Strefa Mieszkańca

Strefa Mieszkańca

Smog Stop

Prezentowane wyniki pomiarów są jedynie poglądowe i mogą się różnić nieznacznie od oficjalnych wyników pomiarów prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska


 

Aktualny stan jakości powietrza możesz śledzić na swoim telefonie dzięki naszej plikacji mobilnej dostępnej tutaj:

Zgłoszenia, dotyczące spalania śmieci lub paliw niezgodnych z przepisami można przekazywać telefonicznie na nr 32 43 48 177 lub 604 145 600 a także mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Powiadomienia o jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach

Informacja o wystąpieniu I poziomu ostrzegania zanieczyszczenia powietrza – 24.05.2018 r.

Prezydent Miasta Żory  informuje, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach pismem nr M.7011.37.7.2018 z dnia 21 kwietnia 2018 r. poinformował, iż na terenie części województwa śląskiego wystąpił I poziom ostrzegania - informacyjny i edukacyjny - zanieczyszczenia powietrza.

Na stacji pomiarowej w Żorach na os. Sikorskiego zostały przekroczone wartości średnie z okresu dwunastu miesięcy, wynoszące 40 μg/mdla pyłu zawieszonego PM10, 25 μg/mdla pyłu PM2,5 oraz 1 ng/mdla benzo(e)pireno w PM10

Informujemy jednocześnie, że aktualny Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

I poziom ostrzegania - informacyjny i edukacyjny - zanieczyszczenia powietrza obowiązuje do końca roku.

Jakość powietrza

Zespół pracuje dla czystego powietrza

Za nami kolejne spotkanie robocze Miejskiego Zespołu, którego zadaniem jest opracowanie działań zmierzających do ograniczenia smogu w Żorach. Podczas spotkania rozpoczęto prace nad wdrożeniem szeroko zakrojonej kampanii edukacyjno-informacyjnej skierowanej do mieszkańców. Dyskutowano też o konieczności inwentaryzacji źródeł ciepła używanych przez żorzan.

Zadaniem Miejskiego Zespołu jest stworzenie wieloletniego programu, zawierającego działania, które doprowadzą do poprawy jakości powietrza w naszym mieście. Punktem wyjścia do jego opracowania ma być inwentaryzacja źródeł ciepła i stanu termomodernizacji indywidualnych budynków mieszkalnych w Żorach oraz ich wyposażenia w urządzenia służące do gromadzenia i odprowadzania ścieków. W tym celu Wydział Inżynierii Środowiska Urzędu Miasta Żory przygotował specjalną ankietę. Jej przeprowadzenie pozwoli na poznanie potrzeb właścicieli budynków w zakresie działań inwestycyjnych związanych z wymianą źródeł ciepła oraz pracami termomodernizacyjnymi. Będzie też źródłem informacji na temat chęci podjęcia takich działań przez mieszkańców we własnym zakresie bądź przy udziale wsparcia finansowego.

Ankieta uwzględnia również informacje wynikające z przesłanego w ostatnim czasie projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, które mogą okazać się niezbędne do udziału Gminy w przygotowywanym rządowym projekcie wsparcia działań termomodernizacyjnych. Planowane jest przeprowadzenie inwentaryzacji na terenie całego miasta, we wszystkich budynkach jednorodzinnych.

 

Żory walczą ze smogiem! Powstał specjalny zespół zadaniowy

Radni, urzędnicy oraz przedstawiciele organizacji samorządowych – w sumie 17 osób weszło w skład Miejskiego Zespołu, którego zadaniem będzie opracowanie działań zmierzających do ograniczenia smogu w Żorach.

Szczegółowe  założenia dotyczące działania Zespołu do spraw walki ze smogiem zostały przedstawione podczas konferencji prasowej, która 22 marca odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta Żory. Wzięli w niej udział: Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory, Piotr Kosztyła – Przewodniczący Rady Miasta, Jacek Miketa – Radny Rady Miasta Żory, pełniący rolę Przewodniczącego Zespołu oraz radny Piotr Huzarewicz.

Zadaniem Miejskiego Zespołu będzie stworzenie wieloletniego programu, zawierającego działania, które doprowadzą do poprawy jakości powietrza w naszym mieście. Konkretny zarys programu, zawierający zarówno analizę aktualnej sytuacji, jak i szczegółowe działania, które zamierza w najbliższych latach podjąć miasto zostanie zaprezentowany w czerwcu tego roku. – Pozostaje nam pół roku do rozpoczęcia kolejnego sezonu grzewczego, w którym można wprowadzić zmiany na lepsze. Ten czas trzeba jak najlepiej wykorzystać – podkreślał podczas konferencji Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory.

– Chcemy kompleksowego programu, który da nam konkretne efekty, czyli czystsze powietrze. Oczekiwania mieszkańców w tym zakresie są duże i chcemy im sprostać – mówił radny Jacek Miketa, Przewodniczący Zespołu. – Bez współpracy ze społeczeństwem na pewno nie uda nam się osiągnąć zamierzonego efektu, dlatego też będziemy chcieli zaangażować mieszkańców w prowadzone działania – dodał.

Prace Miejskiego Zespołu, którego zadaniem będzie opracowanie działań zmierzających do ograniczenia smogu w Żorach będą dotyczyły szerokiego wachlarza spraw, związanych w różnych aspektach z zanieczyszczeniem powietrza. – Chcemy uporządkować szum informacyjny, dotyczący tematu smogu. Zależy nam, żeby tym zagadnieniem zajęli się specjaliści, między innymi po to, by radni mieli kompleksową wiedzę i mogli podejmować działania przynoszące wymierne efekty, a nie musieli decydować pod wpływem pojawiających się pomysłów i impulsów – mówił Piotr Kosztyła, Przewodniczący Rady Miasta. Podkreślał przy tym, że w Żorach od lat prowadzone są różne działania, by ograniczyć zanieczyszczenie powietrza. Jednym z najważniejszych była budowa ciepłociągu, zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. w ramach projektu „Błękitne niebo nad Starówką – budowa systemu ciepłowniczego w Żorach”.

- Najpierw przygotujemy przegląd już podejmowanych przez miasto działań na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. Przeanalizujemy ich skuteczność i potrzebę dalszego rozwijania. Wykorzystamy też pojawiające się nowe możliwości, takie jak rządowy program „Stop smog”, w ramach którego możliwe będą dofinansowania do termomodernizacji budynków prywatnych. To ważne narzędzie, ponieważ jeśli zmniejszymy zapotrzebowanie na ciepło, to jeszcze bardziej opłacalne stanie się także podłączenie do miejskiego ciepłociągu – zaznaczał podczas spotkania z dziennikarzami radny Piotr Huzarewicz.  

Oprócz działań inwestycyjnych Miejski Zespół będzie czuwał także nad działaniami edukacyjnymi, skierowanymi zarówno do dzieci, jak i dorosłych mieszkańców Żor. – Myślę, że nadal są proste rezerwy, jeśli chodzi o ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Chcemy uczyć mieszkańców, jak palić w piecach, żeby zaoszczędzić pieniądze, a przy tym emitować mniej zanieczyszczeń. To z pewnością nie rozwiąże całego problemu, ale liczę na to, że dotrzemy do jak najszerszej części społeczeństwa i efekty naszych działań będą widoczne już niedługo – podkreślał Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory.

W skład Miejskiego Zespołu, którego zadaniem będzie opracowanie działań zmierzających do ograniczenia smogu w Żorach weszli radni Rady Miasta Żory: Jacek Miketa - Przewodniczący Zespołu, Piotr Huzarewicz, Barbara Fiedor, Jolanta Hrycak, Michał Miłek, Arkadiusz Kuś, Anna Gaszka i Anna Nowacka; pracownicy Urzędu Miasta Żory:  Anna Buchta – naczelnik Wydziału Inżynierii Środowiska, Bronisław Pruchnicki - Pełnomocnik Prezydenta ds. Infrastruktury, Anna Ujma - Pełnomocnik Prezydenta ds. Promocji, Kultury i Sportu, Alicja Grunberg-Wójcik z Wydziału Inżynierii Środowiska i Monika Niemczyk - kierownik Zespołu Zarządzania Energią, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych: Teresa Gola - Fundacja Folwark pod Lipami, Marcin Miśków - Stowarzyszenie „Zarazić Pasją”, Mateusz Buksa - Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Eventyr” oraz Dariusz Kos - Grupa Działamy.

Zespół ds. walki ze smogiem

 Zachęcamy do przesyłania Państwa pomysłów oraz propozycji na działania i inicjatywy, zmierzające do poprawy jakości powietrza w Żorach. Zostaną one rozważone przez Miejski Zespół ds. walki ze smogiem.


Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Żory - jak uzyskać dofinansowanie do wymiany źródła ciepła

Szczegóły dotyczące „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Żory” można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Program realizowany jest przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dalej WFOŚiGW).

Realizacja Programu wymaga złożenia przez Gminę Żory wniosku o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW. Wnioski złożone w Urzędzie Miasta Żory mogą zostać zrealizowane dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Żory i przyznaniu jej dofinansowania przez WFOŚiGW. W dalszej kolejności Gmina Żory udziela wsparcia Wnioskodawcom na podstawie zawieranej pomiędzy Gminą, Inwestorem, a Wykonawcą umowy dotacji.

Dokumenty niezbędne do uzyskania dofinansowania, które należy złożyć w Urzędzie Miasta:

 1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, w tym w szczególności:
 • kosztorys ofertowy sporządzony bezpłatnie przez Wykonawcę wpisanego na listę Wykonawców przy wykorzystaniu listy urządzeń,
 • pełnomocnictwa lub upoważnienia w przypadku gdy Inwestor działa poprzez pełnomocnika
 1. Dodatkowo przy wymianie:

1. pieca lub kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy

1. W przypadku, gdy w budynku nie ma sieci gazowej lub ta sieć istnieje, ale wymaga przebudowy w celu montażu kotła gazowego - pozwolenie na budowę wewnętrznej sieci gazu uzyskane w Wydziale Urbanistyki i Architektury lub oświadczenie Inwestora, że uzyska takie pozwolenie do dnia podpisania umowy dotacyjnej

2. W przypadku, gdy w budynku istnieje sieć gazowa, ale nie wymaga przebudowy w celu montażu kotła gazowego - oświadczenie Inwestora o istniejącej sieci gazu oraz braku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę

 

 

2. kotła gazowego na (nowy) kocioł gazowy

Oświadczenie dotyczące wieku starego źródła ciepła tj. istniejącego kotła gazowego (dofinansowaniu podlega jedynie wymiana kotła gazowego starszego niż 10 lat)

 

 

3. starego źródła ciepła na podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej

Projekt węzła cieplnego

 


Najczęściej zadawane pytania:

1. Co trzeba zrobić żeby otrzymać dotację?

Aby otrzymać dotację należy, przed dokonaniem wymiany starego źródła ciepła, złożyć poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami. Wniosek musi zawierać wszystkie wymagane dane oraz podpisy wszystkich właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości.

2. Kiedy przyjmowane są wnioski?

Wnioski o udzielenie dotacji przyjmuje się w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia w danym roku kalendarzowym na rok następny. Wszystkie wnioski, które wpłyną po tym terminie zostaną wpisane na listę rezerwową, a możliwość udzielenia dofinansowania zależeć będzie od dostępności środków na ten cel.

3. Jaką kwotę dotacji mogę otrzymać?

Dotacja na wymianę starego źródła ciepła wynosi do 60% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 6 000 złotych, z wyłączeniem podłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej gdzie dofinansowanie wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 12 000 złotych.

Ostateczna wysokość dotacji zależy od dofinansowania udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

4. Na co można przeznaczyć dotację?

Dotację można przeznaczyć na:
- demontaż starego źródła ciepła;
- zakup i montaż nowego urządzenia grzewczego wraz z niezbędną do jego funkcjonowania armaturą;
- wkład kominowy;
- zakup i zainstalowanie jednofunkcyjnego lub dwufunkcyjnego węzła cieplnego wraz  z niezbędnym zakresem przebudowy instalacji wyłącznie w ramach kotłowni; w przypadku zastosowania jednofunkcyjnego węzła cieplnego dopuszcza się również zakup i zainstalowanie jednego mieszkaniowego węzła ciepła, tzw. logotermy;
- koszt opłaty przyłączeniowej do sieci ciepłowniczej. 

5. Czego nie obejmuje dotacja?

Dotacji nie można otrzymać na:
- wykonanie projektu budowy/przebudowy instalacji gazowej, wykonanego przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia;
- uzyskanie pozwoleń niezbędnych przy wykonywaniu poszczególnych działań objętych Programem (pozwolenie na budowę, zgłoszenie rozpoczęcia robót, itp.);
- wykonanie adaptacji wewnętrznej sieci do nowych warunków pracy w obrębie kotłowni zgodnie z zaleceniami wynikającymi ze wstępnej opinii kominiarskiej oraz zaleceniami Wykonawcy;
- utylizację starego źródła ciepła i uzyskanie potwierdzenia złomowania kotła;
- wykonanie robót budowlanych lub towarzyszących, niezwiązanych bezpośrednio  z celem Programu (wykonanie/modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, w tym instalacji łączącej wymiennik ciepła z logotermą, zakup/montaż grzejników itp.);
- zakup i montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej;
- budowę/przebudowę, remont przewodu kominowego;
- zakup i montaż automatyki pogodowej, pokojowej itp. – nie są to elementy układu bezpośrednio sterującego przy kotle. 

6. Czy wnioski, które nie otrzymały dotacji przechodzą na następny rok?

Tak, w przypadku braku możliwości realizacji w danym roku.

7. Jaka jest kolejność przyznawania dotacji?

Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich składania, za wyjątkiem wniosków o podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, które realizowane są w pierwszej kolejności.

8. Czy mogę otrzymać dotację, jeżeli już dokonałem wymiany źródła ciepła?

Nie, dofinansowaniu nie podlega modernizacja systemu grzewczego dokonana przed datą zawarcia umowy o dotację.

9. Czy można otrzymać dotację do nowobudowanego budynku mieszkalnego?

Nie, budynek musi być oddany do użytku przed 01.09.2017 r.

10. Czy można zdemontować stare źródło ciepła przed podpisaniem umowy?

Nie, Inwestor aby wziąć udział w programie musi posiadać zainstalowane stare źródło ciepła. Jednym z wymogów regulaminu udziału w Programie jest dostarczenie do Urzędu dokumentu złomowania kotła po zakończeniu prac.

W przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej dopuszcza się budynki, w których dokonano likwidacji starego źródła ciepła przed złożeniem wniosku.

11. Kiedy mogę rozpocząć wymianę kotła?

Inwestycję można rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy dotacyjnej z Gminą.

12. Kto dokonuje wyboru urządzeń?

Inwestor we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność dokonuje wyboru urządzeń oraz wyboru Wykonawcy z list dostępnych pod adresem: - Lista urządzeń oraz Lista wykonawców Listy aktualizowane są na bieżąco, a Wykonawcy chcący wziąć udział w Programie mogą się zarejestrować po spełnieniu warunków uczestnictwa.

13. Do czego zobowiązuje Inwestora udział w Programie?

Inwestor zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad przez okres minimum 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano realizacji inwestycji, pod groźbą zwrotu dotacji otrzymanej z Gminy:
- umożliwienia przeprowadzania kontroli przed modernizacją i do 5 lat po jego zakończeniu przez Gminę, a także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- utrzymania zainstalowanego nowego źródła ciepła oraz udostępnienia pomieszczenia kotłowni do przeprowadzenia kontroli,
- zapewnienia odpowiednich warunków składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem,
- przechowywania rachunków i dowodów związanych z realizacją przedmiotu umowy, zakupu paliwa odpowiadającego wymaganiom w zakresie zgodności z parametrami paliwa dopuszczonego przez producenta kotła, w tym możliwość pobrania i zbadania próbek paliwa,
- przedstawiania niniejszych rachunków na wezwanie Gminy i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

14. Co w przypadku zmiany właściciela budynku?

W przypadku zmiany właściciela budynku w okresie do 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano realizacji dofinansowanego zadania, wszystkie zobowiązania wynikające z podpisanej umowy dotacyjnej przechodzą na kolejnych właścicieli budynku. Inwestor jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie przyszłych właścicieli. 

15. Komu zostają przekazane środki dotacji?

Zgodnie z umową, dotacja wpływa na konto Wykonawcy.

16. Czy w przypadku konieczności wymiany źródła ciepła uniemożliwiającej oczekiwanie na udzielenie dotacji ze środków WFOŚiGW możliwe jest uzyskanie dofinansowania?

Dofinansowanie w takim przypadku jest możliwe wyłącznie w sezonie grzewczym i polega na wymianie niesprawnego kotła na paliwo stałe (niespełniającego wymagań Uchwały Antysmogowej), na wysokosprawne źródło ciepła na paliwo stałe, gazowe, olejowe, energię elektryczną lub pompę ciepła.

Koszty kwalifikowane realizacji zadania w wysokości do 40%, nie więcej jednak niż 4 000 złotych, pokrywane będą przez Gminę Żory. Inwestor pokryje pozostałą kwotę w wysokości, będącej różnicą pomiędzy całkowitą wartością kosztów kwalifikowanych, a otrzymaną dotacją. Koszt kwalifikowany do dofinansowania dla jednego przedsięwzięcia wynosi 10 000 złotych.

Przydatne linki:

- Regulamin udziału w „Programie ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla Miasta Żory”

- Wniosek dla Wnioskodawców niebędących przedsiębiorcami o udzielenie dotacji
na modernizację źródła ciepła poprzez wymianę kotła w budynku w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Żory

- Wniosek dla Wnioskodawców niebędących przedsiębiorcami o udzielenie dotacji
na modernizację źródła ciepła poprzez podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Żory

- WNIOSEK dla Wnioskodawców będących przedsiębiorcami o udzielenie dotacji
na modernizację źródła ciepła poprzez podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Żory

- Wniosek o rejestrację Wykonawcy

- Lista urządzeń

- Lista wykonawców

- Uchwała Nr 534/XLII/18 Rady Miasta Żory z dnia 19.04.2018r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Żory na inwestycje związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. To szansa dla mieszkańców na uzyskanie dotacji i pożyczek na demontaż i wymianę źródeł ciepła na ekologiczne, zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Celem programu „Czyste Powietrze” jest oprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Ze wsparcie będą mogły skorzystać osoby fizyczne:
- posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób, dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku,
- które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Dofinansowanie można uzyskać na następujące przedsięwzięcia:
a) demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji nie spełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690) 
b) instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami
c) zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego - dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki
d) wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w zakresie pozostałym niż określone od pkt a. do pkt c. (tj. m.in. docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

Minimalny koszt realizowanego projektu to 7 000 zł. Wysokość dofinansowania zależna jest natomiast od kwoty miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Dokładne informacje można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wnioski o dofinansowanie można składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w terminie od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24:00.

Konsultacje i osobiste składanie wniosków: Katowice, ul. Wita Stwosza 2 (I piętro) w godz. 7:30 – 15:30.

Adres do korespondencji – wysyłanie wniosków pocztą na adres: ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice.

Wnioski można też złożyć w wersji elektronicznej poprzez:
a) aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW),
b) użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu,
c) użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej, w każdym z powyżej wymienionych przypadków, konieczne jest zarejestrowanie konta w Portalu Beneficjenta na stronie WFOŚiGW.  Dopiero po zarejestrowaniu konta będzie możliwe pobranie elektronicznej wersji wniosku. Tak pobrany wniosek należy wypełnić i złożyć poprzez Portal Beneficjenta, ePUAP lub po podpisaniu kwalifikowanym podpisem wysłać na adres e-mail WFOŚiGW. 

W październiku w naszym mieście odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące programu priorytetowego „Czyste powietrze”. Informacja o terminie i miejscu spotkania zostanie opublikowana na stronie www.zory.pl.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej WFOŚiGW oraz pod nr tel. 32 60 32 252.

Program „Czyste Powietrze”

Zgłoszenia, dotyczące spalania śmieci lub paliw niezgodnych z przepisami można przekazywać przez całą dobę telefonicznie na nr 32 43 48 177 lub 604 145 600 a także mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Do zadań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

– integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

– realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

3) ocena realizacji programów,

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu (radę miasta na prawach powiatu) pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Skład Rady tworzą:

- Jacek Świerkocki – Przewodniczący Rady, Doradca Prezydenta Miasta Żory; tel. 32 43 48 114; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Elżbieta Fabian – Wiceprzewodnicząca Rady, przedstawiciel Zakładu Aktywności Zawodowej „Wspólna Pasja” w Żorach; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Izabela Bester – Sekretarz Rady, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Żorach; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Edyta Wesołowska – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Żorach; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Ewa Staszkiewicz – przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żorach; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zostań Naszym Sąsiadem

Szukasz swojego miejsca na Ziemi? Miejsca, gdzie można założyć rodzinę i zamieszkać na stałe? Właśnie je znalazłeś! Zostań Naszym Sąsiadem!

Zostań Naszym Sąsiadem

Żory to doskonałe miejsce do zamieszkania. Świetna lokalizacja sprawia, że biznes lubi Żory. Dzięki temu znajdziecie tu pracę w firmach na terenie prężnie działającej i ciągle rozwijającej się Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Jeśli jednak pracujecie w innym mieście, to też nie musicie się martwić. Z Żor naprawdę szybko można dotrzeć do najważniejszych centrów miast województwa śląskiego, takich jak Katowice czy Gliwice. Z drugiej strony, jeśli chcecie odpocząć, pospacerować po górach, czy pojeździć na nartach, to szybko i sprawnie możecie dojechać do beskidzkich ośrodków rekreacyjnych, takich jak np. Wisła, Ustroń czy Szczyrk. Dojazd ułatwia doskonała infrastruktura drogowa.  Żory położone są przy bursztynowej autostradzie A1 łączącej południe Polski z północą oraz niedaleko autostrady A4 łączącej wschód z zachodem. Dzięki temu mieszkając w Żorach można szybko dojechać w różne rejony naszego kraju, ale też np. do naszych sąsiadów z czeskiej Ostrawy. Nasze miasto może pochwalić się najlepszym w regionie układem drogowym, dzięki czemu w Żorach nie stoi się w korkach! Jest to możliwe dzięki północnej obwodnicy miasta skomunikowanej z autostradą A1 i DK 81, która umożliwia płynny i bezpieczny przejazd przez miasto. Infrastrukturę komunikacyjną uzupełnia znajdujący się w odległości 65 km od Żor międzynarodowy i krajowy port lotniczy w Katowicach, do którego szybko dojedziemy autostradą.

Żory to miasto zadbane i zielone, a przy tym bardzo aktywne. Znajdziecie u nas piękne tereny zielone, parki i stawy. To właśnie tu zaczynają się granice Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” , czyli  najciekawszego przyrodniczo zakątku Śląska. W Żorach nie brakuje ciekawych tras dla miłośników pieszych i rowerowych wycieczek. Miłośnicy rekreacji na wolnym powietrzu mogą też skorzystać z licznych siłowni pod chmurką, toru rolkowego, skateparku, parku do ćwiczeń street workout czy otwartego basenu. Z pewnością zachwyci ich Park Cegielnia, czyli zielone płucach miasta, znajdujące się w samym centrum Żor. Oprócz niezwykle ciekawe infrastruktury sportowej znajdują się tam także: nowoczesny plac zabaw, ogólnodostępny park linowy dla dzieci oraz jedyne na Śląsku nowoczesne Miasteczko Ruchu Drogowego, w którym w bezpiecznych warunkach można nauczyć się jazdy na rowerze. W tym mieście nie można się nudzić! To u nas znajdziecie pełny atrakcji Park Wodny Aquarion, unikatowe Miasteczko Westernowe Twinpigs, multimedialne i zachwycające swoją architekturą Muzeum Ognia oraz łączące tradycję z nowoczesnością, zmodernizowane Muzeum Miejskie.

Miłośnicy kultury mogą obejrzeć filmowe nowości w kinie „Na Starówce”, czyli jednym z najtańszych kin w regionie, czy wybrać się na ciekawy koncert, spektakl lub inną imprezę kulturalną organizowaną przez Miejski Ośrodek Kultury. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie: od plenerowych koncertów gwiazd polskiej muzyki popularnej, przez  kameralne imprezy z muzyką alternatywną i festiwal country, aż po Żory Be Fashion, czyli modowe wydarzenie roku w regionie.

Jeśli kochacie sport, to z pewnością ucieszy Was informacja, że w Żorach działa wiele klubów, w których można trenować m.in. piłkę nożną, siatkówkę, piłkę ręczną, koszykówkę,  lekkoatletykę, bieganie, karate, muai thai, kolarstwo, tenis stołowy czy nawet baseball. Warto podkreślić, że nasi sportowcy osiągają sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej, a najlepszym przykładem jest zawodniczka UKS „Czwórka” Żory – Ewa Swoboda, aktualna halowa rekordzistka świata juniorów w sprincie na dystansie 60 m.

Mieszkanie w Żorach po prostu się opłaca! W naszym mieście dzieci uczą się w nowoczesnych żłobkach, przedszkolach i szkołach. Dojechać do nich można za darmo autobusami Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej. Miasto dba o wszystkie grupy mieszkańców. Rodziny wielodzietne wspiera przez program bardzo korzystnych zniżek w ramach „Karty Duża Rodzina”. Dzięki niemu można w niższej cenie skorzystać z zajęć sportowych, językowych, zrobić zakupy w księgarni czy kupić bilet do kina. Dzieci mogą skorzystać z programów bezpłatnych szczepień przeciw meningokokom i HPV. Osoby starsze mogą liczyć na zniżki z „Kartą Seniora” lub aktywnie spędzić czas w Dziennym Domu Senior-WIGOR. Żory to także kompleksowy system opieki, dzięki któremu osoby niepełnosprawne w każdym wieku mogą liczyć na wsparcie m.in. w nowoczesnym Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym. Ponadto mogą znaleźć pracę w wyjątkowym na skalę kraju Zakładzie Aktywności Zawodowej „Wspólna Pasja”, który m.in. zajmuje się utrzymaniem zieleni, prowadzi pracownię stolarską, pracownię  rehabilitacyjną oraz cieszący się ogromną popularnością Bar Mleczny „Krówka” i ciągle rozszerza swoją działalność o nowe dziedziny.

Wysiłki podejmowane w naszym mieście na rzecz rodzin zostały docenione przez ekspertów. Żory otrzymały tytuł „Gmina przyjazna rodzinie 2015”, przyznawany przez Zarząd Województwa Śląskiego. Nasze miasto zostało wyróżnione za projekt pt. „Przystanek Rodzina – systemowe rozwiązania na rzecz rodziny w Gminie Miejskiej Żory”.

Masz wpływ na rozwój miasta! Żory rozwijają się niezwykle szybko także dzięki aktywności naszych mieszkańców. Dlatego też władze miasta starają się, by każdy żorzanin miał wpływ na kształt miejsca w którym żyje. W Żorach działają liczne stowarzyszenia i organizacje wpierane przez Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych. Mieszkańcy mogą wyrazić swój głos poprzez dołączenie do Młodzieżowej Rady Miasta czy Żorskiej Rady Seniorów. Mogą też decydować o realizowanych inwestycjach poprzez udział w Budżecie Obywatelskim oraz włączyć się w tworzenie żorskiej kultury poprzez Inicjatywy Lokalne w Kulturze. Tutaj liczy się głos każdego mieszkańca!

Jak zamieszkać w Żorach? To proste! Na portalu www.nieruchomosci.zory.pl znajdziecie pięknie położone tereny pod budowę domu. Będzie ona łatwiejsza, ponieważ cały obszar miasta został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Większość z terenów jest już także uzbrojona w podstawowe media. W naszym mieście można też kupić gotowe do zamieszkania domki jednorodzinne na nowoczesnych osiedlach poza centrum miasta. Dla tych, którzy nie chcą zaciągać kredytu powstał unikatowy program
„Z przyszłością w Żorach”!

W ramach tej inwestycji m.in. na osiedlu Pawlikowskiego powstanie sześć nowoczesnych budynków wielorodzinnych, w których stworzonych zostanie aż 578 mieszkań przeznaczonych na wynajem. Budowa wystartuje już w tym roku! Inwestycja realizowana przez Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. nie jest nastawiona na zysk. Jej celem jest stworzenie dobrych warunków do zamieszkania w Żorach - zarówno dla obecnych żorzan, jak i nowych mieszkańców. Dzięki temu ceny wynajmu mieszkań będą niższe niż rynkowe. Miasto przystępuje do budowy nowych mieszkań czynszowych mając na uwadze przede wszystkim potrzeby rodzin z dziećmi, osób nie posiadających własnego mieszkania (własnościowego albo spółdzielczego) ani domu w Żorach, a także osób, które chcą się do Żor przeprowadzić. Wówczas warunkiem zamieszkania na nowym osiedlu będzie zameldowanie się w Żorach, rzeczywiste zamieszkiwanie w wynajętym mieszkaniu oraz płacenie w naszym mieście podatków. Warto podkreślić, że najemca będzie miał prawo wykupu mieszkania od Gminy Miejskiej Żory po preferencyjnej cenie po upływie okresu finansowania. Chętni do przystąpienia do Programu muszą wykazać się zdolnością płatniczą do regulowania czynszu.

Zgodnie z projektami mieszkania będą składały się z jednego do czterech pokoi, a powierzchnia aż 85% z nich wyniesie pomiędzy 50-60 m2. Nowoczesne lokale mieszkalne będą posiadały duży balkon, a na parterze ogródek. Każdemu z nich zostanie też przyporządkowane pomieszczenie gospodarcze. Wszystkie budynki wyposażone zostaną w windy, docierające również do kondygnacji podziemnej, w której zlokalizowany będzie podziemny garaż. Dla rodzin z dziećmi przewidziano też trzy bezpieczne place zabaw. W otoczeniu bloków zaplanowano tylko zieleń i ciągi piesze, a parkingi zewnętrzne będą zlokalizowane jedynie na obrzeżach osiedla. Na całym osiedlu planowane jest też uruchomienie monitoringu.

Szczegółowe informacje o inwestycji znajdują się na stronie www.mieszkanie.ztkzory.pl. Ankieta dla osób zainteresowanych wynajmem mieszkania zbudowanego w ramach programu „Z przyszłością w Żorach” dostępna jest na stronie www.zbmzory.pl. Złożenie ankiety jest jedynie wstępną deklaracją udziału w Programie i nie będzie rodziło zobowiązań dla żadnej ze stron. Ankieta ma charakter pomocniczy w przygotowaniu inwestycji.

Szczegółowych informacji na temat inwestycji udzielają:

Zakłady Techniki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Okrężna 5, 44-240 Żory
tel. centrala: 32 435 68 80
fax: 32 435 69 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. kom. 533 322 850 – od godz. 7:00 – 15:00

Program Prosument

Powstanie 25 instalacji fotowoltaicznych

W ramach przedsięwzięcia pn. „Mój dom - moja energia. Prosumenci w Żorach – dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” powstanie 25 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 131 kWp co przyczyni się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla  o ok.  101 MgCO2/rok.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia przykładowych realizacji.

View the embedded image gallery online at:
http://www.zory.pl/dla-mieszka%C5%84ca.html#sigFreeIde1c39128d0

 

 

 

 

Rozstrzygnięto aukcję elektroniczną

W środę 8 czerwca 2016 r. o godz. 12:00  przeprowadzona została elektroniczna aukcja dla przetargu nieograniczonego pod nazwą Zaprojektowanie oraz wykonanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Żory dla obiektów zakwalifikowanych do projektu pn. „Mój dom - moja energia. Prosumenci w Żorach - dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

W wyniku aukcji elektronicznej sumaryczna kwota zamówienia za montaż wszystkich instalacji spadła z poziomu ok. 611.000 zł do poziomu ok. 495.000 zł.

Szczegóły dotyczące ostatecznych cen oraz harmonogramy prac dla poszczególnych części zamówienia zostaną przedstawione właścicielom nieruchomości po podpisaniu przez miasto Żory umów z wykonawcami.

 

Aukcja elektroniczna

 

Opublikowano przetarg na mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii

13 kwietnia 2016 r. został opublikowany przetarg nieograniczony na: Zaprojektowanie oraz wykonanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Żory dla obiektów zakwalifikowanych do projektu pn. "Mój dom - moja energia. Prosumenci w Żorach - dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii".

Termin składania ofert to 28 kwietnia 2016 r., do godz. 12:00.

Treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

O udzieleniu zamówienia oraz podpisaniu umów poinformujemy w odrębnym komunikacie.

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Poniżej zamieszczamy treść „Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Żory” dla obiektów zakwalifikowanych do projektu pn. „Mój dom - moja energia. Prosumenci w Żorach – dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej

Lista Sprawdzająca projektu instalacji systemu fotowoltaicznego

Lista Sprawdzająca zrealizowanej instalacji systemu fotowoltaicznego

 

Komunikat z 09.02.2016 r.

Zapraszamy na spotkanie dotyczące realizacji programu Prosument, które odbędzie się 15 lutego 2016r.(poniedziałek) o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Al. Wojska Polskiego 25.
 
Tematem spotkania będzie:
- omówienie Programu Funkcjonalno Użytkowego budowy instalacji OZE oraz zgłoszonych uwag do projektu,
- omówienie otrzymanych indywidualnych interpretacji podatkowych.

 

 

Zapoznaj się z Programem Funkcjonalno-Użytkowym

Poniżej zamieszczamy treść  Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Żory  dla obiektów zakwalifikowanych do projektu pn. „Mój dom - moja energia. Prosumenci w Żorach – dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Ponadto na indywidualne skrzynki pocztowe osób zakwalifikowanych do projektu zostaną rozesłane Opinie techniczne oraz Raporty dla poszczególnych instalacji OZE.

Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentów oraz zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 12.02.2016r. w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dokumenty

Program Funkcjonalno-Użytkowy GPC

Program Funkcjinalno-Użytkowy PV

Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej

Lista Sprawdzająca projektu instalacji pompy ciepła

Lista Sprawdzająca zrealizowanej instalacji pompy ciepła

Lista Sprawdzająca projektu instalacji systemu fotowoltaicznego

Lista Sprawdzająca zrealizowanej instalacji systemu fotowoltaicznego

 

Podpisano umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego

16 grudnia 2015 roku została podpisana umowa na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Żory  dla obiektów zakwalifikowanych do projektu pn. „Mój dom - moja energia. Prosumenci w Żorach – dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Projekt jest realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu pn. „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Wykonawcą opracowania jest firma:

Zielonka Andrzej „KOMAN” FPUH
ul. Sygnały 18, 44-251 Rybnik

Dokument będzie zawierał:

 1. Aktualną charakterystykę - opis stanu istniejącego oraz lokalizację obiektów objętych programem,
 2. Ogólny zakres robót budowlanych,
 3. Wymagany uzysk energii z mikroinstalacji,
 4. Ogólne oraz szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe,
 5. Opis technologii oraz wymagań dotyczących gwarancji i jakości materiałów, przygotowania terenu budowy, mikroinstalacji oraz konstrukcji mocujących,
 6. Szczegółowy opis poszczególnych elementów instalacji (generatory wiatrowe, układy fotowoltaiczne, pompy ciepła, falowniki, opomiarowanie układów, okablowanie),
 7. Opis zabezpieczeń przeciwpożarowych, przepięciowych oraz odgromowych,
 8. Opis wymogów dotyczących podłączenia instalacji produkujących energię do sieci elektroenergetycznej – OSD TAURON oddział w Gliwicach,

Wykonawca będzie indywidualnie kontaktował się z osobami biorącymi udział w projekcie, celem ustalenia dogodnego terminu wizji  w terenie.

Termin zakończenia prac nad dokumentem przewidziany jest na 29 stycznia 2016 roku.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program priorytetowy pn. „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” skierowany do jednostek samorządu terytorialnego (Część 4a).

W ramach powyższego programu Gmina Miejska Żory otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu pn. Mój dom – moja energia. Prosumenci w Żorach – dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Wartość przyznanej pożyczki: 267 604,61 zł; wartość przyznanej dotacji: 178 403,04 zł

ZAKRES PROGRAMU

W ramach projektu zamontowano 25 mikroinstalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Żory o łącznej mocy znamionowej 131,3 kWe. Szacowany roczny spadek emisji CO2 wynosi 101,28 Mg/rok.

Miejski Informator Społeczny

Szanowni Mieszkańcy!

W celu zwiększenia dostępu do informacji na temat pomocy społecznej w Żorach publikujemy bazę teleadresową miejskich instytucji, organizacji i stowarzyszeń w których znajdą Państwo wsparcie i pomoc.

 

 

Jacek Świerkocki - Główny Specjalista - Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych; Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych; Wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy

tel. 32 43 48 114; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

przyjęcia stron: wtorki w godz. 13:30 - 15:30.

 

Całodobowa i kompleksowa opieka nad osobami terminalnie chorymi na choroby nowotworowe.

Prezes - Dorota Domańska

ul. Promienna 4
44-240 Żory
tel/fax: 32 43 50 466
www.hospicjumzory.pl

Administracja: 660 744 328

Wolontariat: 660 745 844

Adresy e-mail:

Administracja/ogólny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wolontariat: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Księgowość: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia biura:

Od pn. do pt. od 8:00 do 15:00

 

Przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie osobom starszym i niepełnosprawnym fizycznie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

 Dyrektor - Marzena Dziedzic

Przyjęcia stron: poniedziałek godz. 13:00 - 15:00

os. Powstańców Śląskich 20

44-240 Żory

Tel. 32 43 42 250, fax 32 43 42 250

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MOPS udziela wsparcia osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
-ubóstwa,
-sieroctwa,
-bezdomności,
-bezrobocia,
-niepełnosprawności,
-długotrwałej lub ciężkiej choroby,
-przemocy w rodzinie,
-bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
-alkoholizmu lub narkomanii,
-zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

Dyrektor - Weronika Cębrzyna

Godziny otwarcia od pn. do pt. 7:30 do 15:30

ul. Księcia Przemysława 2 44-240 Żory

tel. 32 4342412, 32 4343713

www.szansana.website.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załatwianie spraw:

http://www.szansana.website.pl/index.php/zalatwianie-spraw 

Punkty terenowe MOPS:

http://www.szansana.website.pl/index.php/punkty-terenowe 

Placówki MOPS:

http://www.szansana.website.pl/index.php/placowki 

Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych znajduje się w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej

ul. Boryńska 13  pokój nr 11.

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
44-240 Żory ul. Boryńska 13 
Tel. (32) 43 57 840, Tel. 691 329 299
Godziny urzędowania: od pn. do pt. 7:30-15:30


Całodobowy ośrodek, który przyjmuje potrzebujących pomocy bez skierowań, nieodpłatnie. Świadczy usługi w zakresie pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej. Prowadzi grupy wsparcia i hostel wraz z żywieniem.

ul. Boryńska 13

44-240 Żory

tel.: 32 435 78 40

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czynne: całodobowo


Stowarzyszenie prowadzi w szerokim zakresie działalność charytatywną na rzecz integracji i rehabilitacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, niepełnosprawnych, chorych, ubogich, wychodzących z uzależnienia, długotrwale bezrobotnych), wyrównywania szans dzieci i młodzieży, a także wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Jednostki podległe:

Klub dla osób niesłyszących „W Świecie Ciszy”

Dom Dziennego Pobytu Seniora.

Prezes - Grażyna Wieloch

ul.Rybnicka 17

44-240 Żory

tel. 601 361 288

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Celem Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, zastępczych i ubogich, a także udzielanie pomocy rodzinom tych dzieci w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Prezes - Joanna Kowalkowska

os.Sikorskiego 36a/3

44-240 Żory

tel. 660 741 927

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.partnerzy.zory.tv 

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warun­ków prze­strzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspie­ranie ich rodzin.

Przewodnicząca Zarządu koła PSONI - Izabela Bester
ul. Piastów Górnośląskich 8
44-240 Żory
tel. 32 43 43 678
fax. 32 43 43 678
e-mail: 

Zarząd Koła - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Biuro Obsługi Placówek - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa - www.psoni.zory.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej (w ramach PSONI)
Warsztaty Terapii Zajęciowej realizują zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju każdego uczestnika. Terapia prowadzona jest w 15 pracowniach: ogrodniczej, ceramicznej, gospodarstwa domowego, stolarskiej, tkaniny artystycznej, tkackiej, wyrobu świecy i witrażu, komputerowo-poligraficznej, biżuterii i florystyki, technik różnych, rękodzielniczej, techniczno-dekoratorskiej, ekspresji artystycznej, sztuki użytkowej oraz wikliny i papieroplastyki. 

Kierownik - Danuta Wilga
ul. Piastów Górnośląskich 6
44-240 Żory
tel. 32 43 41 666
fax. 32 43 43 678
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (w ramach PSONI)
Ośrodek przeznaczony dla osób w wieku od 3 do 25 lat, które wymagają kompleksowej pomocy rehabilitacyjno – edukacyjnej.

Dyrektor - Tomasz Tomiak
ul. Piastów Górnośląskich 8
44-240 Żory
tel. 32 47 52 048
fax. 32 43 43 678
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek Wczesnej Interwencji (w ramach PSONI)
OWI opieką obejmuje dzieci z wszelkiego typu zaburzeniami rozwojowymi, m.in.: z uszkodzonym ośrodkowym i obwodowym układem nerwowym i ze sprzężeniami towarzyszącymi, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z epilepsją, wadami genetycznymi, chorobami metabolicznymi, z opóźnieniami psychoruchowymi, z wcześniactwem i z współtowarzyszącymi wadami wzroku i słuchu.

Kierownik - Jadwiga Wójcik- Goraus
ul. Piastów Górnośląskich 8
44-240 Żory
tel. 32 43 45 236
fax. 32 43 43 678
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz przedsiębiorców z terenu powiatu Żory.

Dyrektor - Irena Ficek
ul. Osińska 48 (os. Korfantego)
44-240 Żory
Godziny urzędowania - 7:00 - 15:00
Przyjmowanie stron -  7:30 - 14:30
Przerwy (wszystkie działy z wyłączeniem sekretariatu) - 11:00 - 11:15
tel: 32 4342014, 32 4342790, 32 4347277
www.pup.zory.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informator „ABC dla bezrobotnych i poszukujących pracy”: www.pup.zory.pl (zakładka „dla bezrobotnych i poszukujących pracy”)

Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest organizowanie i niesienie pomocy dzieciom z ubogich rodzin, dzieciom chorym i specjalnej troski, a także samotnym matkom
i rodzinom wielodzietnym.

 Prezes - Katarzyna Tyrtania

ul. Dworcowa 7/5

44-240 Żory

tel. 500 529 682 lub 669 164 469

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www. zorskiedzieci.pl

Dyżury pełnione są we wtorki w godz. od 15:30 -17:00 i czwartki w godz. od 10:00 – 12:00

 

Zakład utworzony został z myślą o niepełnosprawnych mieszkańcach Żor, dla których stanowi szansę zdobycia zawodu i podjęcia pracy, a przez to normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Dyrektor - Jerzy Krótki

ul.Bażancia 40

44-240 Żory

tel.: 32 435 80 04, fax: 32 435 80 04

www.wspolnapasja.org

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do podstawowych zdań Zarządu Budynków Miejskich w Żorach należy: gospodarowanie lokalami mieszkalnymi, w tym socjalnymi oraz pomieszczeniami tymczasowymi, w zakresie realizacji zadań własnych Gminy, zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkałych na terenie Żor, w zakresie realizacji zadań własnych Gminy, a także zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach poprzez zapewnianie lokali socjalnych oraz lokali zamiennych.

Dyrektor - Joachim Gembalczyk

Zarząd Budynków Miejskich
al. Wojska Polskiego 4 A
44 - 240 Żory

Zarząd Budynków Miejskich jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

Przyjmowanie stron przez dyrektora ZBM we wtorki w godzinach 14:00 – 16:00

www.zbmzory.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 32 43 56 344
EPUAP: ZBMZory

Zapewnia wszechstronne wsparcie m.in.: stowarzyszeniom, fundacjom, klubom sportowym, ochotniczym strażom pożarnym, spółdzielniom socjalnym. ŻCOP udostępnia im zaplecze lokalowe i infrastrukturę biurową. Ponadto w ŻCOP prowadzona jest nieodpłatna pomoc doradczo-szkoleniowa zarówno dla organizacji, jak i osób fizycznych zainteresowanych działalnością podmiotów ekonomii społecznej.

Dyrektor - Jacek Arasim

os.Sikorskiego 52

44-240 Żory

tel./fax: 32 43 55 111

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.cop.zory.pl/

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18:00.

Działalność UTW w Żorach skierowana jest do osób starszych wiekiem 50+, ale młodych duchem i ma na celu stworzenie różnorodnych form zajęć dla pełnej aktywacji tych osób w społeczności lokalnej.

Prezes – Helena Karwot

Os. Sikorskiego 52 (Budynek ŻCOP) Żory;

tel. 513 536 354

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, pomocy dzieciom i młodzieży oraz upowszechniania kultury w różnych jej aspektach i formach organizując m. in. pomoc żywnościową oraz różnego rodzaju zajęcia, prelekcje i warsztaty.

Prezes - Janina Grabiec

ul. Jodłowa 12, 44-240 Żory;

tel. 602 248 717

e-mail: ecce.homo@onet.p

www.eccehomo-zory.pl

 

Nagroda Kulturalna Prezydenta Miasta Żory

Nagroda Prezydenta Miasta Żory za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznawana jest dorocznie osobom, instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom działającym na terenie Żor na rzecz jego mieszkańców w czterech kategoriach:

1. „Twórczość artystyczna” – za szczególne osiągnięcia twórcze, oryginalny charakter osiągnięć, za dorobek artystyczny o istotnym znaczeniu ze szczególnym uwzględnieniem udziału w konkursach, festiwalach, przeglądach itp. lub za stworzenie szczególnego dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji.

2. „Upowszechnianie kultury” – za stworzenie szczególnego wydarzenia kulturalnego, zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie, także jako społeczny animator kultury lub grupa społecznych animatorów kultury, za wspieranie talentów z terenu Miasta Żory, a także zaangażowanie w edukację artystyczną i wkład w integrację lokalnej społeczności.

3. „Ochrona kultury” – za zaangażowanie w utrzymanie, rozwój i promocję dorobku kulturowego Miasta Żory lub stworzenie szczególnego projektu kulturalnego z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego Żor.

4. „Młodzi twórcy” - za wybitne osiągnięcia artystyczne, podejmowanie działań o wysokich walorach artystycznych dla osób, które nie ukończyły 35 roku życia. 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY 

 

Laureaci Nagrody Prezydenta Miasta Żory za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2015 roku:

1. „Twórczość artystyczna” - Lothar Dziwoki

2. „Upowszechnianie kultury” - Zofia Mańka - Błaszczyk

3. „Ochrona kultury” - Zofia Przeliorz

Prezydent Miasta Waldemar Socha wręczył także nagrodę honorową w kategorii ochrona kultury dla Zespołu Śpiewaczego „Rojanki”.

 

Laureaci Nagrody Prezydenta Miasta Żory za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2016 roku:

1. „Twórczość artystyczna” - Michał Rycerz

2. „Upowszechnianie kultury” - Jan Delowicz

3. „Ochrona kultury” - Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Osiny”

4. „Młodzi twórcy” - Joanna Szymala

 

Laureaci Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Żory w 2017 roku:

1. „Twórczość artystyczna” - Andrzej Marciniec

2. „Upowszechnianie kultury” - Aneta Antosiak

3. „Ochrona kultury” - Żorskie Centrum Regionalne

4. „Młodzi twórcy” - duet Wiktoria Wieczorek i Borys Zawierucha

 

Laureaci Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Żory w 2018 roku:

1. „Twórczość artystyczna” – Carrantuohill

2. „Upowszechnianie kultury” – Bogdan Rumiak

3. „Ochrona kultury” – Leonard Motyka

4. „Młodzi twórcy” – Dominika Kierpiec-Kontny

 

Budżet Obywatelski

W Żorach mechanizm obywatelskiego współdecydowania o samorządzie wprowadzono już kilka lat temu jako budżet partycypacyjny dla dzielnic. Następnie formułę budżetu obywatelskiego rozszerzono, a mieszkańcom dano także możliwość zgłaszania projektów istotnych w skali całego miasta. Na ten cel z budżetu miasta przekazano w 2014 i 2015 roku po pół miliona złotych. W kolejnym roku formułę budżetu obywatelskiego zmieniono - mieszkańcy mogli zgłosić projekty niezależnie od ich wartości. Ostatecznie wybrano do realizacji projekt "Modernizacja basenu MOSiR w Roju", który jest aktualnie w fazie realizacji.

Po kilku latach realizacji Budżetu Obywatelskiego w Żorach, przeanalizowaniu jego przebiegu i konsultacjach z radnymi Rady Miasta Żory wyciągnięto wniosek, że zasadne jest powrócenie do zasady jednolitego Żorskiego Budżetu Obywatelskiego, bez podziału na część ogólnomiejską oraz dzielnicową. Z doświadczeń wynika, że w żorskich warunkach najlepiej sprawdziła się formuła decydowanie o podziale środków bezpośrednio w dzielnicach i to ona będzie kontynuowana - w wielu miastach Polski dąży się właśnie do takiego modelu - ten okazuje się najskuteczniejszy. O kwocie przeznaczonej na ten cel decyduje się za pośrednictwem uchwały budżetowej Rada Miasta Żory. Obecnie wynosi ona 80 tysięcy złotych dla każdej z dzielnic. Docelowa kwota, którą w przyszłości będzie dysponowała każda z dzielnic pozostaje w gestii żorskich radnych i może ulegać zmianie w poszczególnych latach.

Jednym z wyzwań stojących przed dalszym rozwojem samorządów lokalnych jest budowanie mechanizmów włączających mieszkańców we współdecydowanie. Dlatego też Urząd Miasta Żory będzie współpracował z członkami Rad i Zarządów Dzielnic, aby możliwie jak najlepiej poinformować oraz zaangażować mieszkańców w temat Żorskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym celu organizowane będą m.in. Dzielnicowe Fora Mieszkańców, czyli spotkania z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Podczas nich będzie można poznać dokładne zasady funkcjonowania ŻBO. Informacje o ich terminach spotkań będą pojawiały się na stronie internetowej www.zory.pl, na plakatach oraz za pośrednictwem mediów. 

Szczegółową formułę przeprowadzenia przyszłorocznego Żorskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy poszczególnych dzielnic miasta poznają po wyborach nowych Rad i Zarządów Dzielnic, które odbędą się w listopadzie 2016 roku.

 

W Żorach mechanizm obywatelskiego współdecydowania o samorządzie wprowadzono już kilka lat temu jako budżet partycypacyjny dla dzielnic. Trzy lata temu formułę budżetu obywatelskiego rozszerzono. Mieszkańcom dano możliwość zgłaszania projektów istotnych w skali całego miasta. Na ten cel z budżetu miasta przekazano w 2014 i 2015 roku po pół miliona złotych. W tym roku formułę budżetu obywatelskiego udoskonalono. Nowe zasady zagwarantują większą przestrzeń do dyskusji, a także wzrost aktywności społeczności lokalnej.

Pierwszą istotną zmianą jest fakt, że w  2016 roku dzielnice w  ramach budżetu partycypacyjnego otrzymają większe środki finansowe z budżetu miasta. W latach poprzednich wsparcie to wynosiło 50 tys. zł, w przyszłym roku będzie to kwota 80 tys. zł. To mieszkańcy dzielnic decydują na jaki cel chcą przeznaczyć powyższe środki. Istnieje też możliwość, aby dzielnice łączyły swoje budżety lub pożyczały sobie pieniądze w danym roku. Dzielnice są w pełni autonomiczne. To od nich zależy w jaki sposób przeprowadzą konsultacje z mieszkańcami i  na co przeznaczą pieniądze.

Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 podzielona zostanie na kilka etapów.STARTUJE GŁOSOWANIE!

Decydującą częścią Budżetu Obywatelskiego jest głosowanie na projekt przeznaczony do realizacji w 2016 roku. Każdy mieszkaniec miasta może oddać jeden głos na wybrany projekt.

Głosy można oddawać w terminie od 23 września do 9 października na specjalnie przygotowanym w tym celu formularzu. Głosować można:

- wysyłając formularz w wersji elektronicznej mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- wrzucając papierowy formularz z głosem do jednej z urn, znajdujących się w: Urzędzie Miasta Żory, w hali MOSiR, kinie „Na Starówce”, w Domu Kultury, w siedzibie ŻCOP, w Bibliotece Centralnej oraz Muzeum Miejskim w Żorach. 

* Uwaga, kartę można wypełnić elektronicznie w programie Acrobat Reader i większości czytników plików PDF. Nie da się jej wypełnić w przeglądarce internetowej Microsoft Edge. W razie problemów z wypełnieniem karty zalecamy aktualizację oprogramowania.

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY DO GŁOSOWANIA

Kartę do głosowania na Budżet Obywatelski należy pobrać na swój komputer, następnie zaznaczyć jeden projekt, na który chcemy zagłosować i wprowadzić swoje dane osobowe , zgodne ze stanem faktycznym. Po wypełnieniu karty należy zapisać zmiany w pliku (plik>zapisz jako). Tak wypełniony plik należy przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Informacja

 • Współpraca z lokalnymi mediami
 • Zakładka na zory.pl
 • Spotkania z mieszkańcami
 • Reklama outdoorowa w tym: citylighty, billboardy, plakaty, gabloty informacyjne,
 • Informacja w Kurierze Żorskim, na antenie telewizji TVT oraz TV Żory

Mieszkańcy zostaną poinformowani o inicjatywie m.in. dzięki news’om w mediach. Doskonałą okazją do lepszego poznania struktury nowego Budżetu Obywatelskiego, sposobów wypełniania formularzy, metod głosowania i poznania odpowiedzi na wszelkie pytania mieszkańców będą spotkania w żorskich dzielnicach.  Będzie można na nich dowiedzieć się, jak napisać wniosek z propozycją inwestycji oraz na miejscu taki wniosek do Budżetu Obywatelskiego złożyć.

Informacje o terminach spotkań w każdej z dzielnic  będą pojawiały się na stronie internetowej, na plakatach oraz za pośrednictwem mediów.

Zgłoszenia i Inspiracje

Wszyscy mieszkańcy Żor będą mogli zaproponować inwestycję, która zostanie zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego. Możliwość zgłoszenia projektu ma każdy mieszkaniec, bez względu na wiek. Projekt należy złożyć na formularzu, który można pobrać poniżej. Formularz w wersji papierowej dostępny jest w:

- Urzędzie Miasta – Informacja w budynkach przy ul. Rynek 9 oraz al. Wojska Polskiego 25

- podczas spotkań z mieszkańcami w każdej z dzielnic,

- w miejskich jednostkach tj.: ŻCOP, MOSiR, kino „Na Starówce”, MOK, Biblioteka Główna oraz Muzeum Miejskie w Żorach. W tych miejscach można też zostawić wypełniony formularz z gotową propozycję  inwestycji.

Projekty można też przesyłać mailowo na specjalnie stworzony w tym celu adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ważne, aby był to skan wniosku z odręcznymi podpisami zgłaszającego oraz osób popierających projekt.

UWAGA! Każdy zgłaszany projekt musi zawierać: nazwę inwestycji, imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu zgłaszającego, a także krótki opis projektu, lokalizację proponowanej inwestycji oraz podpisy 15 mieszkańców Żor popierających składaną propozycję.

Każdy projekt będzie zamieszczany na miejskiej stronie internetowej w zakładce poświęconej Budżetowi Obywatelskiemu wraz z nazwiskiem osoby go zgłaszającej. Do wniosku można dołączyć też wizualizacje, szkice i inne materiały dodatkowe, pomagające w zobrazowaniu planowanej inwestycji.

Nie masz pomysłu na projekt? Zainspiruj się! 

Urząd Miasta Żory przygotował kilka pomysłów, które w ramach budżetu obywatelskiego mogą bezpośrednio poprzeć lub zmodyfikować mieszkańcy. Można nie tylko głosować na nie w kolejnym etapie, ale też zmodyfikować je, dopasowując ich opis i założenia do własnej wizji i następnie przesyłając do Urzędu Miasta Żory jako własny projekt.

Poniżej prezentujemy listę inspiracji:

 1. Modernizacja basenu MOSiR w Roju
 2. Kontynuowanie rozwoju ścieżek rowerowych w mieście. Budowa wypożyczalnie rowerów, samoobsługowych stacji naprawy rowerów, oznakowanie ścieżek rowerowych.
 3. Koncert gwiazdy światowego formatu np. Beyonce, Peter Gabriel, Sting, Jamie Woon lub innej.
 4. Zakup na Rynek rzeźb autorstwa Michała Batkiewicz, które przez kilka miesięcy zdobiły żorską Starówkę.
 5. „Stacja – Kultura”


Weryfikacja wniosków

W czasie, gdy do Urzędu Miasta będą napływały zgłoszenia, będą one na bieżąco weryfikowane pod względem formalnym przez pracowników Biura Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Żory. Wszelkie uwagi merytoryczne do projektów pojawią się pod oryginałem złożonego wniosku na miejskiej stronie internetowej, tak by każdy z mieszkańców mógł się z nimi zapoznać. Sprawdzone zostanie m.in. jakie są szacowane koszty projektu oraz czy jest on możliwy do realizacji przez Urząd Miasta.

Na stronie internetowej www.zory.pl zamieszczona zostanie ostateczna lista projektów, na które można głosować w Budżecie Obywatelskim 2016. Będą to wszystkie zgłoszone przez mieszkańców propozycje, które przejdą weryfikację formalną tzn. zostaną prawidłowo zgłoszone.

Głosowanie

Decydującą częścią Budżetu Obywatelskiego, będzie głosowanie na projekt przeznaczony do realizacji w 2016 roku. Każdy mieszkaniec miasta może oddać jeden głos na wybrany projekt.

Głosy można oddawać w terminie od 23 września do 9 października na specjalnie przygotowanym w tym celu formularzu. Głosować można:

- wysyłając formularz w wersji elektronicznej mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- wrzucając papierowy formularz z głosem do jednej z urn, znajdujących się w: Urzędzie Miasta Żory, w hali MOSiR, kinie „Na Starówce”, w Domu Kultury, w siedzibie ŻCOP, w Bibliotece Centralnej oraz Muzeum Miejskim w Żorach. 

* Uwaga, kartę można wypełnić elektronicznie w programie Acrobat Reader i większości czytników plików PDF. Nie da się jej wypełnić w przeglądarce internetowej Microsoft Edge. W razie problemów z wypełnieniem karty zalecamy aktualizację oprogramowania.

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY DO GŁOSOWANIA

Kartę do głosowania na Budżet Obywatelski należy pobrać na swój komputer, następnie zaznaczyć jeden projekt, na który chcemy zagłosować i wprowadzić swoje dane osobowe , zgodne ze stanem faktycznym. Po wypełnieniu karty należy zapisać zmiany w pliku (plik>zapisz jako). Tak wypełniony plik należy przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ogłoszenie wyników i realizacja projektu.

Ponad dwa tygodnie trwało głosowanie na realizację inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego. W tym czasie mieszkańcy Żor oddali ponad 4 tysiące głosów na 31 projektów wyłonionych na wcześniejszym etapie. Czas poznać zwycięski projekt!

Najlepszy w głosowaniu żorzan okazał się projekt pn. „Modernizacja basenu MOSiR w Roju”. Uzyskał on 1384 głosy, co stanowi 35,52% ważnie oddanych głosów! To właśnie ten projekt zostanie wpisany do projektu budżetu miasta na 2016 rok. Drugie miejsce zajął zgłoszony przez Radosława Godka i Annę Nowacką projekt pn. „Ratujmy Śmieszek!”. Uzyskał on 663 głosy, co stanowi 17,02%.

W głosowaniu na Budżet Obywatelski mieszkańcy miasta oddali w sumie 4120 głosów w tym 316 drogą mailową. Ważnie oddanych zostało 3896 głosów, zaś 224 głosy były nieważne. Nieważność głosów spowodowana była m.in. brakiem danych na formularzu, zagłosowaniem na wiele projektów, a cześć formularzy oddana została przez osoby mieszkające poza Żorami.

Szczegółowe wyniki głosowania mieszkańców na Budżet Obywatelski przedstawia wykres.

Są one także zawarte w Protokole obliczania wyników głosowania na Budżet Obywatelski Żor.

 

Budżet Obywatelski Żory - wyniki

Przypomnijmy, jak zaprezentowany został projekt pn. „Modernizacja basenu MOSiR w Roju”.

Koncepcja zmodernizowania jedynego i wysłużonego basenu odkrytego w Żorach Roju na nowoczesny Bezpieczny Basen na miarę potrzeb naszego miasta, który będzie przyjazny dzieciom, przepełniony mnóstwem atrakcji wodnych, oparty na działaniu nowoczesnych technologii oraz ekonomicznie oszczędny w utrzymaniu. Planowane zmiany w modernizacji:

- Wymiana niecki basenu na konstrukcję ze stali nierdzewnej podniesie bezpieczeństwo użytkowników i zminimalizuje ilość urazów oraz umożliwi uzyskanie dodatkowych oszczędności, które wynikać będą z łatwiejszego utrzymania w czystości samej niecki jak i jej szczelności. Ponadto, co najważniejsze korzyścią będzie krótka zwłoka mająca miejsce od podjęcia decyzji o uruchomieniu basenu do jego otwarcia. Obecnie czas ten wydłużony jest prawie do 2 miesięcy (o ile są sprzyjające warunki pogodowe, niezbędne do przeprowadzenia wymaganych prac renowacyjnych). W ten sposób możliwe będzie uruchomienie basenu w sezonie letnim już od czerwca.

- Obiekt zyska nowoczesny i ładny wygląd co zwiększy jego atrakcyjność i spowoduje jego większą odwiedzalność oraz znacząco wpłynie na przychody, a tym samym pokrycie wydatków związanych z jego utrzymaniem.

- Część płytka będzie przyjazna dla dzieci i stanie się przestrzenią pełną atrakcji wodnych. Planuje się wydzielenie brodzika o głębokości wody nie przekraczającej 0,4 m z wieloma różnymi atrakcjami (gejzery wodne, ślizgawki, fontanny, huśtawki wodne itp.).

- W przepompowni zostanie wymieniony system uzdatniania wody na wzór obecnie stosowany w nowoczesnych basenach.

- Strefę w której przebywać będą osoby umiejące pływać planuje się podzielić tak, by oprócz rekreacji istniała możliwość pływania sportowego (wydzielone tory i słupki startowe).

- Strefa dla nieumiejących pływać wyposażona będzie w długą zjeżdżalnię.

 

Modernizacja basenu w Roju

Terminy spotkań informacyjnych w dzielnicach

 • Dzielnica Śródmieście: środa 9 września o godzinie 18:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach, sala teatralna, ul. Dolne Przedmieście 1,
 • Dzielnica Rogoźna: podczas dyżuru Rady Dzielnicy - wtorek 1 września o godz. 18:00 w hali sportowej SP nr 8 przy ul. Wodzisławskiej.
 • Dzielnica Zachód: wtorek, 1 września o godzinie 18:00 w Modelarni MOSiR, os. 700-lecia, obok klubu Iskierka,
 • Dzielnica Baranowice: piątek, 4 września o godzinie 17:00 w budynku LKS Baranowice,
 • Dzielnica 700-lecia: środa 9 września o godz. 17:00 w świetlicy Iskierka,
 • Dzielnica Rowień-Folwarki: poniedziałek 7 września o godzinie 18:00 w Świetlicy MOK Rowień-Folwarki przy ul. Rybnickiej,
 • Dzielnica Osiny: poniedziałek 31 sierpnia o godzinie 18:00 w budynku OSP Osiny,
 • Dzielnica Kleszczówka: poniedziałek 7 września o godzinie 17:00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 1

Zgłoszone projekty inwestycji oraz inspiracje Urzędu Miasta,

Zgłoszone przez miasto inspiracje oraz przez mieszkańców projekty inwestycji będą brały udział w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Warto pamiętać o tym, że każdą z inspiracji można zmienić, dopasować do swoich oczekiwań i koncepcji, a następnie zgłosić jako własny projekt.

1. Modernizacja basenu MOSiR w Roju

Inspiracja proponowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach

2. Kontynuowanie rozwoju ścieżek rowerowych w mieście. Budowa wypożyczalnie rowerów, samoobsługowych stacji naprawy rowerów, oznakowanie ścieżek rowerowych.

Inspiracja proponowana przez Urząd Miasta Żory

3. Koncert gwiazdy światowego formatu np. Beyonce, Peter Gabriel, Sting, Jamie Woon lub innej.

Zofię Inspiracja proponowana przez Urząd Miasta Żory

4. Zakup na Rynek rzeźb autorstwa Michała Batkiewicz, które przez kilka miesięcy zdobiły żorską Starówkę.

Inspiracja proponowana przez Urząd Miasta Żory

5. „Stacja – Kultura”

Inspiracja proponowana przez Urząd Miasta Żory

6. Plac zabaw na osiedlu Gwarków

Projekt zgłoszony przez Patrycję Radziak

7. Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach

Projekt zgłoszony przez Dariusza Filaka

8. Poparcie projektu obywatelskiego mieszkańców Żor budowy basenu kąpielowego letniego w Żorach

Projekt zgłoszony przez Jana Szafrańca

9. Zaplecze Świetlicy MOK w Osinach

Projekt zgłoszony przez Irenę Kreis-Podruczny

10. Budowa domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych

 Projekt zgłoszony przez Ludwikę Bielak

11. Renowacja Parku Staromiejskiego

Projekt zgłoszony przez Małgorzatę Dubiel

12. Wytyczenie ścieżek rowerowych w lesie Osiniok, połączenie ich z obecną infrastrukturą rowerową miasta oraz wybudowanie miejsc dla odpoczynku w lesie Osiniok

Projekt zgłoszony przez Zofię Klamecką

13. Biegostrada - trasa dla biegaczy połączona z trasą rowerową wokół Żor

 Projekt zgłoszony przez Mirosława Skwarlińskiego

14. Automatyczne toalety publiczne

Projekt zgłoszony przez Adama Chudego

15. Dziedziniec Kultury - nowoczesny kompleks koncertowo-widowiskowy. Rozbudowa Domu Kultury w Żorach

Projekt zgłoszony przez Stanisława Ratajczyka

16. Centrum Aktywności Ruchowej

Projekt zgłoszony przez Dariusza Kudyka

17. Ratujmy Śmieszek!

Projekt zgłoszony przez Radosława Godka i Annę Nowacką

18. Nowe życie dla żorskich parków. Rewitalizacja Parku Strzelnica w Żorach

Projekt zgłoszony przez Anitę Czerner-Lebedew, Annę Nowacką i Marka Gawliczka

19. Skomunikowanie ścieżkami rowerowymi ul. Karłowicza z terenem Bażanciarni wraz z jego ożywieniem (rozbudowa terenów rekreacyjno-wypoczynkowych)

Projekt zgłoszony przez Mirosława Garusa

20. Ogród tańczących fontann

Projekt zgłoszony przez Michała Korgóla

21. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 6 w Dzielnicy Pawlikowskiego

Projekt zgłoszony przez Krzysztofa Sadloka

22. Wykonanie ekranów akustycznych przy ul. Pszczyńskiej między rondem pszczyńskim a drogą DK 81

Projekt zgłoszony przez Zofię Kolanowską

23. Projekt "2B: Bezpieczny Basen" powiększony o ścieżkę rowerową, edukacyjną przez las

Projekt zgłoszony przez Elżbietę Serbin

24. Wybudowanie tężni w Rowniu - PROJEKT ZDYSKWALIFIKOWANY

Projekt zgłoszony przez Czesława Góreckiego

UWAGA: Projekt zdyskwalifikowany z powodów formalnych. Formularz zgłoszeniowy nie zawiera wymaganych 15 podpisów mieszkańców. 

25. Rowerownia w każdej dzielnicy Żor

Projekt zgłoszony przez Danutę Groborz i Sylwię Konik

26. Multimedialna tablica informująca o poziomie stężenia zanieczyszczeń powietrza w Żorach

Projekt zgłoszony przez Roberta Biega

27. Remont i rewitalizacja części dawnych pomieszczeń garnizonu na cele muzealne - pomieszczenie wystawowe i lekcyjne

Projekt zgłoszony przez Jadwigę Tabor

28. Dofinansowanie modernizacji podwórka w ramach powołanego Stowarzyszenia Lokalnej Inicjatywy

Projekt zgłoszony przez Witolda Osucha

29. Studio nagraniowe dla młodych artystów "Stacja Kultura" / Miejsce spotkań

Projekt zgłoszony przez Patryka Harazima

30. Tężnia w Żorach - budowa tężni solankowej w Parku Cegielnia

Projekt zgłoszony przez Wojciecha Kałużę

31. Plac rekreacji i ćwiczeń dla psów

Projekt zgłoszony przez Wojciecha Kałużę

32. Modernizacja boiska na os. Gwarków w Żorach Roju na boisko wielofunkcyjne

Projekt zgłoszony przez Władysława Łukasiewicza

33. Doskonałe Żory - Zintegrowany System Rozwoju Miasta

Projekt zgłoszony przez Mateusza Zaparta

Znamy już propozycje mieszkańców do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego, teraz czas na głosowanie! Głosy można oddawać od 23 września do 9 października.

Nowa, udoskonalona formuła Budżetu Obywatelskiego Żor wkracza w decydującą fazę. Dzięki zgłoszeniom przesłanym przez naszych mieszkańców wyłoniła się grupa 31 projektów, na które będzie można oddać głos. Należy pamiętać o tym, że każdy mieszkaniec Żor może oddać tylko jeden głos na jeden wybrany projekt. Aby głos był ważny formularz musi zawierać imię, nazwisko oraz adres głosującej osoby.

Głosy można oddawać w terminie od 23 września do 9 października na specjalnie przygotowanym w tym celu formularzu. Głosować można:

- wysyłając formularz w wersji elektronicznej mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- wrzucając papierowy formularz z głosem do jednej z urn, znajdujących się w: Urzędzie Miasta Żory, w hali MOSiR, kinie „Na Starówce”, w Domu Kultury, w siedzibie ŻCOP, w Bibliotece Centralnej oraz Muzeum Miejskim w Żorach. 

* Uwaga, kartę można wypełnić elektronicznie w programie Acrobat Reader i większości czytników plików PDF. Nie da się jej wypełnić w przeglądarce internetowej Microsoft Edge. W razie problemów z wypełnieniem karty zalecamy aktualizację oprogramowania.

 

Przed rozpoczęciem głosowania zachęcamy do zapoznanie się z wszystkimi zgłoszonymi inicjatywami. Są one dostępne na stronie www.zory.pl w zakładce Budżet Obywatelski, Zgłoszone projekty. Zamieszczamy je także poniżej:

1.Modernizacja basenu MOSiR w Roju

Inspiracja proponowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach.

Wraz z wnioskiem „Poparcie projektu obywatelskiego mieszkańców Żor budowy basenu kąpielowego letniego w Żorach” zgłoszonym przez Jana Szafrańca.

2. Kontynuowanie rozwoju ścieżek rowerowych w mieście. Budowa wypożyczalnie rowerów, samoobsługowych stacji naprawy rowerów, oznakowanie ścieżek rowerowych.

Inspiracja proponowana przez Urząd Miasta Żory

3. Koncert gwiazdy światowego formatu np. Beyonce, Peter Gabriel, Sting, Jamie Woon lub innej.

Inspiracja proponowana przez Urząd Miasta Żory

4. Zakup na Rynek rzeźb autorstwa Michała Batkiewicz, które przez kilka miesięcy zdobiły żorską Starówkę.

Inspiracja proponowana przez Urząd Miasta Żory

5. „Stacja – Kultura”

Inspiracja proponowana przez Urząd Miasta Żory

6. Plac zabaw na osiedlu Gwarków

Projekt zgłoszony przez Patrycję Radziak

7. Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach

Projekt zgłoszony przez Dariusza Filaka

8. Zaplecze Świetlicy MOK w Osinach

Projekt zgłoszony przez Irenę Kreis-Podruczny

9. Budowa domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych

 Projekt zgłoszony przez Ludwikę Bielak

10. Renowacja Parku Staromiejskiego

Projekt zgłoszony przez Małgorzatę Dubiel

11. Wytyczenie ścieżek rowerowych w lesie Osiniok, połączenie ich z obecną infrastrukturą rowerową miasta oraz wybudowanie miejsc dla odpoczynku w lesie Osiniok

Projekt zgłoszony przez Zofię Klamecką

12. Biegostrada - trasa dla biegaczy połączona z trasą rowerową wokół Żor

 Projekt zgłoszony przez Mirosława Skwarlińskiego

13. Automatyczne toalety publiczne

Projekt zgłoszony przez Adama Chudego

14. Dziedziniec Kultury - nowoczesny kompleks koncertowo-widowiskowy. Rozbudowa Domu Kultury w Żorach

Projekt zgłoszony przez Stanisława Ratajczyka

15. Centrum Aktywności Ruchowej

Projekt zgłoszony przez Dariusza Kudyka

16. Ratujmy Śmieszek!

Projekt zgłoszony przez Radosława Godka i Annę Nowacką

17. Nowe życie dla żorskich parków. Rewitalizacja Parku Strzelnica w Żorach

Projekt zgłoszony przez Anitę Czerner-Lebedew, Annę Nowacką i Marka Gawliczka

18. Skomunikowanie ścieżkami rowerowymi ul. Karłowicza z terenem Bażanciarni wraz z jego ożywieniem (rozbudowa terenów rekreacyjno-wypoczynkowych)

Projekt zgłoszony przez Mirosława Garusa

19. Ogród tańczących fontann

Projekt zgłoszony przez Michała Korgóla

20. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 6 w Dzielnicy Pawlikowskiego

Projekt zgłoszony przez Krzysztofa Sadloka

21. Wykonanie ekranów akustycznych przy ul. Pszczyńskiej między rondem pszczyńskim a drogą DK 81

Projekt zgłoszony przez Zofię Kolanowską

22. Projekt "2B: Bezpieczny Basen" powiększony o ścieżkę rowerową, edukacyjną przez las

Projekt zgłoszony przez Elżbietę Serbin

23. Rowerownia w każdej dzielnicy Żor

Projekt zgłoszony przez Danutę Groborz i Sylwię Konik

24. Multimedialna tablica informująca o poziomie stężenia zanieczyszczeń powietrza w Żorach

Projekt zgłoszony przez Roberta Biega

25. Remont i rewitalizacja części dawnych pomieszczeń garnizonu na cele muzealne - pomieszczenie wystawowe i lekcyjne

Projekt zgłoszony przez Jadwigę Tabor

26. Dofinansowanie modernizacji podwórka w ramach powołanego Stowarzyszenia Lokalnej Inicjatywy

Projekt zgłoszony przez Witolda Osucha

27. Studio nagraniowe dla młodych artystów "Stacja Kultura" / Miejsce spotkań

Projekt zgłoszony przez Patryka Harazima

28. Tężnia w Żorach - budowa tężni solankowej w Parku Cegielnia

Projekt zgłoszony przez Wojciecha Kałużę

29. Plac rekreacji i ćwiczeń dla psów

Projekt zgłoszony przez Wojciecha Kałużę

30. Modernizacja boiska na os. Gwarków w Żorach Roju na boisko wielofunkcyjne

Projekt zgłoszony przez Władysława Łukasiewicza

31. Doskonałe Żory - Zintegrowany System Rozwoju Miasta

Projekt zgłoszony przez Mateusza Zaparta

Rewitalizacja

Przyjęto Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żory do 2023 roku

Podczas ostatniej sesji Rada Miasta Żory podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory do 2023 roku. Jest to dokument strategiczny wyznaczający kierunki działań dla obszarów miasta charakteryzujących się szczególnymi problemami, przede wszystkim w sferze społecznej oraz równolegle koncentracją problemów przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych czy gospodarczych. Głównym celem programu jest pobudzanie i wykorzystywanie energii i pomysłowości mieszkańców Żor na rzecz rozwoju osobistego, wspólnot lokalnych i całego miasta.

Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Żory do 2023 roku prowadzone były w oparciu o zasadę partycypacji społecznej. Obszary rewitalizacji, tj. „Śródmieście wraz z zachodnią częścią dzielnicy Kleszczówka” oraz „Osiedle Gwarków z terenami przyległymi”, zostały wyznaczone na podstawie przeprowadzonych analiz, badań społecznych oraz cyklu spotkań warsztatowych z liderami organizacji pozarządowych, przedstawicielami samorządu, lokalnych instytucji kultury, rynku pracy, pomocy społecznej i bezpieczeństwa publicznego.

Ponadto podczas spotkań zorganizowanych w obszarach rewitalizacji w ramach konsultacji społecznych dyskutowano m.in. na temat potrzeb społeczności w zakresie usług społecznych, problemów lokalnej przedsiębiorczości czy też jakości przestrzeni publicznej.

Program uzyskał pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i został wpisany do „Wykazu programów rewitalizacji województwa śląskiego”. Stwarza to możliwość współfinansowania projektów rewitalizacyjnych (realizowanych we wskazanych powyżej obszarach rewitalizacji) z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Ponadto dla projektu dokumentu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach uzgodnił brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Z treścią dokumentu i wykazu programów rewitalizacji można zapoznać się klikając poniższe odnośniki:

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żory do 2023 roku

Wykaz programów rewitalizacji województwa śląskiego 

 LPR

 

Wyniki konsultacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory

Zakończyły się konsultacje społeczne związane z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory. Podczas konsultacji wpłynęła jedna wypełniona karta uwag do projektu oraz dwie wypełnione karty projektu. Zgłoszone przez mieszkańców uwagi zostały uwzględnione w projekcie LPR.

Konsultacje, których przedmiotem był projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory przeprowadzone były od 10 marca do 11 kwietnia, a jednostką odpowiedzialną za ich przeprowadzenie był: Zespół Strategii i Rozwoju Miasta. W ramach konsultacji społecznych 18 marca  zorganizowano spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami. Zorganizowano też dwa spotkania z mieszkańcami miasta, które odbyły się w 4-5 kwietnia br. w siedzibie Domu Kultury (ul. Dolne Przedmieście) oraz w świetlicy Wyspa w dzielnicy Rój.

W odpowiedzi na ogłoszenie Prezydenta Miasta, do Urzędu Miasta wpłynęła jedna wypełniona karta uwag do projektu oraz dwie wypełnione karty projektu. Zgłoszone przez mieszkańców uwagi zostały uwzględnione w projekcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory.

Ogłoszenie w sprawie wyników konsultacji  

 

Trwają konsultacje społeczne. Za nami spotkania z mieszkańcami

4 i 5 kwietnia odbyły się konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory. W spotkaniach udział wzięli przedstawiciele Rad Dzielnic, Rady Miasta, Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Kultury oraz zainteresowani mieszkańcy.

Pierwsze spotkanie z mieszkańcami Żor zostało zorganizowane 4 kwietnia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, z kolei drugie spotkanie odbyło się 5 kwietnia w świetlicy „Wyspa” w dzielnicy Rój. Spotkania poprowadził Jacek Świerkocki, Doradca Prezydenta Miasta, który wraz z pracownikami Zespołu Strategii i Rozwoju Miasta przedstawił strukturę i główne założenia projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory. Szczególna uwaga została zwrócona na proces rewitalizacji w świetle Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Ustawy o Rewitalizacji, która weszła w życie pod koniec 2015 roku.

Ważnym punktem obu spotkań była dyskusja z mieszkańcami na temat kluczowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, planowanych do realizacji w wyznaczonych obszarach rewitalizacji. W efekcie zgłoszone zostały propozycje przedsięwzięć uzupełniających i najważniejsze potrzeby inwestycyjne na terenie osiedla Gwarków, a także w dzielnicach Śródmieście oraz Kleszczówka, w tym m.in.: zagospodarowanie terenów poprzemysłowych (pokopalnianych) czy zagospodarowanie ulicy Klimka.  

Przypominamy, że prace nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory prowadzone są w oparciu o zasadę partycypacji społecznej. W ramach prac nad Programem zorganizowano dotychczas spotkania konsultacyjne i warsztatowe, a także szereg badań społecznych.

Poniżej dostępna jest do pobrania prezentacja dotycząca projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji, która została przedstawiona podczas spotkań w ramach konsultacji społecznych.

View the embedded image gallery online at:
http://www.zory.pl/dla-mieszka%C5%84ca.html#sigFreeIdc754524b4e

 

Spotkanie z przedsiębiorcami w ramach konsultacji społecznych

W ramach konsultacji społecznych aktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory zaplanowano spotkania z przedsiębiorcami i mieszkańcami Miasta.

Pierwsze spotkanie, zorganizowane zostało 18 marca w Muzeum Miejskim w Żorach i dotyczyło możliwości włączenia lokalnych przedsiębiorców w proces rewitalizacji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych, Żorskiej Izby Gospodarczej, przedsiębiorcy prowadzący działalność w obszarach rewitalizacji, a także przedstawiciele Samorządu.

Spotkanie poprowadził dr Krzysztof Wrana, który wraz z zespołem ekspertów dokonał aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. W pierwszej części spotkania przedstawione zostały główne założenia Programu – wyznaczone obszary rewitalizacji, ich granice, a także planowane - kluczowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Szczególna uwaga została zwrócona na proces rewitalizacji w świetle Ustawy o Rewitalizacji, która weszła w życie pod koniec 2015 roku.

Kolejna część spotkania przeznaczona została na dyskusję z uczestnikami. Tematem przewodnim tej części były możliwości włączenia lokalnych przedsiębiorców w proces rewitalizacji. Moderator panelu dyskusyjnego – dr Krzysztof Wrana – nawiązując do przedstawionych wcześniej założeń podkreślił, że działania rewitalizacyjne powinny przede wszystkim cechować się kompleksowością, koncentracją i komplementarnością.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego zgodnie zwrócili uwagę na rangę żorskiej Starówki w kontekście całego procesu rewitalizacji. W prowadzonych rozmowach wskazywano na problemy Starego Miasta, które wpływają na wyznaczony obszar rewitalizacji, tj. „Śródmieście wraz z zachodnią częścią dzielnicy Kleszczówka”. Do najważniejszych z nich zaliczono: godziny otwarcia sklepów i punktów usługowych niedostosowane do potrzeb mieszkańców, brak zintegrowanych przedsięwzięć promocyjnych (informacje o promocjach w sklepach, wydarzenia kulturalne) czy brak rozwiniętych sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorcami.

Według uczestników spotkania w przyszłości Starówka powinna być „miejscem kultury i spotkań”, w którym dzięki realizacji „miękkich” projektów i przedsięwzięć ożywiona zostanie tkanka gospodarcza obszaru (różnorodność punktów gastronomicznych, usługi „na miarę”, usługi czasu wolnego) i warstwa społeczna (zaangażowanie mieszkańców w proces rewitalizacji – organizacja imprez, konkursów, warsztatów). W odpowiedzi moderator spotkania podkreślił, że projektami rewitalizacyjnymi, zawartymi projekcie dokumentu i obejmującymi powyższe, są m.in. „Starówka – miasto ab ovo” oraz „Inicjatywy na start”.

Uczestnicy spotkania podkreślili, że powodzenie procesu rewitalizacji w dużej mierze uzależnione jest od jakości współpracy pomiędzy interesariuszami – przedstawicielami samorządu, lokalnymi przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji kultury i rynku pracy oraz organizacjami społecznymi i pozarządowymi.

View the embedded image gallery online at:
http://www.zory.pl/dla-mieszka%C5%84ca.html#sigFreeIdbd5c929955

 

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory

Prace nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory prowadzone są w oparciu o zasadę partycypacji społecznej. Obszary rewitalizacji zostały zidentyfikowane na podstawie przeprowadzonych analiz, badań społecznych oraz cyklu spotkań warsztatowych z liderami organizacji pozarządowych, przedstawicielami samorządu, lokalnych instytucji kultury, rynku pracy, pomocy społecznej i bezpieczeństwa publicznego. Podczas warsztatów dyskutowano m.in. na temat potrzeb lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych, rynku pracy, czy też odczuwalnych deficytów w przestrzeni publicznej.

Na tej podstawie wyznaczono następujące obszary rewitalizacji:
- Śródmieście wraz z zachodnią częścią dzielnicy Kleszczówka
- Osiedle Gwarków z terenami przyległymi (Dzielnica Rój)

W dniach 4-5 kwietnia odbędą się spotkania z mieszkańcami Miasta, na które szczególnie zapraszamy mieszkańców obszarów rewitalizacji. Pierwsze spotkanie zostanie zorganizowane w sali teatralnej Domu Kultury, natomiast drugie spotkanie odbędzie się w świetlicy „Wyspa” w dzielnicy Rój.

Podczas spotkań przedstawione zostaną m.in. planowane do realizacji projekty, które mają przyczynić się do rozwiązania problemów społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych w zdiagnozowanych obszarach rewitalizacji.

Jednocześnie, zachęcamy przedsiębiorców i organizacje pozarządowe do zgłaszania swoich propozycji projektów, których realizacja przyczyni się do poprawy sytuacji we wspomnianych powyżej obszarach rewitalizacji. Zapraszamy również do zgłaszania uwag, co do treści projektu dokumentu. W tym celu stworzone zostały specjalne karty. Wypełnione karty można przynieść na zaplanowane spotkania, do Urzędu Miasta lub przesłać w wersji elektronicznej (.pdf) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory jest również dostępny w siedzibach Rad Dzielnic Rój, Kleszczówka oraz Śródmieście, a także w Urzędzie Miasta Żory, Aleja Wojska Polskiego 25, pokój 207.

Terminy spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami:
- 4 kwietnia 2016 r. godz. 17:00 (Sala teatralna Domu Kultury, ul. Dolne Przedmieście 1).
- 5 kwietnia 2016 r. godz. 17:00 (Świetlica „Wyspa” w dzielnicy Rój - os. Gwarków).

Konsultacje społeczne potrwają do 11 kwietnia 2016 r.

Dodatkowych informacji udziela Zespół Strategii i Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Żory Al. Wojska Polskiego 25, pokój 207, tel: 32 4348 234, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do pobrania:
- Karta projektu
- Karta uwag do projektu LPR
- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żory – projekt

 

Spotkanie z przedsiębiorcami w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji, w żorskim muzeum odbędzie się spotkanie, na które Urząd Miasta zaprasza lokalnych przedsiębiorców.

Spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami zaplanowano na piątek 18 marca 2016 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Muzeum Miejskiego w Żorach (ul. Muzealna 1/2). Poprowadzi je dr Krzysztof Wrana, który wraz z zespołem ekspertów dokonał aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. Podczas spotkania omówione zostaną m.in. możliwości włączenia lokalnych przedsiębiorców w proces rewitalizacji oraz planowane do realizacji kluczowe projekty rewitalizacyjne.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o potwierdzenie udziału najpóźniej do 17 marca br. pracownikom Zespołu Strategii i Rozwoju Miasta, nr tel: 32 43 48 234, 32 43 48 255, 32 43 48 215 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Warsztaty z rewitalizacji

11 i 23 czerwca 2015 r. odbyły się warsztaty poświęcone przede wszystkim diagnozie największych problemów, które dotykają naszego miasta, a także wskazaniu obszarów wymagających działań rewitalizacyjnych pod kątem społecznym oraz infrastrukturalnym, gospodarczym czy środowiskowym.

W spotkaniu tym licznie uczestniczyli przedstawiciele Rady Miasta Żory, organizacji pozarządowych oraz pracownicy jednostek funkcjonujących na obszarze pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego czy rynku pracy.

Warsztaty poprowadził dr Krzysztof Wrana, który z zespołem ekspertów dokona aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory – jednego z najważniejszych dokumentów strategicznych wymaganego m.in. przy staraniu się o środki unijne i rządowe.

View the embedded image gallery online at:
http://www.zory.pl/dla-mieszka%C5%84ca.html#sigFreeIdbd5aab4bf0

 

Młodzież zaangażowana w rewitalizację

30 i 31 maja w trakcie Żorskiej Wiosny Młodości przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta zaangażowali się w przeprowadzenie ankietyzacji naszych mieszkańców.

8 młodych osób pytało w ankietach m.in. o to, jakie obszary są najbardziej problemowe w Żorach i cieszą się złą sławą wśród mieszkańców, a także jak oceniamy poziom bezpieczeństwa w naszych dzielnicach oraz jakie problemy zauważamy dookoła.

Do urny wrzucono kilkadziesiąt wypełnionych kwestionariuszy, które zostaną uwzględnione w tworzeniu diagnozy społecznej w ramach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory.

Wszystkim zaangażowanym bardzo dziękujemy!

 

Które obszary w Żorach są najbardziej problemowe? – ankieta

Urząd Miasta Żory serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest diagnoza największych problemów naszego miasta, a także wskazanie obszarów wymagających działań rewitalizacyjnych (naprawczych) pod kątem społecznym oraz np. infrastrukturalnym, gospodarczym czy środowiskowym.

Pierwsze takie badanie przeprowadzone zostanie już 30 i 31 maja br. podczas obchodów Żorskiej Wiosny Młodości w godz. 15:00-18:00, a ankiety dostępne będą przy specjalnie przygotowanym i oznakowanym logo miasta stoisku, które obsługiwać będą przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta.

Kwestionariusz można pobrać także poniżej i przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć osobiście do punktu informacyjnego Urzędu Miasta na al. Wojska Polskiego 25 lub u. Rynek 9, gdzie ankiety będą też dostępne w wersji papierowej.

Zbieranie wypełnionych formularzy trwać będzie do 30 czerwca br.

Opinia mieszkańców dotycząca miasta i poszczególnych dzielnic jest dla nas niezmiernie cenna i posłuży aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory, który stanie się podstawą podejmowanych w przyszłości działań służących poprawie sytuacji obszarów zdegradowanym, jak i dedykowanych całej lokalnej społeczności.

ANKIETA

 

Drugie warsztaty

23 czerwca w godz. 9.00 do 13.00 również na dużej sali narad zorganizowano drugie już warsztaty, które tym razem poświęcone były pracy projektowej. Uczestnicy w oparciu o propozycje, które padły dwa tygodnie wcześniej, próbowali stworzyć możliwe do realizacji projekty, oszacować ich potencjał, grupy docelowe, zaangażowane podmioty czy zastanowić się nad koniecznymi do poniesienia kosztami.

W spotkaniu prowadzonym przez dr. Krzysztofa Wranę udział wzięły 24 osoby – przedstawiciele rady miasta, sektora NGO i żorskich instytucji publicznych.

View the embedded image gallery online at:
http://www.zory.pl/dla-mieszka%C5%84ca.html#sigFreeIdbc8fbbe027

 

Pierwsze warsztaty

11 czerwca w godz. od 9.00 do 13.00 na dużej sali narad w budynku Urzędu Miasta Żory na al. Wojska Polskiego 25 odbyły się pierwsze warsztaty poświęcone delimitacji, czyli wskazaniu obszarów problemowych, oraz określenie wizji i projektów rewitalizacji.

Spotkanie poprowadził znany w regionie ekspert, dr Krzysztof Wrana.

Udział w pracach wzięły 42 osoby – żorscy radni, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji miejskich związanych z opieką społeczną czy rynkiem pracy.

View the embedded image gallery online at:
http://www.zory.pl/dla-mieszka%C5%84ca.html#sigFreeIdc6384fe229

 

 

Propozycje projektów do realizacji w ramach rewitalizacji obszarów zagrożonych wykluczeniem społecznym pojawią się po zakończeniu wszystkich warsztatów, spotkań z mieszkańcami i liderami.

Zachęcamy też do przesyłania własnych propozycji projektowych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

 

W tej zakładce prezentować będziemy materiały robocze oraz projekty lokalnego programu rewitalizacji.

Poniżej dostępna jest do pobrania prezentacja dotycząca projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji, która została przedstawiona podczas spotkań w ramach konsultacji społecznych.

 

Wyniki konsultacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory

Zakończyły się konsultacje społeczne związane z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory. Podczas konsultacji wpłynęła jedna wypełniona karta uwag do projektu oraz dwie wypełnione karty projektu. Zgłoszone przez mieszkańców uwagi zostały uwzględnione w projekcie LPR.

Konsultacje, których przedmiotem był projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory przeprowadzone były od 10 marca do 11 kwietnia, a jednostką odpowiedzialną za ich przeprowadzenie był: Zespół Strategii i Rozwoju Miasta. W ramach konsultacji społecznych 18 marca  zorganizowano spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami. Zorganizowano też dwa spotkania z mieszkańcami miasta, które odbyły się w 4-5 kwietnia br. w siedzibie Domu Kultury (ul. Dolne Przedmieście) oraz w świetlicy Wyspa w dzielnicy Rój.

W odpowiedzi na ogłoszenie Prezydenta Miasta, do Urzędu Miasta wpłynęła jedna wypełniona karta uwag do projektu oraz dwie wypełnione karty projektu. Zgłoszone przez mieszkańców uwagi zostały uwzględnione w projekcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory.

Ogłoszenie w sprawie wyników konsultacji  

 

Trwają konsultacje społeczne. Za nami spotkania z mieszkańcami

4 i 5 kwietnia odbyły się konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory. W spotkaniach udział wzięli przedstawiciele Rad Dzielnic, Rady Miasta, Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Kultury oraz zainteresowani mieszkańcy.

Pierwsze spotkanie z mieszkańcami Żor zostało zorganizowane 4 kwietnia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, z kolei drugie spotkanie odbyło się 5 kwietnia w świetlicy „Wyspa” w dzielnicy Rój. Spotkania poprowadził Jacek Świerkocki, Doradca Prezydenta Miasta, który wraz z pracownikami Zespołu Strategii i Rozwoju Miasta przedstawił strukturę i główne założenia projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory. Szczególna uwaga została zwrócona na proces rewitalizacji w świetle Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Ustawy o Rewitalizacji, która weszła w życie pod koniec 2015 roku.

Ważnym punktem obu spotkań była dyskusja z mieszkańcami na temat kluczowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, planowanych do realizacji w wyznaczonych obszarach rewitalizacji. W efekcie zgłoszone zostały propozycje przedsięwzięć uzupełniających i najważniejsze potrzeby inwestycyjne na terenie osiedla Gwarków, a także w dzielnicach Śródmieście oraz Kleszczówka, w tym m.in.: zagospodarowanie terenów poprzemysłowych (pokopalnianych) czy zagospodarowanie ulicy Klimka.  

Przypominamy, że prace nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory prowadzone są w oparciu o zasadę partycypacji społecznej. W ramach prac nad Programem zorganizowano dotychczas spotkania konsultacyjne i warsztatowe, a także szereg badań społecznych.

Poniżej dostępna jest do pobrania prezentacja dotycząca projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji, która została przedstawiona podczas spotkań w ramach konsultacji społecznych.

View the embedded image gallery online at:
http://www.zory.pl/dla-mieszka%C5%84ca.html#sigFreeIdc754524b4e

 

Spotkanie z przedsiębiorcami w ramach konsultacji społecznych

W ramach konsultacji społecznych aktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory zaplanowano spotkania z przedsiębiorcami i mieszkańcami Miasta.

Pierwsze spotkanie, zorganizowane zostało 18 marca w Muzeum Miejskim w Żorach i dotyczyło możliwości włączenia lokalnych przedsiębiorców w proces rewitalizacji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych, Żorskiej Izby Gospodarczej, przedsiębiorcy prowadzący działalność w obszarach rewitalizacji, a także przedstawiciele Samorządu.

Spotkanie poprowadził dr Krzysztof Wrana, który wraz z zespołem ekspertów dokonał aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. W pierwszej części spotkania przedstawione zostały główne założenia Programu – wyznaczone obszary rewitalizacji, ich granice, a także planowane - kluczowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Szczególna uwaga została zwrócona na proces rewitalizacji w świetle Ustawy o Rewitalizacji, która weszła w życie pod koniec 2015 roku.

Kolejna część spotkania przeznaczona została na dyskusję z uczestnikami. Tematem przewodnim tej części były możliwości włączenia lokalnych przedsiębiorców w proces rewitalizacji. Moderator panelu dyskusyjnego – dr Krzysztof Wrana – nawiązując do przedstawionych wcześniej założeń podkreślił, że działania rewitalizacyjne powinny przede wszystkim cechować się kompleksowością, koncentracją i komplementarnością.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego zgodnie zwrócili uwagę na rangę żorskiej Starówki w kontekście całego procesu rewitalizacji. W prowadzonych rozmowach wskazywano na problemy Starego Miasta, które wpływają na wyznaczony obszar rewitalizacji, tj. „Śródmieście wraz z zachodnią częścią dzielnicy Kleszczówka”. Do najważniejszych z nich zaliczono: godziny otwarcia sklepów i punktów usługowych niedostosowane do potrzeb mieszkańców, brak zintegrowanych przedsięwzięć promocyjnych (informacje o promocjach w sklepach, wydarzenia kulturalne) czy brak rozwiniętych sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorcami.

Według uczestników spotkania w przyszłości Starówka powinna być „miejscem kultury i spotkań”, w którym dzięki realizacji „miękkich” projektów i przedsięwzięć ożywiona zostanie tkanka gospodarcza obszaru (różnorodność punktów gastronomicznych, usługi „na miarę”, usługi czasu wolnego) i warstwa społeczna (zaangażowanie mieszkańców w proces rewitalizacji – organizacja imprez, konkursów, warsztatów). W odpowiedzi moderator spotkania podkreślił, że projektami rewitalizacyjnymi, zawartymi projekcie dokumentu i obejmującymi powyższe, są m.in. „Starówka – miasto ab ovo” oraz „Inicjatywy na start”.

Uczestnicy spotkania podkreślili, że powodzenie procesu rewitalizacji w dużej mierze uzależnione jest od jakości współpracy pomiędzy interesariuszami – przedstawicielami samorządu, lokalnymi przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji kultury i rynku pracy oraz organizacjami społecznymi i pozarządowymi.

View the embedded image gallery online at:
http://www.zory.pl/dla-mieszka%C5%84ca.html#sigFreeIdbd5c929955

 

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory

Prace nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory prowadzone są w oparciu o zasadę partycypacji społecznej. Obszary rewitalizacji zostały zidentyfikowane na podstawie przeprowadzonych analiz, badań społecznych oraz cyklu spotkań warsztatowych z liderami organizacji pozarządowych, przedstawicielami samorządu, lokalnych instytucji kultury, rynku pracy, pomocy społecznej i bezpieczeństwa publicznego. Podczas warsztatów dyskutowano m.in. na temat potrzeb lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych, rynku pracy, czy też odczuwalnych deficytów w przestrzeni publicznej.

Na tej podstawie wyznaczono następujące obszary rewitalizacji:
- Śródmieście wraz z zachodnią częścią dzielnicy Kleszczówka
- Osiedle Gwarków z terenami przyległymi (Dzielnica Rój)

W dniach 4-5 kwietnia odbędą się spotkania z mieszkańcami Miasta, na które szczególnie zapraszamy mieszkańców obszarów rewitalizacji. Pierwsze spotkanie zostanie zorganizowane w sali teatralnej Domu Kultury, natomiast drugie spotkanie odbędzie się w świetlicy „Wyspa” w dzielnicy Rój.

Podczas spotkań przedstawione zostaną m.in. planowane do realizacji projekty, które mają przyczynić się do rozwiązania problemów społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych w zdiagnozowanych obszarach rewitalizacji.

Jednocześnie, zachęcamy przedsiębiorców i organizacje pozarządowe do zgłaszania swoich propozycji projektów, których realizacja przyczyni się do poprawy sytuacji we wspomnianych powyżej obszarach rewitalizacji. Zapraszamy również do zgłaszania uwag, co do treści projektu dokumentu. W tym celu stworzone zostały specjalne karty. Wypełnione karty można przynieść na zaplanowane spotkania, do Urzędu Miasta lub przesłać w wersji elektronicznej (.pdf) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory jest również dostępny w siedzibach Rad Dzielnic Rój, Kleszczówka oraz Śródmieście, a także w Urzędzie Miasta Żory, Aleja Wojska Polskiego 25, pokój 207.

Terminy spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami:
- 4 kwietnia 2016 r. godz. 17:00 (Sala teatralna Domu Kultury, ul. Dolne Przedmieście 1).
- 5 kwietnia 2016 r. godz. 17:00 (Świetlica „Wyspa” w dzielnicy Rój - os. Gwarków).

Konsultacje społeczne potrwają do 11 kwietnia 2016 r.

Dodatkowych informacji udziela Zespół Strategii i Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Żory Al. Wojska Polskiego 25, pokój 207, tel: 32 4348 234, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do pobrania:
- Karta projektu
- Karta uwag do projektu LPR
- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żory – projekt

 

Spotkanie z przedsiębiorcami w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji, w żorskim muzeum odbędzie się spotkanie, na które Urząd Miasta zaprasza lokalnych przedsiębiorców.

Spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami zaplanowano na piątek 18 marca 2016 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Muzeum Miejskiego w Żorach (ul. Muzealna 1/2). Poprowadzi je dr Krzysztof Wrana, który wraz z zespołem ekspertów dokonał aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. Podczas spotkania omówione zostaną m.in. możliwości włączenia lokalnych przedsiębiorców w proces rewitalizacji oraz planowane do realizacji kluczowe projekty rewitalizacyjne.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o potwierdzenie udziału najpóźniej do 17 marca br. pracownikom Zespołu Strategii i Rozwoju Miasta, nr tel: 32 43 48 234, 32 43 48 255, 32 43 48 215 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Warsztaty z rewitalizacji

11 i 23 czerwca 2015 r. odbyły się warsztaty poświęcone przede wszystkim diagnozie największych problemów, które dotykają naszego miasta, a także wskazaniu obszarów wymagających działań rewitalizacyjnych pod kątem społecznym oraz infrastrukturalnym, gospodarczym czy środowiskowym.

W spotkaniu tym licznie uczestniczyli przedstawiciele Rady Miasta Żory, organizacji pozarządowych oraz pracownicy jednostek funkcjonujących na obszarze pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego czy rynku pracy.

Warsztaty poprowadził dr Krzysztof Wrana, który z zespołem ekspertów dokona aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory – jednego z najważniejszych dokumentów strategicznych wymaganego m.in. przy staraniu się o środki unijne i rządowe.

View the embedded image gallery online at:
http://www.zory.pl/dla-mieszka%C5%84ca.html#sigFreeIdbd5aab4bf0

 

Młodzież zaangażowana w rewitalizację

30 i 31 maja w trakcie Żorskiej Wiosny Młodości przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta zaangażowali się w przeprowadzenie ankietyzacji naszych mieszkańców.

8 młodych osób pytało w ankietach m.in. o to, jakie obszary są najbardziej problemowe w Żorach i cieszą się złą sławą wśród mieszkańców, a także jak oceniamy poziom bezpieczeństwa w naszych dzielnicach oraz jakie problemy zauważamy dookoła.

Do urny wrzucono kilkadziesiąt wypełnionych kwestionariuszy, które zostaną uwzględnione w tworzeniu diagnozy społecznej w ramach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory.

Wszystkim zaangażowanym bardzo dziękujemy!

 

Które obszary w Żorach są najbardziej problemowe? – ankieta

Urząd Miasta Żory serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest diagnoza największych problemów naszego miasta, a także wskazanie obszarów wymagających działań rewitalizacyjnych (naprawczych) pod kątem społecznym oraz np. infrastrukturalnym, gospodarczym czy środowiskowym.

Pierwsze takie badanie przeprowadzone zostanie już 30 i 31 maja br. podczas obchodów Żorskiej Wiosny Młodości w godz. 15:00-18:00, a ankiety dostępne będą przy specjalnie przygotowanym i oznakowanym logo miasta stoisku, które obsługiwać będą przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta.

Kwestionariusz można pobrać także poniżej i przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć osobiście do punktu informacyjnego Urzędu Miasta na al. Wojska Polskiego 25 lub u. Rynek 9, gdzie ankiety będą też dostępne w wersji papierowej.

Zbieranie wypełnionych formularzy trwać będzie do 30 czerwca br.

Opinia mieszkańców dotycząca miasta i poszczególnych dzielnic jest dla nas niezmiernie cenna i posłuży aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory, który stanie się podstawą podejmowanych w przyszłości działań służących poprawie sytuacji obszarów zdegradowanym, jak i dedykowanych całej lokalnej społeczności.

ANKIETA

 

 

Rusza nowy program zniżek w Żorach. Tym razem oferta skierowana jest do weteranów działających poza granicami państwa.

Chcąc docenić weteranów mieszkających na terenie naszego miasta, Rada Miasta Żory przyjęła program „Weteran w Żorach”. Zgodnie z regulaminem z oferty mogą korzystać osoby, które nieprzerwanie przez minimum 60 dni brały udział w misji pokojowej lub stabilizacyjnej, w ramach kontyngentu policyjnego, Straży Granicznej, zadań ochronnych BOR oraz grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej. Warunkiem jest posiadanie aktualnej legitymacji weterana i zamieszkanie na terenie Żor.

Urząd Miasta zaprasza żorskie instytucje i przedsiębiorców do wzięcia udziału jako Punkty Partnerskie w Programie „Weteran w Żorach”. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Spraw Społecznych, Urząd Miasta Żory, tel. 43 48 134.

Lista punktów partnerskich programu Weteran w Żorach (aktualizacja 29.10.2018 r.)

Regulamin programu

Program weteran w Żorach

Phoenix Sariensis

Nagroda przyznawana jest dorocznie instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom, firmom i osobom szczególnie zasłużonym dla miasta Żory lub wyróżniającym się w jego promocji w kraju bądź poza jego granicami, a także wspierającym, niekoniecznie finansowo, działania z zakresu edukacji i oświaty, sportu, ekologii, kultury i sztuki, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Otrzymanie statuetki „Feniksa” jest dowodem prestiżu, jakim laureat cieszy się w mieście za swoją działalność. Nagrody przyznaje Kapituła Nagrody PHOENIX SARIENSIS, której przewodniczącym jest Prezydent Miasta Żory. Formułę nagrody zmodyfikowano w 2018 roku, by jeszcze bardziej podkreślić jej rangę.

WIĘCEJ

 Dobroczyńca Roku

Nagroda Miejska „DOBROCZYŃCA ROKU” przyznawana była dorocznie osobom, instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom i firmom organizującym, a także wspierającym, niekoniecznie finansowo, działania z zakresu edukacji i oświaty, sportu, ekologii, kultury i sztuki, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Nagroda przyznana została po raz ostatni za 2016 rok. Następnie nagrody Phoenix Sariensis i Dobroczyńca Roku połączono w jedną nagrodę! 

WIĘCEJ

Nagroda Kulturalna Prezydenta Miasta Żory

Nagroda Prezydenta Miasta Żory za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznawana jest dorocznie osobom, instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom działającym na terenie Żor na rzecz jego mieszkańców w czterech kategoriach.

WIĘCEJ

Program Duża Rodzina

Program Duża Rodzina

Program ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych oraz rodzin zastępczych przez ułatwienie dostępu do kultury, rekreacji, sportu oraz innych usług.

W związku z podjęciem 30.10.2014 r. przez Radę Miasta Żory Uchwały Nr 545/LI/14 w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały 496/XLV/2010 Rady Miasta Żory z dnia 25.03.2010 r.  w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Żory programu „Duża rodzina” informujemy, iż wnioski o wydawanie kart „Duża rodzina” można składać w Zespole Spraw Społecznych.

Program adresowany jest do „rodzin wielodzietnych”. Poprzez „rodzinę wielodzietną” rozumie się rodzinę składającą się z rodziców lub opiekunów prawnych ( z jednego rodzica, opiekuna prawnego ), której członkowie są zameldowani na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Żory oraz mającą na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

a) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

b) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

c) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ponadto poprzez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę zastępczą bez względu na ilość dzieci.

Potwierdzeniem faktu uczestnictwa w programie przez podmioty udzielające ulg będą informacje umieszczane w witrynach lub przy wejściach do obiektów w formie naklejki. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestnictwem w programie – poprzez udzielenie ulg na określonych przez nich warunkach, mogą przystąpić do programu na podstawie deklaracji złożonej w Zespole Spraw Społecznych.

 

INSTYTUCJE I FIRMY, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO WPROWADZONEGO NA TERENIE MIASTA ŻORY

PROGRAMU „DUŻA RODZINA”

(aktualizacja z dnia 31.10.2018 r.)

 

WYKAZ INSTYTUCJI I FIRM, KTÓRE SIĘ WŁĄCZYŁY DO PROGRAMU OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY DUŻA RODZINA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONACH

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

http://www.slaskiedlarodziny.pl/

Pobierz wniosek

 

Strefa mieszkańca

Dla Mieszkańca

Informacje ważne dla mieszkańców Żor z zakresu gospodarki odpadami, programu „Duża Rodzina”, ofert pracy, jak również konkursów.

Samorząd

Znajdziesz tu informacje na temat władz miasta, radnych, struktury i godzin otwarcia urzędu, a także niezbędne dane teleadresowe.

O Żorach

Tu dowiesz się więcej o historii miasta. Wiadomości z zakresu insygnium, lokalizacji i dzielnic przybliżą kolejne odsłony strony.

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

Aktualności

Najnowsze informacje dla mieszkańców Żor z zakresu gospodarki odpadami.

OPŁATY

Znajdziesz tu informacje na temat opłat związanych z gospodarką odpadami w Żorach

DRUKI DO POBRANIA

Niezbędne dokumenty i druki do pobrania.

 

Harmonogramy

Harmonogramy odbioru odpadów.

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Pytania i odpowiedzi

Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące gospodarki odpadami.

 

Jak segregować odpady

Informacje o zasadach segregowania odpadów w Żorach.

Akty prawne i informacje

Informacje na temat rozwiązań prawnych związanych z gospodarką odpadami.

Kontakt


Dane kontaktowe

 

Informacja odnośnie RODO
Szanowni Czytelnicy, Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) (RODO). W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że: administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Żory jest Prezydent Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, tel. 32 4348200, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W Urzędzie Miasta Żory wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się przez: email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 43 48 133 Stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu: zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron, ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych oraz poznanie Państwa preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów. Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Państwa przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom współpracującym- tj. podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi, w szczególności usługi informatyczne, prawne, inne usługi pomocnicze (na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, a w przypadku zbierania danych dla celów dokonywania analiz i badań statystycznych do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane osobowe zbierane są w ramach korzystania z usług, ze stron internetowych oraz zapisywanych w plikach cookies. Zostałem/am zapoznany/a z pouczeniem dotyczącym z prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.