Komisja Rady Miasta pojedzie na budowę mieszkań czynszowych

Sprawdzenie zaawansowania prac na budowie mieszkań czynszowych, powstających w ramach programu „Z przyszłością w Żorach”, będzie tematem najbliższego posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Żory.

Radni wchodzący w skład Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska spotkają się na wyjazdowym posiedzeniu w środę, 26 czerwca o godz. 16:30 na terenie budowy mieszkań, przy ul. Sokolej. Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Zapoznanie się ze stanem zaawansowania inwestycji realizowanej przez Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. w Żorach dotyczącej budowy mieszkań.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.

Komisje Rady Miasta