Prawomocny wyrok sądowy dot. Dariusza Kosa

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Rejonowego w Żorach, II Wydział Karny publikujemy odpis prawomocnego orzeczenia z dnia 04.05.2020 r. w sprawie II K 171/20 dotyczący skazanego Dariusza Kosa.

Treść wyroku zamieszczamy poniżej:

- treść wyroku w formacie PDF