Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Żorach

Cel projektu:

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do powietrza powstających podczas spalania paliw na cele grzewcze oraz zwiększenie komfortu użytkowników budynku.

Zakres projektu:

 • docieplenie ścian zewnętrznych
 • docieplenie stropodachów
 • modernizacja instalacji co
 • wymiana instalacji c.o.
 • wymiana okien i drzwi na PCV
Termomodernizacja MOPS Zory

 

Rezultat projektu:

Zmniejszenie zapotrzebowania energii cieplnej o min. 290 GJ/a,

Zmniejszenie emisji do atmosfery:

 • pyłu o 2,9 kg/a
 • dwutlenku siarki SO2 o 309 kg/a
 • tlenku azotu NOx o 91 kg/a
 • tlenku węgla CO o 113 kg/a
 • benzoalfapirenu B-a-P o 0,01 kg/a
 • dwutlenku węgla o 49,918 kg/a

Koszty projektu:

Całkowity koszt projektu: 308 127,78 zł

Kwota pożyczki: : 38 016,47 zł

Data realizacji : 06.11.2009 -02.09.2011r.