Projekt Energooszczędne Żory

„Energooszczędne Żory” – poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty”

Cel projektu:

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do powietrza powstających podczas spalania paliw na cele grzewcze i oświetlenia pięciu placówek szkolnych w Mieście Żory: Zespołu Szkół nr 5 (ZS5), Zespołu Szkół nr 2 (ZS2), Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespołu Szkół Specjalnych (ZSS) i Szkoły Podstawowej nr 3 (SP3).

 

Zakres projektu:

  • docieplenie ścian zewnętrznych,
  • docieplenie stropodachu,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • modernizacja instalacji c.o.,
  • modernizacja instalacji c.w.u.,
  • wymiana istniejących kotłów,
  • wymiana oświetlenia na energooszczędne.

Zespół Szkół nr 5 (ZS5)

Zespół Szkół nr 5 przed termomodernizacją
Przed termomodernizacją
Zespół Szkół nr 5 po termomodernizacji
Po termomodernizacji

Zespół Szkół nr 2 (ZS2)

Zespół Szkół nr 2 przed termomodernizacją
Przed termomodernizacją
Zespół Szkół nr 2 po termomodernizacji
Po termomodernizacji

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przed termomodernizacją
Przed termomodernizacją
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego po termomodernizacji
Po termomodernizacji

Zespół Szkół Specjalnych (ZSS)

Zespół Szkół Specjalnych przed termomodernizacją
Przed termomodernizacją
Zespół Szkół Specjalnych po termomodernizacji
Po termomodernizacji

Szkoła Podstawowa nr 3 (SP3)

Szkoła Podstawowa nr 3 przed termomodernizacją
Przed termomodernizacją
Szkoła Podstawowa nr 3 po termomodernizacji
Po termomodernizacji

Rezultat projektu

  • redukcja emisji CO2 o 1 023,69 Mg/rok, osiągnięta dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię końcową w budynkach łącznie o 2 025 007 kWh/rok, tj. z poziomu 3 907 049 do 1 882 042 kWh/rok (51,83%),
  • redukcja kosztów eksploatacji z poziomu 989 068,05 do poziomu 561 741,26 tj. o 427 326,78 zł/rok (43,20%).
Koszty inwestycji:

Całkowity koszt projektu: 9 296 565,86 zł
Koszt kwalifikowalny: 5 079 126,00 zł
Kwota dotacji: 3 809 928,00 zł