zostanie dostarczony do wszystkich mieszkańców Żor wraz z wrześniowym wydaniem Kuriera Żorskiego.

 

Przypominamy o opłacie za gospodarowanie odpadami 30 sierpnia 2013 r.

Przypominamy mieszkańcom Żor, że I ratę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić w terminie do 10 września br.

Uprzejmie informujemy, że pisma z informacjami o indywidualnych kontach, na które należy wpłacać należności za gospodarowanie odpadami są w trakcie
doręczania do mieszkańców. Zostaną one dostarczone do Państwa w najbliższym czasie.


Informacja o dodatkowym odbiorze zmieszanych odpadów komunalnych 25 lipca 2013 r.

W związku z licznymi prośbami mieszkańców informujemy, że
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dzielnicach: Kleszczów, Kleszczówka i Śródmieście, w dniach od 29.07.2013r. do 30.07.2013r. dokona
dodatkowego, jednorazowego odbioru zmieszanych odpadów komunalnych. • 29.07.2013r. nastąpi odbiór odpadów z posesji, które znajdują się w rejonie I
i II dostarczonego przez wykonawcę harmonogramu odbioru odpadów; • 30.07.2013r. nastąpi odbiór odpadów z posesji, które znajdują się w rejonie III
dostarczonego przez wykonawcę harmonogramu odbioru odpadów. Pojemniki ze zmieszanymi odpadami komunalnymi należy wystawić przed bramę posesji
najpóźniej do godz. 6:00 w dniu, w którym przypada odbiór odpadów.

Poniżej wykaz ulic objętych dodatkowym odbiorem:

29.07.2013r. (rejon I i II): Ogrodnicza, Złota, Zostawa, Mickiewicza, Poprzeczna, Serdeczna, J. Paderewskiego, Ustronna, Srebrna, Wyzwolenia,

Skotnicka, Śląska, Mazurska, Sosnowa, Kleszczowska, Deszczowa, Pszczyńska, Jasna, Targowa, Strzelecka, Łowiecka, Myśliwska, R. Goliasza, Przyjazna,
Chabrowa, Fiołkowa, Krokusowa, Lawendowa, 11 Listopada, Radosna, Urocza, Zacisze, Uroczysko, Zaułek, Wodna, Rybna.

30.07.2013r. (rejon III): Leśna, Mikołowska, Wolności, Jesionowa, Grabowa, Raciborskiego, Zagajnik, Wierzbowa, Jarzębinowa, Jodłowa, K. Miarki,
Świerkowa, Śmieszek, Dębowa, Topolowa, Modrzewiowa, Jaśminowa, Stawowa, Dworcowa, M. Kopernika, Katowicka.

 

Informacja ws. wywozu odpadów 18 lipca 2013 r.

W związku z licznymi pytaniami Naszych Mieszkańców uprzejmie informujemy, że pojemniki lub worki ze
zmieszanymi odpadami komunalnymi oraz odpadami selektywnie zbieranymi należy w dniu zbiórki wystawić przed bramę posesji, ale także do miejsca, do
którego jest możliwy dojazd firmy odbierającej odpady, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób
trzecich.

Powyższe wynika z zapisów Uchwały Nr 291/XXVII/12 Rady Miasta Żory z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie miasta Żory.

Odpady komunalne odbierane są w naszym Mieście od godz. 6:00 do godz. 20:00, dlatego pojemniki lub worki muszą być wystawione przed bramę posesji
najpóźniej do godz. 6:00.

W przypadku gdy odbiór odpadów komunalnych nie jest możliwy bezpośrednio spod nieruchomości, należy skontaktować się indywidualnie z Wykonawcą usługi
w celu ustalenia miejsca ich odbioru.


Komunikat w sprawie obowiązku złożenia nowych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 25 czerwca 2013 r.

Uprzejmie
informujemy, że w dniu 02.07.2013 r. zaczną obowiązywać nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowy wzór deklaracji o wysokości
opłaty.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 11 kwietnia 2012 r., poz. 391 ze zm.),
każdy właściciel nieruchomości winien w terminie 14 dni złożyć w Urzędzie Miasta nową deklarację.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców informujemy, że deklaracje można składać od 02.07.2013 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
poprzez platformę komunikacji publicznej EBOI lub ePUAP. Deklaracje muszą być opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub zaufanym podpisem
elektronicznym.

Druki deklaracji dostępne będą w Urzędzie Miasta przy Al. Wojska Polskiego 25 (w Informacji oraz w wydziale Inżynierii Środowiska – pok. 206 i 207),
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie Urzędu Miasta Żory w zakładce Gospodarka Odpadami, a w zabudowie jednorodzinnej
będą dostarczane do skrzynek pocztowych.


Komunikat w sprawie harmonogramów odbioru odpadów komunalnych 25 czerwca 2013 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.06.2013r. Miasto Żory podpisało
umowy na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Żory z wyłonionymi w przetargu publicznym Wykonawcami.

Zgodnie z umową Wykonawcy zobowiązani są do opracowania i dostarczenia właścicielom nieruchomości harmonogramów odbioru odpadów komunalnych
zmieszanych oraz selektywnie zbieranych. Harmonogramy, po ich opracowaniu i akceptacji przez Urząd Miasta, będą również niezwłocznie umieszczone na
stronach internetowych Urzędu Miasta oraz Wykonawców.

Wobec powyższego, mając na uwadze zbliżający się termin 1.07.2013r., uprzejmie prosimy o cierpliwość i zrozumienie trudów związanych z wdrożeniem
nowych zasad gospodarowania odpadami. Jednocześnie informujemy, że dokładamy wszelkich starań, aby w jak najkrótszym czasie przekazać Państwu wszelkie
niezbędne informacje.


Komunikat dotyczący pojemników i worków na odpady segregowane 25 czerwca 2013 r.

Uprzejmie informujemy, że uchwałą Rady Miasta Żory 368/XXXV/13 z dnia
13.06.2013 r. Gmina Żory przejęła obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki służące do selektywnej zbiórki odpadów oraz utrzymywanie
tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym porządkowym i technicznym, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wobec powyższego miasto, w ramach pobieranej opłaty od mieszkańców, sfinansuje zakup odpowiednich pojemników (dla budynków wielorodzinnych) oraz
worków (dla domów jednorodzinnych i zabudowy w ścisłym centrum miasta) na odpady segregowane takie jak szkło, papier, plastik, metal oraz opakowania
wielomateriałowe.

Worki na odpady zbierane selektywnie będą dostępne w budynkach Urzędu Miasta oraz w Zakładach Techniki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Okrężnej 5.
Dodatkowo Miasto uzgadnia z firmami realizującymi usługę odbioru odpadów, możliwość dostarczania worków w zabudowie jednorodzinnej przy odbiorze
odpadów.

O szczegółach uzgodnień będziemy informować w najbliższym czasie.

Jednocześnie informujemy, że trwają również uzgodnienia z zarządami spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych dotyczące ustawienia pojemników na odpady
segregowane w ich zasobach. W związku z tym ilość placyków segregacyjnych w zabudowie wielorodzinnej będzie zwiększana sukcesywnie.

Ponadto przypominamy, że obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ciąży na właścicielu nieruchomości.

W przypadku budynków będących w zasobach spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych obowiązek ten ciąży na zarządzie.


Wybrano przedsiębiorstwa odbierające śmieci 25 czerwca 2013 r.

Uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu przetargowym na „Świadczenie usługi w zakresie
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Żory”, wyłoniono następujących wykonawców:

SEKTOR DZIELNICA FIRMA I Kleszczów Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej
tel. 32 2481081, 2481082 2481083 Kleszczówka Śródmieście os. Korfantego II Rowień-Folwarki

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe „KOMART” Sp. z o.o. z Knurowa
tel. 32 2351183 Zachód os. 700-lecia Żor os. Powstańców Śląskich III Baranowice Osiny os. Sikorskiego IV Rój

Zakłady Techniki Komunalnej Sp. zo.o. z Żor
tel. 32 4356880 Rogoźna os. Pawlikowskiego os. Księcia Władysława

 

Aktualny harmonogram odbioru odpadów na lata 2017/2018

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

Od listopada 2017 roku oraz w 2018 roku na terenie Żor odpady będą odbierane według harmonogramów dla poszczególnych rejonów. Poniżej zamieszczamy podział miasta na rejony, z wymienieniem wchodzących w ich skład ulic.

ŚCISŁE CENTRUM 1

Garncarska (za wyjątkiem numerów: 5, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19 A), Górne Przedmieście, Moniuszki (za wyjątkiem numerów: 24, 24 A, 26, 28, 28 A,B,C,D) ; Klimka, Szeptyckiego (za wyjątkiem numerów: 1 i 3, 7, 11, 14 A-B)

ŚCISŁE CENTRUM 2

Szeroka (za wyjątkiem numerów: 8, 26), Murarska, Rynek (za wyjątkiem numerów: 15, 15 A-B, 20, 24, 25), Bagnista (za wyjątkiem numeru 2 A-B), Bałdyka, Bramkowa, T. Kościuszki (4,5,6,7,8,10,14,17,20), Dolne Przedmieście

REJON 1

Wodzisławska (od centrum do granicy miasta, za wyjątkiem numerów: 12, 14, 50, 70, 156), Św. Stanisława, Boryńska

REJON 2

Spokojna, Spacerowa, Wypoczynkowa, Wakacyjna, Niedzielna, Świąteczna, Wczasowa, Gwarków, Kłokocińska, Skośna, Równa, Kolona, Starowiejska, Boguszowicka, Jankowicka

REJON 3

Makowa ( za wyjątkiem numeru 25), Bartocka, Ptasia, Skrzeczkowicka, Klajok, Bażancia, Lasoki, Plonowa, Graniczna, Górna, Izerska, Brodecka, Świerklańska, Kaczeńców, Obiegowa, Pagórkowa, Daleka, Statki, Karpacka, Beskidzka, Sudecka

REJON 4

Głęboka, Gminna, Gryczana, Jęczmienna, Łąkowa, Orkiszowa, Pochyła, Poziomkowa, Pszenna, Rolnicza (cała), Stroma, Wysoka, Żytnia, Spadzista, Niska, Tymiankowa

REJON 5

Bratysławska, Chopina, Kiepury, Drwali, Elsnera, Nowowiejskiego, Gajowa, Góreckiego, Karłowicza, Kilara, Kolberga, Lutosławskiego, Szymanowskiego, Świętokrzyska, Wieniawskiego, Wybickiego, Bogusławskiego, Wileńska, Lwowska, Al. Jana Pawła II 23, 40-40a, 45, 47, 55, 57; Handlowa, Prawnicza (za wyjątkiem numerów: 20, 22, 24); Sądowa (za wyjątkiem numerów: 6, 13)

REJON 6

Rybnicka (od centrum do granicy miasta, za wyjątkiem numerów: 226, 226A, 249, 259), Pawła Lokaja, Szczejkowicka, Kolejowa (za wyjątkiem numerów : 11, 11a-f, 9), Zielona, Żwaka, Kradziejówka, Rzeczna, Północna, Perkoza, Czapli, Komunalna, Wspólna

REJON 7

Adlerowiec, H. Buchalików, Jagodowa, Kasztanowa, Kochanowskiego, Krótka, Lazurowa, Pańskie Łąki, Tęczowa, Wiśniowa, Wrzosowa, Zalew, Żurawinowa, 3 Maja (za wyjątkiem numerów: 4,6), Zachodnia

REJON 8

Wł. Pałki, Polna, Reja, Rudzka, Sielska, Wiejska, Włościańska, Folwarecka (cała), Kojzara, Zdrojowa, Ogniowa

REJON 9

Kłapczyka, Konopnickiej, Zakątek, Zbożowa, Kominka, Hańcówka, Malinowa, Piwonii, Magnolii, Rzepakowa, Różana, Tulipanowa, Żniwna, Dąbrowskiego 23, Cegielnia, Al. W. P. (za wyjątkiem numeru 1 A,B,C), Miła, Dobra, Widok, Konwaliowa, Jesionek

REJON 10

Krajowej 52, Kwiatowa (za wyjątkiem numeru: 10), Andersena, Piękna, Pogodna, Szykowna, Żeromskiego, Miłosza, Herberta, Leśmiana, Gałczyńskiego, Nałkowskiej, Grudzińskiego, Janasa, Kraszewskiego, Tuwima, Asnyka, Orzeszkowej, Norwida, Orkana, Prusa, Sienkiewicza

REJON 11

Pszczyńska (od centrum do granicy miasta, za wyjątkiem numerów: 2, 4, 9, 18, 52), T. Kościuszki (od nru 21 do granicy miasta), Zostawa, Mickiewicza, Wyjazdowa, Wesoła, Sąsiedzka, Okrężna 1, Strażacka (za wyjątkiem numeru 24), Rubinowa, Bursztynowa, Strefowa, Zamkowa

REJON 12

Bema, Błękitna, Brzoskwiniowa, Cicha, Durantów, Dworska, Jabłoniowa, Leśników, Letnia, Ligonia, Lipowa, Lompy, Ładna, Mała, Młyńska, Morelowa, Nepomucena, Ogrodnicza, Orzechowa, Podlesie, Południowa, Poranna, Pukowca, Sportowa, Stalmacha, Szmaragdowa, Szoszowska, Truskawkowa, Zielna

REJON 13

Aleja Zjednoczonej Europy 20, Astrów, Osińska (za wyjątkiem numerów: 66, 80), Małachowskiego, Słowackiego, Deszczowa, Słowińska, Diamentowa, Granitowa, Kaszubska, Kleszczowska, Kresowa, Łużycka, Mazurska, Ogrodnicza, Orawska, Paderewskiego, Poprzeczna, Serdeczna, Skotnica, Srebrna, Śląska, Ustronna, Wyzwolenia, Złota

REJON 14

11 Listopada, Chabrowa, Fiołkowa, Goliasza, Jasna, Krokusowa, Lawendowa, Leśna, Łowiecka, Przyjazna, Pszczyńska 61A, 65 (od ul. Uroczysko), Radosna, Sosnowa, Strzelecka, Śmieszek, Targowa, Urocza, Uroczysko, Wodna, Zacisze, Zaułek

REJON 15

Pszczyńska 2, Biskupa (za wyjątkiem numerów: 36, 38, 40), Ogrodowa, Stodolna, Nowa, A. Weltzla (za wyjątkiem numerów: 19,23), Dębowa, Jaśminowa, Jesionowa, Jodłowa, K.Miarki ( za wyjątkiem numerów: 11, 11 A), Modrzewiowa, Raciborskiego, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Wolności, Zagajnik

REJON 16

Akacjowa, Boczna, Brzozowa, Cmentarna, Dworcowa, Fabryczna (za wyjątkiem numeru 10C), Gichta, Grabowa, Jarzębinowa, Klonowa, Kopernika, M. Oświęcimskich (za wyjątkiem numerów: 40, 40 A, 42), Mikołowska, Piaskowa (za wyjątkiem numeru 5 A, B, C, D), Powstańców (za wyjątkiem numeru 2 A), Słoneczna, Stawowa, Traugutta

REJON 17

Bankowa 14, Sikorskiego 39, 42, 44, 45, 65, 68, Osińska 101, 103, Za Targiem, Baranowicka, Biesiadna, Familijna, Główna, Jesienna (za wyjątkiem numeru 1), Owocowa, Rodzinna, Spółdzielcza (za wyjątkiem numerów: 1, 19), Szkolna, Warszowicka, Wiosenna, Zimowa (za wyjątkiem numeru 9)

Aktualne harmonogramy odbioru odpadów dla poszczególnych rejonów:

- harmonogram ŚCISŁE CENTRUM 1

- harmonogram ŚCISŁE CENTRUM 2

- harmonogram REJON 1

- harmonogram REJON 2

- harmonogram REJON 3

- harmonogram REJON 4

- harmonogram REJON 5

- harmonogram REJON 6

- harmonogram REJON 7

- harmonogram REJON 8

- harmonogram REJON 9

- harmonogram REJON 10

- harmonogram REJON 11

- harmonogram REJON 12

- harmonogram REJON 13

- harmonogram REJON 14

- harmonogram REJON 15

- harmonogram REJON 16

- harmonogram REJON 17

 

ZABUDOWA WIELORODZINNA

Harmonogramy odbioru odpadów dla poszczególnych rejonów

- ścisłe centrum miasta

- os. Korfantego, os. Sikorskiego, al. Wojska Polskiego, Osińska 80, Promienna 5 i 7

- os. 700-lecia, os. Powstańców Śląskich, os. Pawlikowskiego, os. Księcia Władysława

- os. Gwarków, wspólnoty mieszkaniowe

 

 

Prawo miejscowe – obowiązujące

Prawo miejscowe – nieobowiązujące

 

Prawo krajowe

Pliki do pobrania