KSSE rozszerza współpracę z Politechniką Śląską

Kontynuacja projektu studiów dualnych prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej oraz uczestnictwo w nowej inicjatywie dedykowanej sektorowi lotniczemu - Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. rozszerza współpracę z gliwicką uczelnią.

Katowicka SSE została stroną porozumienia, podpisanego przez Politechnikę Śląską oraz niemiecki uczelnie techniczne z Drezna i Freibergu, którego celem jest utworzenie Polsko-Niemieckiego Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich. Projekt dotyczy intensyfikacji współpracy między uczelniami z obu krajów w zakresie kompozytów, w tym prowadzenia wspólnych badań naukowych oraz powołania kierunków studiów, a także komercjalizacji wyników prowadzonych badań. Partnerami projektu są także miasto Gliwice oraz firmy Federacja Firm Lotniczych „Bielsko”, koordynator Śląskiego Klastra Lotniczego. - Utworzenie Centrum pozwoli na zintensyfikowanie kilkudziesięcioletniej, owocnej współpracy między partnerami oraz wykorzystanie wzajemnie uzupełniających się zasobów. Przede wszystkim aparatury badawczej, kadry naukowej i osiągnięć naukowych, a także doświadczenia w zastosowaniu i wykorzystaniu metod projektowania i technologii wytwarzania materiałów hybrydowych i kompozytowych. Główne zadania Centrum to prowadzanie badań dotyczących materiałów hybrydowych i kompozytowych, wykorzystywanych do budowy konstrukcji lekkich oraz kształcenie studentów. Należy podkreślić, że utworzenie Centrum, bazującego na partnerach naukowych, przemysłowych i samorządzie, jest gwarantem rozwoju innowacyjnych technologii aktualnie oczekiwanych przez otoczenie społeczno-gospodarcze oraz szybkiej komercjalizacji wyników badań naukowych – mówi prof. Anna Timofiejczuk, dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej.

W ramach inicjatywy Katowicka SSE będzie koordynować działania związane ze współpracą jednostek naukowych i przedsiębiorców, której efektem będzie wykorzystanie osiągnięć naukowych w przemyśle. - To kolejny przykład przedsięwzięcia łączącego świat biznesu, reprezentowany przez Katowicką SSE oraz firmy zrzeszone w Śląskim Klastrze Lotniczym, ze szkolnictwem wyższym. Zgodnie z deklarowaną wizją naszej działalności, uczestnictwo w przedsięwzięciach związanych ze współpracą w tym kluczowym dla rozwoju gospodarczego obszarze, będzie jednym z priorytetów naszej działalności. Wraz z Politechniką Śląską rozwijamy studia dualne, których program stworzony został w odpowiedzi na potrzeby sektora motoryzacyjnego. Podpisana umowa tworzy podstawy, aby rozwijać podobny program dla firm związanych z branżą lotniczą, których nie brakuje w naszym regionie oraz wśród inwestorów KSSE. Chcemy uczestniczyć w inicjatywach, które tworzą szansę jeszcze lepszego wykorzystania potencjału branży lotniczej, niezwykle innowacyjnej i wykorzystującej tworzone w regionie nowoczesne technologie – mówi Janusz Michałek, prezes zarządu Katowickiej SSE S.A.

Reprezentujące niemieckie uczelnie - Akademię Górniczą we Freibergu i Uniwersytet Techniczny w Dreźnie - jednostki naukowe uczestniczące w projekcje są wiodącymi ośrodkami naukowymi w zakresie badań i zastosowań materiałów metalowych oraz kompozytowych. Saksonia, w której zlokalizowane są obie uczelnie, jest niemieckim centrum konstrukcji lekkich. Obie uczelnie są członkami klastra związanego z przemysłem samochodowym i od kilkudziesięciu lat współpracują z Politechniką Śląską. Przedmiotem współpracy jest rozwój nowych technologii projektowania i budowy materiałów i konstrukcji lekkich oraz edukacja w tym zakresie. Materiały hybrydowe i kompozytowe, to materiały składające się z kilku innych materiałów, często metalowych i niemetalowych, np. włókien szklanych węglowych lub warstw polimerowych. Zestawienie i odpowiednie połączenie tych materiałów, za pomocą różnych technologii, włącznie z nanotechnologią, pozwala na ukształtowanie materiału o pożądanych, specyficznych właściwościach.

Nowe, innowacyjne technologie, których rozwój i zastosowanie jest celem działania centrum, wymagają odpowiedniej kadry naukowej, ale przede wszystkim odpowiednio wykształconych inżynierów, pracujących w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym. Dlatego drugim z podstawowych powołanego centrum celów będzie odpowiednie kształcenie studentów. Partnerzy deklarują utworzenie kierunku studiów w zakresie projektowania i budowy konstrukcji lekkich.

KSSE kontynuuje także projekt „Studiów Dualnych” prowadzony wspólnie z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej oraz inwestorami strefy skupionymi w klastrze Silesia Automotive & Advanced Manufacturing. Gliwicka uczelnia prowadzi nabór na kolejny rok studiów dualnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, a studenci, którzy jesienią 2016 roku zainaugurowali naukę, kończą pierwszy rok realizacji programu, odbywając staże u pracodawców uczestniczących w projekcie. W październiku br. naukę rozpocznie kolejna grupa 30 absolwentów szkół średnich. Spotkanie informacyjne dla absolwentów i przedsiębiorców chcących dołączyć do programu odbędzie się 1 września 2017 roku w siedzibie rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Inicjatywa, skierowana jest do młodych ludzi o dużym potencjale rozwoju na kierunkach technicznych, z predyspozycjami do pracy na stanowiskach inżynierskich i kierowniczych.

– Tegoroczne, bardzo dobre wyniki naszej strefy potwierdzają, że przedsiębiorcy są zainteresowani realizacją kolejnych inwestycji. Kluczowym aspektem w ich planach jest dostępność pracowników, a zmiany na rynku pracy mają coraz istotniejszy wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Niezależnie od podejmowanych na bieżąco działań, mających zaradzić problemowi ograniczonej dostępności specjalistów, ważne jest, aby myśleć o tym wyzwaniu również w dalszej perspektywie. Temu właśnie służy nasza wspólna inicjatywa. Studia dualne to inwestycja w przyszłość, która pozwala wyłuskać inżynierskie talenty oraz kształtować wiedzę młodych i zdolnych ludzi w obszarach najbardziej pożądanych dla firm. Opinie uczestniczących w programie partnerów z sektora biznesu są niezwykle pozytywne, co jak wierzę zachęci do zaangażowania się kolejne firmy – komentuje Janusz Michałek.

Program kształcenia studiów obejmuje zajęcia prowadzone na uczelni przez kadrę Wydziału Mechanicznego Technologicznego i specjalistów firm uczestniczących w programie. Zajęcia na uczelni zaplanowano na okres od października do grudnia 2017 roku. W drugiej części semestru, przez dwa miesiące studenci będą zdobywać wiedzę praktyczną, na stażach u pracodawców. Semestr wiosenny zostanie podzielony podobnie: w okresie od marca do maja 2018 roku realizowane będą zajęcia na uczelni, a od czerwca do września 2018 roku będą kontynuowane staże u pracodawców. Zajęcia praktyczne oraz staże realizowane są we współpracy z inwestorami KSSE, członkami klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing oraz firmami zewnętrznymi.

Dotychczas w program zaangażowało się dziesięciu przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu, wśród których dominują podmioty związane z sektorem motoryzacyjnym m.in. Eaton Automotive Systems, Hutchinson Poland, Tenneco Automotive, Ficomirrors, Nexteer Automotive i Plastic Omnium Auto. Partnerzy wzięli na siebie odpowiedzialność za efekty kształcenia, zobowiązując się do wdrożenia standardów będących gwarantami jej jakości, m.in. realizowania staży w oparciu o ujednolicony program, wypłacania wynagrodzenia i stypendiów w czasie nauki oraz prowadzenia ewaluacji w ramach zaprojektowanego systemu studiów. Staże realizowane będą w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie, a każdemu uczestnikowi przysługuje wynagrodzenie i urlop.

Spotkanie informacyjne dla pracodawców zainteresowanych przystąpieniem do współpracy w ramach projektu „Studia Dualne” odbędzie się 1.09.2017 r., o godzinie 10.00 w siedzibie Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach (ul. Konarskiego 18A). Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów z pracodawcami już 6.09.2017 r. Informacje dostępne są telefonicznie (32) 237 24 33 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KSSE

Najnowsze:

Najlepsi kierowcy rajdowi przyjadą do Żor! Przed nami Rajd Śląska 2017

Motoryzacyjne, rajdowe emocje wracają na Śląsk! Już w październiku odbędzie się 1. edycja Rajdu Śląska, który w tym roku jest ostatnią rundą rywalizacji w ramach Inter Cars Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski. Na wymagających trasach imprezy zmierzą się także pretendenci do tytułu Rajdowego Mistrza Śląska, bowiem zawody organizowane przez Automobilklub Ziemi Tyskiej są jednocześnie czwartą rundą tego cyklu. Najlepsi kierowcy w Polsce zostaną udekorowani w Żorach, ponieważ to właśnie w naszym mieście umiejscowiona będzie meta rajdu.

Posiedzenia komisji Rady Miasta – wrzesień 2017

Przed sesją Rady Miasta na swoich posiedzeniach spotkają się komisje branżowe Rady Miasta. Szczegółowy harmonogram posiedzeń komisji zamieszczamy poniżej.

Sesja Rady Miasta – wrzesień 2017

Najbliższa sesja Rady Miasta, podczas której żorscy radni spotkają się, by obradować nad ważnymi dla miasta sprawami, odbędzie się w czwartek 28 września w sali narad Urzędu Miasta, przy Rynku 9. Początek o godzinie 15:00.

W piątek autobusem MZK pojedziesz bezpłatnie

Już w najbliższy piątek 22 września obchodzony jest Dzień bez Samochodu. Z tej okazji Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu-Zdroju zachęca do zamiany auta na komunikację miejską. Wszyscy kierowcy, którzy tego dnia zamiast samochodu wybiorą autobus, będą mogli jechać za darmo.   

Szymon Ziółkowski gościem specjalnym X Żorskiego Biegu Ulicznego!

Przed nami wielkie święto dla wszystkich miłośników biegania! Już po raz dziesiąty setki zawodników, biorących udział w Żorskim Biegu Ulicznym wypełnią ulice naszego miasta. Poznaliśmy gościa specjalnego imprezy, którym w tym roku będzie wybitny lekkoatleta Szymon Ziółkowski.