Ekologiczne Żory – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

EFRR

Ekologiczne Żory – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

Priorytet IV - Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.3 - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie 4.3.2- Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT
Wnioskodawca: Żory - Miasto na prawach powiatu
Całkowita wartość projektu: 8 353 000,00
Wartość dofinansowania: 7 100 050,00
Okres realizacji: 16.01.2017 r. – 31.01.2018 r.

W ramach projektu przeprowadzona zostanie modernizacja energetyczna 8 obiektów użyteczności publicznej, zlokalizowanych na terenie miasta Żory. Są to: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 przy ul. Wysokiej, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 przy ul. Strażackiej, Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ul. Powstańców 6, Zespół Szkół nr 8 przy ul. Osińskiej, Zespół Szkół nr 6 na os. Pawlikowskiego, Szkoła Podstawowa nr 17 na os. Powstańców Śląskich, Przedszkole nr 13 na os. Księcia Władysława oraz Szkoła Podstawowa nr 15 przy ul. Bankowej.

Zakres inwestycji uzależniony jest od charakterystyki konkretnego obiektu i potrzeb wynikłych z przeprowadzonych audytów energetycznych. W rezultacie w budynkach nastąpi redukcja ubytków ciepła, która pozwoli na oszczędności w zakresie kosztów energii elektrycznej i cieplnej. Ponadto, w wyniku przeprowadzonego projektu poprawione zostaną warunki pracy w budynkach użyteczności publicznej.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.