Wyniki otwartego konkursu ofert nr 9/2019

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 9/2019 na realizację w 2019 roku zadań publicznych miasta Żory na rzecz jego mieszkańców.

Celem konkursu było wyłonienie podmiotów do realizacji w roku 2019 zadań publicznych miasta Żory na rzecz jego mieszkańców w zakresie:
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- turystyki i krajoznawstwa,
- ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- ochrony i promocji zdrowia.

Z rozstrzygnięciem można zapoznać się poniżej.

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 9/2019

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 9/2019