Instalacja solarna dla wspomagania podgrzewu ciepłej wody w budynku ZTK SP. Z O.O. w Żorach

Cel projektu:

Poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektu.

Zakres projektu:

Instalacja kolektorów płaskich na budynku Zakładu Techniki Komunalnej Sp. z o.o. w Żorach przy ul. Okrężnej 5, składa się z 28 sztuk kolektorów o łącznej powierzchni apertury 46,8 m2 (49,8 m2 powierzchni brutto).

 

Rodzaj kolektorówPowierzchnia kolektorów [m2]Rok montażuPrzeznaczenieProdukcja ciepła w ciągu roku [GJ]
Układ kolektorów płaskich rurowych na budynku Zakładu Techniki Komunalnej Sp. z o.o. w Żorach - 28 kolektorów brutto - 49,8
apertury - 46,8
2011 c.w.u. 90,0

 

ZTK


Rezultat projektu:

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych.

Zmniejszenie emisji do atmosfery:

  • Dwutlenku siarki SO2 o 56 kg/a
  • Tlenku azotu NOx o 33 kg/a
  • Tlenku węgla CO o 41 kg/a
  • Dwutlenku węgla CO2 o 17,977 kg/a
  • Pyłu o 5 kg/a

Koszty inwestycji:


Całkowity koszt projektu: 205 280,00 zł

Kwota dotacji: 50 324,00 zł

Termin realizacji: 01.05.2009 r.- 30.08.2010 r.