Wyniki otwartego konkursu ofert nr 6/2019

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 6/2019 na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowana polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Celem konkursu było wyłonienie podmiotów do realizacji w 2019 roku zadań publicznych miasta Żory na rzecz mieszkańców w wyżej wymienionym zakresie. Z rozstrzygnięciem można zapoznać się poniżej.

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 6/2019