Mój dom - moja energia prosumenci w Żorach - dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

Cel projektu:

Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej dla osób fizycznych.

Zakres projektu:

Program ma na celu promowanie nowych technologii OZE (odnawialnych źródeł energii) oraz postaw prosumenckich poprzez podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej, a także rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów. Program obejmuje zakup i montaż nowych mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej w 25 budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Żory o łącznej mocy 131,2 kW.

Każdy z beneficjentów za pośrednictwem samorządu otrzyma dotację do 40% wartości kosztów kwalifikowalnych, a pozostałe 60% pokryje pożyczka.

Zdjcie 1
Zdjcie 2

Rezultat projektu:

Produkcja energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych 124,7 MWh/rok,

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 101,28 Mg CO2/rok.

Koszt inwestycji:

Koszt kwalifikowany projektu: 1 029 600,00 zł
Wnioskowana kwota dotacji: 411 840,00 zł

Termin realizacji: 19.06.2015 - 30.09.2016 r.