Projekt Ekologiczne Żory

 

Ekologiczne Żory – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

 

Cel projektu:

W ramach projektu przeprowadzona zostanie modernizacja energetyczna 8 obiektów użyteczności publicznej, zlokalizowanych na terenie miasta Żory: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 przy ul. Wysokiej, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 przy ul. Strażackiej, Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ul. Powstańców 6, Zespół Szkół nr 8 przy ul. Osińskiej, Zespół Szkół nr 6 na os. Pawlikowskiego, Szkoła Podstawowa nr 17 na os. Powstańców Śląskich, Przedszkole nr 13 na os. Księcia Władysława oraz Szkoła Podstawowa nr 15 przy ul. Bankowej.

 

Zakres projektu:

  • docieplenie ścian zewnętrznych,
  • docieplenie dachu,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • remont kominów.

 

Projekt dofinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Rezultat projektu

  • redukcja emisji CO2 o 1 023,69 Mg/rok, osiągnięta dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię końcową w budynkach łącznie o 2 025 007 kWh/rok, tj. z poziomu 3 907 049 do 1 882 042 kWh/rok (51,83%),
  • redukcja kosztów eksploatacji z poziomu 989 068,05 do poziomu 561 741,26
    tj. o 427 326,78 zł/rok (43,20%).


Całkowity koszt projektu:   8 353 000,00zł

Wartość dofinansowania:    7 100 050,00zł