Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Rogoźna w Żorach

Projekt „ Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Rogoźna w Żorach” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet VIII „Infrastruktura edukacyjna”, Działanie 8.2 „ Infrastruktura placówek oświaty”.

Całkowita wartość projektu: 3.796.117,97 PLN

Środki funduszu: 2.591.710,25 PLN

Wkład własny: 1.204.707,72 PLN (koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne)

 

1. Etap I – budynek kubaturowy z instalacjami wewnętrznymi


Termin realizacji: 02.10.2009 – 17.08.2010

Opis:

• wymurowanie parteru,
• wykonanie stropu nad parterem, słupów i schodów żelbetowych,
• wymurowanie piętra,
• wykonanie stropu nad piętrem oraz dachu,
• wykonanie prac murarsko- tynkarskich, malarskich oraz izolacyjnych,
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
• wyposażenie kuchni w urządzenia stałe,
• dostawa, montaż i uruchomienie platformy dla osób niepełnosprawnych i dźwigu towarowego.

2. Etap II - wykonanie przyłączy do budynku

Termin realizacji: 04.01.2010 – 30.04.2010


Opis:

• wykonanie przyłączy:
- wodociągowego,
- kanalizacji deszczowej,
- kanalizacji sanitarnej.3. Etap III - zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska

Termin realizacji: 16.04.2010 – 30.07.2010


Opis:
• wykonanie nawierzchni przy budynku,
• wykonanie regulacji istniejących studni i wpustów,
• wykonanie ogrodzenia placu zabaw,
• uporządkowanie terenu za budynkiem.


4. Etap IV - Dostawa i montaż wyposażenia

Termin realizacji: 01.08.2010 – 30.08.2010

Opis:
Wybrano dostawcę i podpisano umowę