Wyniki otwartego konkursu ofert nr 7/2019

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 7/2019 na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Celem konkursu było wyłonienie podmiotów do realizacji w 2019 roku zadań publicznych miasta Żory na rzecz mieszkańców w wyżej wymienionym zakresie. Z rozstrzygnięciem można zapoznać się poniżej.

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 7/2019