Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Żorach

Cel projektu:

Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji substancji zanieczyszczających, powstałych w wyniku spalania paliwa w kotłowni lokalnej, ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego, zwiększenie komfortu cieplnego uczniów, dzieci w wieku przedszkolnych i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Żorach oraz zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu.

Zakres projektu:

 • docieplenie ścian zewnętrznych
 • docieplenie dachu
 • wymiana źródła ciepła co i c.w.u.
 • pokrycie dachu styropapą
 • wymiana instalacji c.o.
Termomodernizacja ZSP6 Zory
Przed termomodernizacją
Termomodernizacja ZSP6 Zory 2
Po termomodernizacji

 

Rezultat projektu:

Zmniejszenie zapotrzebowania energii cieplnej o min. 404 GJ/a,

Zmniejszenie emisji do atmosfery:

 • Dwutlenku siarki SO2 o 412,2 kg/rok
 • Tlenku azotu NOx w przeliczeniu na NO2 o 35,66 kg/rok
 • Tlenku węgla CO o 1450 kg/rok
 • Dwutlenku węgla CO2 o 69703 kg/rok
 • Benzoalfapirenu B-a-P o 0,43 kg/rok
 • Pyłu o 434,74 kq/rok

Koszty projektu:

Całkowity koszt projektu: 740 558,77 zł

Kwota dotacji: : 125 710,00 zł

Data realizacji : 01.07.2012 – 30.09.2013