Budżet Obywatelski

W Żorach mechanizm obywatelskiego współdecydowania o samorządzie wprowadzono już kilka lat temu jako budżet partycypacyjny dla dzielnic. Następnie formułę budżetu obywatelskiego rozszerzono, a mieszkańcom dano także możliwość zgłaszania projektów istotnych w skali całego miasta. Na ten cel z budżetu miasta przekazano w 2014 i 2015 roku po pół miliona złotych. W kolejnym roku formułę budżetu obywatelskiego zmieniono - mieszkańcy mogli zgłosić projekty niezależnie od ich wartości. Ostatecznie wybrano do realizacji projekt "Modernizacja basenu MOSiR w Roju", który jest aktualnie w fazie realizacji.

Po kilku latach realizacji Budżetu Obywatelskiego w Żorach, przeanalizowaniu jego przebiegu i konsultacjach z radnymi Rady Miasta Żory wyciągnięto wniosek, że zasadne jest powrócenie do zasady jednolitego Żorskiego Budżetu Obywatelskiego, bez podziału na część ogólnomiejską oraz dzielnicową. Z doświadczeń wynika, że w żorskich warunkach najlepiej sprawdziła się formuła decydowanie o podziale środków bezpośrednio w dzielnicach i to ona będzie kontynuowana - w wielu miastach Polski dąży się właśnie do takiego modelu - ten okazuje się najskuteczniejszy. O kwocie przeznaczonej na ten cel decyduje się za pośrednictwem uchwały budżetowej Rada Miasta Żory. Obecnie wynosi ona 80 tysięcy złotych dla każdej z dzielnic. Docelowa kwota, którą w przyszłości będzie dysponowała każda z dzielnic pozostaje w gestii żorskich radnych i może ulegać zmianie w poszczególnych latach.

Jednym z wyzwań stojących przed dalszym rozwojem samorządów lokalnych jest budowanie mechanizmów włączających mieszkańców we współdecydowanie. Dlatego też Urząd Miasta Żory będzie współpracował z członkami Rad i Zarządów Dzielnic, aby możliwie jak najlepiej poinformować oraz zaangażować mieszkańców w temat Żorskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym celu organizowane będą m.in. Dzielnicowe Fora Mieszkańców, czyli spotkania z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Podczas nich będzie można poznać dokładne zasady funkcjonowania ŻBO. Informacje o ich terminach spotkań będą pojawiały się na stronie internetowej www.zory.pl, na plakatach oraz za pośrednictwem mediów. 

Szczegółową formułę przeprowadzenia przyszłorocznego Żorskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy poszczególnych dzielnic miasta poznają po wyborach nowych Rad i Zarządów Dzielnic, które odbędą się w listopadzie 2016 roku.

 

W Żorach mechanizm obywatelskiego współdecydowania o samorządzie wprowadzono już kilka lat temu jako budżet partycypacyjny dla dzielnic. Trzy lata temu formułę budżetu obywatelskiego rozszerzono. Mieszkańcom dano możliwość zgłaszania projektów istotnych w skali całego miasta. Na ten cel z budżetu miasta przekazano w 2014 i 2015 roku po pół miliona złotych. W tym roku formułę budżetu obywatelskiego udoskonalono. Nowe zasady zagwarantują większą przestrzeń do dyskusji, a także wzrost aktywności społeczności lokalnej.

Pierwszą istotną zmianą jest fakt, że w  2016 roku dzielnice w  ramach budżetu partycypacyjnego otrzymają większe środki finansowe z budżetu miasta. W latach poprzednich wsparcie to wynosiło 50 tys. zł, w przyszłym roku będzie to kwota 80 tys. zł. To mieszkańcy dzielnic decydują na jaki cel chcą przeznaczyć powyższe środki. Istnieje też możliwość, aby dzielnice łączyły swoje budżety lub pożyczały sobie pieniądze w danym roku. Dzielnice są w pełni autonomiczne. To od nich zależy w jaki sposób przeprowadzą konsultacje z mieszkańcami i  na co przeznaczą pieniądze.

Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 podzielona zostanie na kilka etapów.STARTUJE GŁOSOWANIE!

Decydującą częścią Budżetu Obywatelskiego jest głosowanie na projekt przeznaczony do realizacji w 2016 roku. Każdy mieszkaniec miasta może oddać jeden głos na wybrany projekt.

Głosy można oddawać w terminie od 23 września do 9 października na specjalnie przygotowanym w tym celu formularzu. Głosować można:

- wysyłając formularz w wersji elektronicznej mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- wrzucając papierowy formularz z głosem do jednej z urn, znajdujących się w: Urzędzie Miasta Żory, w hali MOSiR, kinie „Na Starówce”, w Domu Kultury, w siedzibie ŻCOP, w Bibliotece Centralnej oraz Muzeum Miejskim w Żorach. 

* Uwaga, kartę można wypełnić elektronicznie w programie Acrobat Reader i większości czytników plików PDF. Nie da się jej wypełnić w przeglądarce internetowej Microsoft Edge. W razie problemów z wypełnieniem karty zalecamy aktualizację oprogramowania.

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY DO GŁOSOWANIA

Kartę do głosowania na Budżet Obywatelski należy pobrać na swój komputer, następnie zaznaczyć jeden projekt, na który chcemy zagłosować i wprowadzić swoje dane osobowe , zgodne ze stanem faktycznym. Po wypełnieniu karty należy zapisać zmiany w pliku (plik>zapisz jako). Tak wypełniony plik należy przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Informacja

 • Współpraca z lokalnymi mediami
 • Zakładka na zory.pl
 • Spotkania z mieszkańcami
 • Reklama outdoorowa w tym: citylighty, billboardy, plakaty, gabloty informacyjne,
 • Informacja w Kurierze Żorskim, na antenie telewizji TVT oraz TV Żory

Mieszkańcy zostaną poinformowani o inicjatywie m.in. dzięki news’om w mediach. Doskonałą okazją do lepszego poznania struktury nowego Budżetu Obywatelskiego, sposobów wypełniania formularzy, metod głosowania i poznania odpowiedzi na wszelkie pytania mieszkańców będą spotkania w żorskich dzielnicach.  Będzie można na nich dowiedzieć się, jak napisać wniosek z propozycją inwestycji oraz na miejscu taki wniosek do Budżetu Obywatelskiego złożyć.

Informacje o terminach spotkań w każdej z dzielnic  będą pojawiały się na stronie internetowej, na plakatach oraz za pośrednictwem mediów.

Zgłoszenia i Inspiracje

Wszyscy mieszkańcy Żor będą mogli zaproponować inwestycję, która zostanie zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego. Możliwość zgłoszenia projektu ma każdy mieszkaniec, bez względu na wiek. Projekt należy złożyć na formularzu, który można pobrać poniżej. Formularz w wersji papierowej dostępny jest w:

- Urzędzie Miasta – Informacja w budynkach przy ul. Rynek 9 oraz al. Wojska Polskiego 25

- podczas spotkań z mieszkańcami w każdej z dzielnic,

- w miejskich jednostkach tj.: ŻCOP, MOSiR, kino „Na Starówce”, MOK, Biblioteka Główna oraz Muzeum Miejskie w Żorach. W tych miejscach można też zostawić wypełniony formularz z gotową propozycję  inwestycji.

Projekty można też przesyłać mailowo na specjalnie stworzony w tym celu adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ważne, aby był to skan wniosku z odręcznymi podpisami zgłaszającego oraz osób popierających projekt.

UWAGA! Każdy zgłaszany projekt musi zawierać: nazwę inwestycji, imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu zgłaszającego, a także krótki opis projektu, lokalizację proponowanej inwestycji oraz podpisy 15 mieszkańców Żor popierających składaną propozycję.

Każdy projekt będzie zamieszczany na miejskiej stronie internetowej w zakładce poświęconej Budżetowi Obywatelskiemu wraz z nazwiskiem osoby go zgłaszającej. Do wniosku można dołączyć też wizualizacje, szkice i inne materiały dodatkowe, pomagające w zobrazowaniu planowanej inwestycji.

Nie masz pomysłu na projekt? Zainspiruj się! 

Urząd Miasta Żory przygotował kilka pomysłów, które w ramach budżetu obywatelskiego mogą bezpośrednio poprzeć lub zmodyfikować mieszkańcy. Można nie tylko głosować na nie w kolejnym etapie, ale też zmodyfikować je, dopasowując ich opis i założenia do własnej wizji i następnie przesyłając do Urzędu Miasta Żory jako własny projekt.

Poniżej prezentujemy listę inspiracji:

 1. Modernizacja basenu MOSiR w Roju
 2. Kontynuowanie rozwoju ścieżek rowerowych w mieście. Budowa wypożyczalnie rowerów, samoobsługowych stacji naprawy rowerów, oznakowanie ścieżek rowerowych.
 3. Koncert gwiazdy światowego formatu np. Beyonce, Peter Gabriel, Sting, Jamie Woon lub innej.
 4. Zakup na Rynek rzeźb autorstwa Michała Batkiewicz, które przez kilka miesięcy zdobiły żorską Starówkę.
 5. „Stacja – Kultura”


Weryfikacja wniosków

W czasie, gdy do Urzędu Miasta będą napływały zgłoszenia, będą one na bieżąco weryfikowane pod względem formalnym przez pracowników Biura Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Żory. Wszelkie uwagi merytoryczne do projektów pojawią się pod oryginałem złożonego wniosku na miejskiej stronie internetowej, tak by każdy z mieszkańców mógł się z nimi zapoznać. Sprawdzone zostanie m.in. jakie są szacowane koszty projektu oraz czy jest on możliwy do realizacji przez Urząd Miasta.

Na stronie internetowej www.zory.pl zamieszczona zostanie ostateczna lista projektów, na które można głosować w Budżecie Obywatelskim 2016. Będą to wszystkie zgłoszone przez mieszkańców propozycje, które przejdą weryfikację formalną tzn. zostaną prawidłowo zgłoszone.

Głosowanie

Decydującą częścią Budżetu Obywatelskiego, będzie głosowanie na projekt przeznaczony do realizacji w 2016 roku. Każdy mieszkaniec miasta może oddać jeden głos na wybrany projekt.

Głosy można oddawać w terminie od 23 września do 9 października na specjalnie przygotowanym w tym celu formularzu. Głosować można:

- wysyłając formularz w wersji elektronicznej mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- wrzucając papierowy formularz z głosem do jednej z urn, znajdujących się w: Urzędzie Miasta Żory, w hali MOSiR, kinie „Na Starówce”, w Domu Kultury, w siedzibie ŻCOP, w Bibliotece Centralnej oraz Muzeum Miejskim w Żorach. 

* Uwaga, kartę można wypełnić elektronicznie w programie Acrobat Reader i większości czytników plików PDF. Nie da się jej wypełnić w przeglądarce internetowej Microsoft Edge. W razie problemów z wypełnieniem karty zalecamy aktualizację oprogramowania.

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY DO GŁOSOWANIA

Kartę do głosowania na Budżet Obywatelski należy pobrać na swój komputer, następnie zaznaczyć jeden projekt, na który chcemy zagłosować i wprowadzić swoje dane osobowe , zgodne ze stanem faktycznym. Po wypełnieniu karty należy zapisać zmiany w pliku (plik>zapisz jako). Tak wypełniony plik należy przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ogłoszenie wyników i realizacja projektu.

Ponad dwa tygodnie trwało głosowanie na realizację inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego. W tym czasie mieszkańcy Żor oddali ponad 4 tysiące głosów na 31 projektów wyłonionych na wcześniejszym etapie. Czas poznać zwycięski projekt!

Najlepszy w głosowaniu żorzan okazał się projekt pn. „Modernizacja basenu MOSiR w Roju”. Uzyskał on 1384 głosy, co stanowi 35,52% ważnie oddanych głosów! To właśnie ten projekt zostanie wpisany do projektu budżetu miasta na 2016 rok. Drugie miejsce zajął zgłoszony przez Radosława Godka i Annę Nowacką projekt pn. „Ratujmy Śmieszek!”. Uzyskał on 663 głosy, co stanowi 17,02%.

W głosowaniu na Budżet Obywatelski mieszkańcy miasta oddali w sumie 4120 głosów w tym 316 drogą mailową. Ważnie oddanych zostało 3896 głosów, zaś 224 głosy były nieważne. Nieważność głosów spowodowana była m.in. brakiem danych na formularzu, zagłosowaniem na wiele projektów, a cześć formularzy oddana została przez osoby mieszkające poza Żorami.

Szczegółowe wyniki głosowania mieszkańców na Budżet Obywatelski przedstawia wykres.

Są one także zawarte w Protokole obliczania wyników głosowania na Budżet Obywatelski Żor.

 

Budżet Obywatelski Żory - wyniki

Przypomnijmy, jak zaprezentowany został projekt pn. „Modernizacja basenu MOSiR w Roju”.

Koncepcja zmodernizowania jedynego i wysłużonego basenu odkrytego w Żorach Roju na nowoczesny Bezpieczny Basen na miarę potrzeb naszego miasta, który będzie przyjazny dzieciom, przepełniony mnóstwem atrakcji wodnych, oparty na działaniu nowoczesnych technologii oraz ekonomicznie oszczędny w utrzymaniu. Planowane zmiany w modernizacji:

- Wymiana niecki basenu na konstrukcję ze stali nierdzewnej podniesie bezpieczeństwo użytkowników i zminimalizuje ilość urazów oraz umożliwi uzyskanie dodatkowych oszczędności, które wynikać będą z łatwiejszego utrzymania w czystości samej niecki jak i jej szczelności. Ponadto, co najważniejsze korzyścią będzie krótka zwłoka mająca miejsce od podjęcia decyzji o uruchomieniu basenu do jego otwarcia. Obecnie czas ten wydłużony jest prawie do 2 miesięcy (o ile są sprzyjające warunki pogodowe, niezbędne do przeprowadzenia wymaganych prac renowacyjnych). W ten sposób możliwe będzie uruchomienie basenu w sezonie letnim już od czerwca.

- Obiekt zyska nowoczesny i ładny wygląd co zwiększy jego atrakcyjność i spowoduje jego większą odwiedzalność oraz znacząco wpłynie na przychody, a tym samym pokrycie wydatków związanych z jego utrzymaniem.

- Część płytka będzie przyjazna dla dzieci i stanie się przestrzenią pełną atrakcji wodnych. Planuje się wydzielenie brodzika o głębokości wody nie przekraczającej 0,4 m z wieloma różnymi atrakcjami (gejzery wodne, ślizgawki, fontanny, huśtawki wodne itp.).

- W przepompowni zostanie wymieniony system uzdatniania wody na wzór obecnie stosowany w nowoczesnych basenach.

- Strefę w której przebywać będą osoby umiejące pływać planuje się podzielić tak, by oprócz rekreacji istniała możliwość pływania sportowego (wydzielone tory i słupki startowe).

- Strefa dla nieumiejących pływać wyposażona będzie w długą zjeżdżalnię.

 

Modernizacja basenu w Roju

Terminy spotkań informacyjnych w dzielnicach

 • Dzielnica Śródmieście: środa 9 września o godzinie 18:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach, sala teatralna, ul. Dolne Przedmieście 1,
 • Dzielnica Rogoźna: podczas dyżuru Rady Dzielnicy - wtorek 1 września o godz. 18:00 w hali sportowej SP nr 8 przy ul. Wodzisławskiej.
 • Dzielnica Zachód: wtorek, 1 września o godzinie 18:00 w Modelarni MOSiR, os. 700-lecia, obok klubu Iskierka,
 • Dzielnica Baranowice: piątek, 4 września o godzinie 17:00 w budynku LKS Baranowice,
 • Dzielnica 700-lecia: środa 9 września o godz. 17:00 w świetlicy Iskierka,
 • Dzielnica Rowień-Folwarki: poniedziałek 7 września o godzinie 18:00 w Świetlicy MOK Rowień-Folwarki przy ul. Rybnickiej,
 • Dzielnica Osiny: poniedziałek 31 sierpnia o godzinie 18:00 w budynku OSP Osiny,
 • Dzielnica Kleszczówka: poniedziałek 7 września o godzinie 17:00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 1

Zgłoszone projekty inwestycji oraz inspiracje Urzędu Miasta,

Zgłoszone przez miasto inspiracje oraz przez mieszkańców projekty inwestycji będą brały udział w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Warto pamiętać o tym, że każdą z inspiracji można zmienić, dopasować do swoich oczekiwań i koncepcji, a następnie zgłosić jako własny projekt.

1. Modernizacja basenu MOSiR w Roju

Inspiracja proponowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach

2. Kontynuowanie rozwoju ścieżek rowerowych w mieście. Budowa wypożyczalnie rowerów, samoobsługowych stacji naprawy rowerów, oznakowanie ścieżek rowerowych.

Inspiracja proponowana przez Urząd Miasta Żory

3. Koncert gwiazdy światowego formatu np. Beyonce, Peter Gabriel, Sting, Jamie Woon lub innej.

Zofię Inspiracja proponowana przez Urząd Miasta Żory

4. Zakup na Rynek rzeźb autorstwa Michała Batkiewicz, które przez kilka miesięcy zdobiły żorską Starówkę.

Inspiracja proponowana przez Urząd Miasta Żory

5. „Stacja – Kultura”

Inspiracja proponowana przez Urząd Miasta Żory

6. Plac zabaw na osiedlu Gwarków

Projekt zgłoszony przez Patrycję Radziak

7. Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach

Projekt zgłoszony przez Dariusza Filaka

8. Poparcie projektu obywatelskiego mieszkańców Żor budowy basenu kąpielowego letniego w Żorach

Projekt zgłoszony przez Jana Szafrańca

9. Zaplecze Świetlicy MOK w Osinach

Projekt zgłoszony przez Irenę Kreis-Podruczny

10. Budowa domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych

 Projekt zgłoszony przez Ludwikę Bielak

11. Renowacja Parku Staromiejskiego

Projekt zgłoszony przez Małgorzatę Dubiel

12. Wytyczenie ścieżek rowerowych w lesie Osiniok, połączenie ich z obecną infrastrukturą rowerową miasta oraz wybudowanie miejsc dla odpoczynku w lesie Osiniok

Projekt zgłoszony przez Zofię Klamecką

13. Biegostrada - trasa dla biegaczy połączona z trasą rowerową wokół Żor

 Projekt zgłoszony przez Mirosława Skwarlińskiego

14. Automatyczne toalety publiczne

Projekt zgłoszony przez Adama Chudego

15. Dziedziniec Kultury - nowoczesny kompleks koncertowo-widowiskowy. Rozbudowa Domu Kultury w Żorach

Projekt zgłoszony przez Stanisława Ratajczyka

16. Centrum Aktywności Ruchowej

Projekt zgłoszony przez Dariusza Kudyka

17. Ratujmy Śmieszek!

Projekt zgłoszony przez Radosława Godka i Annę Nowacką

18. Nowe życie dla żorskich parków. Rewitalizacja Parku Strzelnica w Żorach

Projekt zgłoszony przez Anitę Czerner-Lebedew, Annę Nowacką i Marka Gawliczka

19. Skomunikowanie ścieżkami rowerowymi ul. Karłowicza z terenem Bażanciarni wraz z jego ożywieniem (rozbudowa terenów rekreacyjno-wypoczynkowych)

Projekt zgłoszony przez Mirosława Garusa

20. Ogród tańczących fontann

Projekt zgłoszony przez Michała Korgóla

21. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 6 w Dzielnicy Pawlikowskiego

Projekt zgłoszony przez Krzysztofa Sadloka

22. Wykonanie ekranów akustycznych przy ul. Pszczyńskiej między rondem pszczyńskim a drogą DK 81

Projekt zgłoszony przez Zofię Kolanowską

23. Projekt "2B: Bezpieczny Basen" powiększony o ścieżkę rowerową, edukacyjną przez las

Projekt zgłoszony przez Elżbietę Serbin

24. Wybudowanie tężni w Rowniu - PROJEKT ZDYSKWALIFIKOWANY

Projekt zgłoszony przez Czesława Góreckiego

UWAGA: Projekt zdyskwalifikowany z powodów formalnych. Formularz zgłoszeniowy nie zawiera wymaganych 15 podpisów mieszkańców. 

25. Rowerownia w każdej dzielnicy Żor

Projekt zgłoszony przez Danutę Groborz i Sylwię Konik

26. Multimedialna tablica informująca o poziomie stężenia zanieczyszczeń powietrza w Żorach

Projekt zgłoszony przez Roberta Biega

27. Remont i rewitalizacja części dawnych pomieszczeń garnizonu na cele muzealne - pomieszczenie wystawowe i lekcyjne

Projekt zgłoszony przez Jadwigę Tabor

28. Dofinansowanie modernizacji podwórka w ramach powołanego Stowarzyszenia Lokalnej Inicjatywy

Projekt zgłoszony przez Witolda Osucha

29. Studio nagraniowe dla młodych artystów "Stacja Kultura" / Miejsce spotkań

Projekt zgłoszony przez Patryka Harazima

30. Tężnia w Żorach - budowa tężni solankowej w Parku Cegielnia

Projekt zgłoszony przez Wojciecha Kałużę

31. Plac rekreacji i ćwiczeń dla psów

Projekt zgłoszony przez Wojciecha Kałużę

32. Modernizacja boiska na os. Gwarków w Żorach Roju na boisko wielofunkcyjne

Projekt zgłoszony przez Władysława Łukasiewicza

33. Doskonałe Żory - Zintegrowany System Rozwoju Miasta

Projekt zgłoszony przez Mateusza Zaparta

Znamy już propozycje mieszkańców do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego, teraz czas na głosowanie! Głosy można oddawać od 23 września do 9 października.

Nowa, udoskonalona formuła Budżetu Obywatelskiego Żor wkracza w decydującą fazę. Dzięki zgłoszeniom przesłanym przez naszych mieszkańców wyłoniła się grupa 31 projektów, na które będzie można oddać głos. Należy pamiętać o tym, że każdy mieszkaniec Żor może oddać tylko jeden głos na jeden wybrany projekt. Aby głos był ważny formularz musi zawierać imię, nazwisko oraz adres głosującej osoby.

Głosy można oddawać w terminie od 23 września do 9 października na specjalnie przygotowanym w tym celu formularzu. Głosować można:

- wysyłając formularz w wersji elektronicznej mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- wrzucając papierowy formularz z głosem do jednej z urn, znajdujących się w: Urzędzie Miasta Żory, w hali MOSiR, kinie „Na Starówce”, w Domu Kultury, w siedzibie ŻCOP, w Bibliotece Centralnej oraz Muzeum Miejskim w Żorach. 

* Uwaga, kartę można wypełnić elektronicznie w programie Acrobat Reader i większości czytników plików PDF. Nie da się jej wypełnić w przeglądarce internetowej Microsoft Edge. W razie problemów z wypełnieniem karty zalecamy aktualizację oprogramowania.

 

Przed rozpoczęciem głosowania zachęcamy do zapoznanie się z wszystkimi zgłoszonymi inicjatywami. Są one dostępne na stronie www.zory.pl w zakładce Budżet Obywatelski, Zgłoszone projekty. Zamieszczamy je także poniżej:

1.Modernizacja basenu MOSiR w Roju

Inspiracja proponowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach.

Wraz z wnioskiem „Poparcie projektu obywatelskiego mieszkańców Żor budowy basenu kąpielowego letniego w Żorach” zgłoszonym przez Jana Szafrańca.

2. Kontynuowanie rozwoju ścieżek rowerowych w mieście. Budowa wypożyczalnie rowerów, samoobsługowych stacji naprawy rowerów, oznakowanie ścieżek rowerowych.

Inspiracja proponowana przez Urząd Miasta Żory

3. Koncert gwiazdy światowego formatu np. Beyonce, Peter Gabriel, Sting, Jamie Woon lub innej.

Inspiracja proponowana przez Urząd Miasta Żory

4. Zakup na Rynek rzeźb autorstwa Michała Batkiewicz, które przez kilka miesięcy zdobiły żorską Starówkę.

Inspiracja proponowana przez Urząd Miasta Żory

5. „Stacja – Kultura”

Inspiracja proponowana przez Urząd Miasta Żory

6. Plac zabaw na osiedlu Gwarków

Projekt zgłoszony przez Patrycję Radziak

7. Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach

Projekt zgłoszony przez Dariusza Filaka

8. Zaplecze Świetlicy MOK w Osinach

Projekt zgłoszony przez Irenę Kreis-Podruczny

9. Budowa domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych

 Projekt zgłoszony przez Ludwikę Bielak

10. Renowacja Parku Staromiejskiego

Projekt zgłoszony przez Małgorzatę Dubiel

11. Wytyczenie ścieżek rowerowych w lesie Osiniok, połączenie ich z obecną infrastrukturą rowerową miasta oraz wybudowanie miejsc dla odpoczynku w lesie Osiniok

Projekt zgłoszony przez Zofię Klamecką

12. Biegostrada - trasa dla biegaczy połączona z trasą rowerową wokół Żor

 Projekt zgłoszony przez Mirosława Skwarlińskiego

13. Automatyczne toalety publiczne

Projekt zgłoszony przez Adama Chudego

14. Dziedziniec Kultury - nowoczesny kompleks koncertowo-widowiskowy. Rozbudowa Domu Kultury w Żorach

Projekt zgłoszony przez Stanisława Ratajczyka

15. Centrum Aktywności Ruchowej

Projekt zgłoszony przez Dariusza Kudyka

16. Ratujmy Śmieszek!

Projekt zgłoszony przez Radosława Godka i Annę Nowacką

17. Nowe życie dla żorskich parków. Rewitalizacja Parku Strzelnica w Żorach

Projekt zgłoszony przez Anitę Czerner-Lebedew, Annę Nowacką i Marka Gawliczka

18. Skomunikowanie ścieżkami rowerowymi ul. Karłowicza z terenem Bażanciarni wraz z jego ożywieniem (rozbudowa terenów rekreacyjno-wypoczynkowych)

Projekt zgłoszony przez Mirosława Garusa

19. Ogród tańczących fontann

Projekt zgłoszony przez Michała Korgóla

20. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 6 w Dzielnicy Pawlikowskiego

Projekt zgłoszony przez Krzysztofa Sadloka

21. Wykonanie ekranów akustycznych przy ul. Pszczyńskiej między rondem pszczyńskim a drogą DK 81

Projekt zgłoszony przez Zofię Kolanowską

22. Projekt "2B: Bezpieczny Basen" powiększony o ścieżkę rowerową, edukacyjną przez las

Projekt zgłoszony przez Elżbietę Serbin

23. Rowerownia w każdej dzielnicy Żor

Projekt zgłoszony przez Danutę Groborz i Sylwię Konik

24. Multimedialna tablica informująca o poziomie stężenia zanieczyszczeń powietrza w Żorach

Projekt zgłoszony przez Roberta Biega

25. Remont i rewitalizacja części dawnych pomieszczeń garnizonu na cele muzealne - pomieszczenie wystawowe i lekcyjne

Projekt zgłoszony przez Jadwigę Tabor

26. Dofinansowanie modernizacji podwórka w ramach powołanego Stowarzyszenia Lokalnej Inicjatywy

Projekt zgłoszony przez Witolda Osucha

27. Studio nagraniowe dla młodych artystów "Stacja Kultura" / Miejsce spotkań

Projekt zgłoszony przez Patryka Harazima

28. Tężnia w Żorach - budowa tężni solankowej w Parku Cegielnia

Projekt zgłoszony przez Wojciecha Kałużę

29. Plac rekreacji i ćwiczeń dla psów

Projekt zgłoszony przez Wojciecha Kałużę

30. Modernizacja boiska na os. Gwarków w Żorach Roju na boisko wielofunkcyjne

Projekt zgłoszony przez Władysława Łukasiewicza

31. Doskonałe Żory - Zintegrowany System Rozwoju Miasta

Projekt zgłoszony przez Mateusza Zaparta