Rozstrzygnięto konkursy ofert nr 7 i 8 na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Informujemy, że rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert o numerach 7/2018 i 8/2018, na realizację w 2018 roku zadań publicznych miasta Żory na rzecz jego mieszkańców.

Poniżej zamieszczamy ogłoszenia o rozstrzygnięciu poszczególnych konkursów ofert:

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 7/2018 na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 8/2018 na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony i promocji zdrowia

Rozstrzygnięcie konkursów ofert