Temomodernizacja wielorodzinnego budynku na os.Sikorskiego 9M w Żorach

Cel projektu:

Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji substancji zanieczyszczających, powstałych w wyniku spalania paliw w ciepłowni miejskiej, ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego, zwiększenie komfortu cieplnego mieszkańców, zmniejszenie kosztów utrzymania budynku.

Zakres projektu:

  • docieplenie ścian zewnętrznych
  • docieplenie stropodachu
  • częściowa wymiana stolarki okiennej
Termomodernizacja Sikorskiego 9M 1
Termomodernizacja Sikorskiego 9M 2

 

Rezultat projektu:

Zmniejszenie zapotrzebowania energii cieplnej o min. 524 GJ/a

Zmniejszenie emisji do atmosfery:

  • Dwutlenku siarki SO2 o 421 kg/rok
  • Tlenku azotu NOx w przeliczeniu na NO2 o 141 kg/rok
  • Tlenku węgla CO o 177 kg/rok
  • Dwutlenku węgla CO2 o 72,905 kg/rok
  • Pyłu o 25 kg/rok

Koszty projektu:

Całkowity koszt projektu: 457 160,68 zł

Kwota pożyczki: : 313 482,00 zł

Data realizacji : 01.07.2014 – 01.10.2015 r.