Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w spółkach miejskich na terenie miasta Żory

Cel projektu:

Poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektów.

Pompa ciepła

W budynku krytej pływalni znajduje się gruntowa pompa ciepła szwedzkiej firmy IVT, typ pompy GreenLine D70 o mocy grzewczej 67,8 kW i elektrycznej 16,7 kW. Dolne źródło stanowi 14 pionowych odwiertów o głębokości 108 m każdy, oddalonych od siebie od 8 - 10m. Pompa została zainstalowana w 2011 r. i służy do podgrzewania ciepłej wody basenowej wspomagając układ zasilany kotłami gazowymi.

Parametry pompy ciepła tabelka

Instalacja pompy ciepła wykorzystującej odnawialne źródło energii w basenie kąpielowym przyczyniła się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię, ograniczenie szkodliwego oddziaływanie na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie ilości odpadów.

Efektem ekologicznym jest oszczędność w zużyciu energii, a tym samym oszczędność w zużyciu paliwa i emisji spalin do środowiska.

Emisja zanieczyszczeń została zmniejszona o 23% i wyniesie:

  • pył zawieszony –188 kg/r
  • dwutlenek siarki – 6,22 kg/r
  • dwutlenek azotu – 6,21 kg/r
  • tlenek węgla –19,9 kg/r

Całkowity koszt projektu: 427 665,53 zł

Kwota dotacji: 213 832,77 zł

oze 1
oze 2
 

Układ solarny

Układ solarnego wspomagania przygotowania ciepłej wody został zainstalowany w 2011 r. w budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Dąbrowskiego 20 w Żorach. Szacunkowa ilość dostarczanej energii cieplnej kształtuje się na poziomie 234 GJ/rok.

Drugim większym układem zainstalowanym w mieście jest instalacja kolektorów płaskich na budynku Zakładu Techniki Komunalnej Sp. z o.o. w Żorach przy ul. Okrężnej 5, gdzie zamontowano 28 sztuk kolektorów o łącznej powierzchni apertury 46,8 m2 (49,8 m2 powierzchni brutto).

Parametry kolektorów tabelka

oze 3