Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

W czwartek, 25 lipca odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków  i Petycji Rady Miasta Żory. Radni wchodzący w skład komisji spotkają się o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Omówienie i wstępne rozpatrzenie wniosku dotyczącego uchwały Rady Miasta Żory nr 125/VIII/19 z dnia 13.06.2019 r. w sprawie nadania odcinkom dróg nazw.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia.