Użytkowanie wieczyste zmienia się w prawo własności

Już od 1 stycznia 2019 roku użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi staną się właścicielami lub współwłaścicielami tych terenów. To efekt wejścia w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą mogli skorzystać ze zmian tam, gdzie co najmniej połowę lokali stanowią lokale mieszkalne.

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nastąpi z mocy prawa czego potwierdzeniem będzie zaświadczenie wydane przez dotychczasowego właściciela, czyli Gminę lub Skarb Państwa. Dokument zostanie przesłany do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żorach, Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta w Żorach oraz nowego właściciela nieruchomości. Sąd, na podstawie zaświadczenia, ujawni w księgach wieczystych prawo własności, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego oraz wpisze roszczenie dotyczące opłaty przekształceniowej. Następnie, na adres wskazany w zaświadczeniu, doręczy nowemu właścicielowi zawiadomienie o wpisie.

W związku z powyższym, osoby które nie dokonały aktualizacji danych dotyczących zamieszkania w ewidencji użytkowników wieczystych prowadzonej przez Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta w Żorach proszone są o niezwłoczne zgłoszenie zmian adresowych na piśmie.

Zaświadczenia będą wydawane z urzędu przez okres 12 miesięcy od dnia przekształcenia i zwolnione są z opłaty skarbowej. Można również złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia, wtedy organ wydaje dokument w terminie 4 miesięcy. Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Zaświadczenie będzie potwierdzało fakt przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz określało wysokość opłaty przekształceniowej, którą właściciel będzie wnosił przez okres 20 lat. Opłata będzie odpowiadała opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w jej pełnej wysokości tj. ustalonej w trzecim roku po aktualizacji i będzie mogła być waloryzowana raz na 3 lata. Opłatę za rok 2019 wnosi się do 29 lutego 2020 roku, w następnych latach do 31 marca każdego roku.

Na gruntach stanowiących do tej pory własność Skarbu Państwa ustawa przewiduje możliwość wniesienia opłaty jednorazowej i otrzymania z tego tytułu bonifikaty w wysokości:

  • 60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
  • 50% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
  • 40% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
  • 30% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
  • 20% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
  • 10% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu

W przypadku gruntów stanowiących własność Gminy o udzieleniu bonifikaty i jej wysokości zdecyduje Rada Miasta.

W Żorach przekształceniem zostanie objętych około 6,5 tys. osób.  Proces wydawania zaświadczeń będzie się odbywał przez cały 2019 rok. W związku z tym prosimy osoby, które zostaną objęte przekształceniem, by nie dokonywały wpłat z tytułu użytkowania wieczystego. Zaświadczenia które zostaną wydane przez Urząd Miasta będą m.in. zawierały informację o kwocie opłaty przekształceniowej, terminie płatności czy numerze rachunku bankowego. Szczegółowych informacji udziela: Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25, pok. 306, tel. 32 43 48 270.

UWAGA! Ponieważ zdarzają się sytuacje, w których mieszkańcy nie przeprowadzają postępowań spadkowych po zmarłych członkach rodziny lub nie ujawniają nabytych praw w drodze spadkobrania w księgach wieczystych, bardzo ważne jest by te osoby niezwłocznie uregulowały swoje prawa do posiadanego majątku.

Fot. Dariusz Czechowski

Użytkowanie wieczyste zmienia się w prawo własności

Najnowsze:

Posiadanie zwierzaka to także obowiązki

Pies często nazywany jest najlepszym przyjacielem człowieka, a jego towarzystwo może nam dawać wiele radości. Należy jednak pamiętać, że na właścicielach czworonogów ciążą także obowiązki.

Ksiądz Hudek z prestiżową nagrodą im. Wojciecha Korfantego!

Od 1993 roku nagrodami im. Wojciecha Korfantego honorowane są wybitne postacie i instytucje, szczególnie zasłużone dla Górnego Śląska. W tym roku do grona laureatów dołączył związany od wielu lat z Żorami ksiądz dr Wiesław Hudek.

Zamknięcie sezonu wypożyczalni rowerów GeoVelo

Sezon wypożyczalni rowerów GeoVelo dobiegł końca, ale nie martwcie się, bo kolejny rozpocznie się już wczesną wiosną!

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - 9 grudnia 2019 r.

W poniedziałek, 9 grudnia br. o godz. 17:00 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9 w Żorach, odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Nowy komunikat w związku z remontem wiaduktu na ul. Nowopszczyńskiej

Po kolejnych rozmowach i ustaleniach z projektantem i wykonawcami remontu wiaduktu na ul. Nowopszczyńskiej w Żorach informujemy, że projektant na czas prowadzenia prac związanych z betonowaniem dopuścił możliwość ruchu na wiadukcie tylko pojazdów o całkowitej masie rzeczywistej do 3,5 tony i szerokości nie większej niż 2,3 metra. W związku z tym te pojazdy nie będą musiały korzystać w terminie 9-13 grudnia z zapowiadanych wcześniej objazdów.

Informacja odnośnie RODO
Szanowni Czytelnicy, Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) (RODO). W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że: administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Żory jest Prezydent Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, tel. 32 4348200, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W Urzędzie Miasta Żory wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się przez: email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 43 48 133 Stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu: zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron, ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych oraz poznanie Państwa preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów. Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Państwa przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom współpracującym- tj. podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi, w szczególności usługi informatyczne, prawne, inne usługi pomocnicze (na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, a w przypadku zbierania danych dla celów dokonywania analiz i badań statystycznych do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane osobowe zbierane są w ramach korzystania z usług, ze stron internetowych oraz zapisywanych w plikach cookies. Zostałem/am zapoznany/a z pouczeniem dotyczącym z prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.