KSSE rozszerza współpracę z Politechniką Śląską

Kontynuacja projektu studiów dualnych prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej oraz uczestnictwo w nowej inicjatywie dedykowanej sektorowi lotniczemu - Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. rozszerza współpracę z gliwicką uczelnią.

Katowicka SSE została stroną porozumienia, podpisanego przez Politechnikę Śląską oraz niemiecki uczelnie techniczne z Drezna i Freibergu, którego celem jest utworzenie Polsko-Niemieckiego Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich. Projekt dotyczy intensyfikacji współpracy między uczelniami z obu krajów w zakresie kompozytów, w tym prowadzenia wspólnych badań naukowych oraz powołania kierunków studiów, a także komercjalizacji wyników prowadzonych badań. Partnerami projektu są także miasto Gliwice oraz firmy Federacja Firm Lotniczych „Bielsko”, koordynator Śląskiego Klastra Lotniczego. - Utworzenie Centrum pozwoli na zintensyfikowanie kilkudziesięcioletniej, owocnej współpracy między partnerami oraz wykorzystanie wzajemnie uzupełniających się zasobów. Przede wszystkim aparatury badawczej, kadry naukowej i osiągnięć naukowych, a także doświadczenia w zastosowaniu i wykorzystaniu metod projektowania i technologii wytwarzania materiałów hybrydowych i kompozytowych. Główne zadania Centrum to prowadzanie badań dotyczących materiałów hybrydowych i kompozytowych, wykorzystywanych do budowy konstrukcji lekkich oraz kształcenie studentów. Należy podkreślić, że utworzenie Centrum, bazującego na partnerach naukowych, przemysłowych i samorządzie, jest gwarantem rozwoju innowacyjnych technologii aktualnie oczekiwanych przez otoczenie społeczno-gospodarcze oraz szybkiej komercjalizacji wyników badań naukowych – mówi prof. Anna Timofiejczuk, dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej.

W ramach inicjatywy Katowicka SSE będzie koordynować działania związane ze współpracą jednostek naukowych i przedsiębiorców, której efektem będzie wykorzystanie osiągnięć naukowych w przemyśle. - To kolejny przykład przedsięwzięcia łączącego świat biznesu, reprezentowany przez Katowicką SSE oraz firmy zrzeszone w Śląskim Klastrze Lotniczym, ze szkolnictwem wyższym. Zgodnie z deklarowaną wizją naszej działalności, uczestnictwo w przedsięwzięciach związanych ze współpracą w tym kluczowym dla rozwoju gospodarczego obszarze, będzie jednym z priorytetów naszej działalności. Wraz z Politechniką Śląską rozwijamy studia dualne, których program stworzony został w odpowiedzi na potrzeby sektora motoryzacyjnego. Podpisana umowa tworzy podstawy, aby rozwijać podobny program dla firm związanych z branżą lotniczą, których nie brakuje w naszym regionie oraz wśród inwestorów KSSE. Chcemy uczestniczyć w inicjatywach, które tworzą szansę jeszcze lepszego wykorzystania potencjału branży lotniczej, niezwykle innowacyjnej i wykorzystującej tworzone w regionie nowoczesne technologie – mówi Janusz Michałek, prezes zarządu Katowickiej SSE S.A.

Reprezentujące niemieckie uczelnie - Akademię Górniczą we Freibergu i Uniwersytet Techniczny w Dreźnie - jednostki naukowe uczestniczące w projekcje są wiodącymi ośrodkami naukowymi w zakresie badań i zastosowań materiałów metalowych oraz kompozytowych. Saksonia, w której zlokalizowane są obie uczelnie, jest niemieckim centrum konstrukcji lekkich. Obie uczelnie są członkami klastra związanego z przemysłem samochodowym i od kilkudziesięciu lat współpracują z Politechniką Śląską. Przedmiotem współpracy jest rozwój nowych technologii projektowania i budowy materiałów i konstrukcji lekkich oraz edukacja w tym zakresie. Materiały hybrydowe i kompozytowe, to materiały składające się z kilku innych materiałów, często metalowych i niemetalowych, np. włókien szklanych węglowych lub warstw polimerowych. Zestawienie i odpowiednie połączenie tych materiałów, za pomocą różnych technologii, włącznie z nanotechnologią, pozwala na ukształtowanie materiału o pożądanych, specyficznych właściwościach.

Nowe, innowacyjne technologie, których rozwój i zastosowanie jest celem działania centrum, wymagają odpowiedniej kadry naukowej, ale przede wszystkim odpowiednio wykształconych inżynierów, pracujących w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym. Dlatego drugim z podstawowych powołanego centrum celów będzie odpowiednie kształcenie studentów. Partnerzy deklarują utworzenie kierunku studiów w zakresie projektowania i budowy konstrukcji lekkich.

KSSE kontynuuje także projekt „Studiów Dualnych” prowadzony wspólnie z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej oraz inwestorami strefy skupionymi w klastrze Silesia Automotive & Advanced Manufacturing. Gliwicka uczelnia prowadzi nabór na kolejny rok studiów dualnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, a studenci, którzy jesienią 2016 roku zainaugurowali naukę, kończą pierwszy rok realizacji programu, odbywając staże u pracodawców uczestniczących w projekcie. W październiku br. naukę rozpocznie kolejna grupa 30 absolwentów szkół średnich. Spotkanie informacyjne dla absolwentów i przedsiębiorców chcących dołączyć do programu odbędzie się 1 września 2017 roku w siedzibie rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Inicjatywa, skierowana jest do młodych ludzi o dużym potencjale rozwoju na kierunkach technicznych, z predyspozycjami do pracy na stanowiskach inżynierskich i kierowniczych.

– Tegoroczne, bardzo dobre wyniki naszej strefy potwierdzają, że przedsiębiorcy są zainteresowani realizacją kolejnych inwestycji. Kluczowym aspektem w ich planach jest dostępność pracowników, a zmiany na rynku pracy mają coraz istotniejszy wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Niezależnie od podejmowanych na bieżąco działań, mających zaradzić problemowi ograniczonej dostępności specjalistów, ważne jest, aby myśleć o tym wyzwaniu również w dalszej perspektywie. Temu właśnie służy nasza wspólna inicjatywa. Studia dualne to inwestycja w przyszłość, która pozwala wyłuskać inżynierskie talenty oraz kształtować wiedzę młodych i zdolnych ludzi w obszarach najbardziej pożądanych dla firm. Opinie uczestniczących w programie partnerów z sektora biznesu są niezwykle pozytywne, co jak wierzę zachęci do zaangażowania się kolejne firmy – komentuje Janusz Michałek.

Program kształcenia studiów obejmuje zajęcia prowadzone na uczelni przez kadrę Wydziału Mechanicznego Technologicznego i specjalistów firm uczestniczących w programie. Zajęcia na uczelni zaplanowano na okres od października do grudnia 2017 roku. W drugiej części semestru, przez dwa miesiące studenci będą zdobywać wiedzę praktyczną, na stażach u pracodawców. Semestr wiosenny zostanie podzielony podobnie: w okresie od marca do maja 2018 roku realizowane będą zajęcia na uczelni, a od czerwca do września 2018 roku będą kontynuowane staże u pracodawców. Zajęcia praktyczne oraz staże realizowane są we współpracy z inwestorami KSSE, członkami klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing oraz firmami zewnętrznymi.

Dotychczas w program zaangażowało się dziesięciu przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu, wśród których dominują podmioty związane z sektorem motoryzacyjnym m.in. Eaton Automotive Systems, Hutchinson Poland, Tenneco Automotive, Ficomirrors, Nexteer Automotive i Plastic Omnium Auto. Partnerzy wzięli na siebie odpowiedzialność za efekty kształcenia, zobowiązując się do wdrożenia standardów będących gwarantami jej jakości, m.in. realizowania staży w oparciu o ujednolicony program, wypłacania wynagrodzenia i stypendiów w czasie nauki oraz prowadzenia ewaluacji w ramach zaprojektowanego systemu studiów. Staże realizowane będą w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie, a każdemu uczestnikowi przysługuje wynagrodzenie i urlop.

Spotkanie informacyjne dla pracodawców zainteresowanych przystąpieniem do współpracy w ramach projektu „Studia Dualne” odbędzie się 1.09.2017 r., o godzinie 10.00 w siedzibie Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach (ul. Konarskiego 18A). Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów z pracodawcami już 6.09.2017 r. Informacje dostępne są telefonicznie (32) 237 24 33 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KSSE

Najnowsze:

Narkotyki i dopalacze zabijają!

„Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” to główne hasło kampanii edukacyjno-profilaktycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizowanej w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka. Kampania jest adresowana przede wszystkim do młodych ludzi.

Nie masz pracy? Weź udział w warsztatach rękodzielniczo-porządkowych

Celem Centrum Integracji Społecznej jest pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, mającym kłopoty ze znalezieniem pracy. To właśnie do nich skierowane są warsztaty rękodzielniczo-porządkowe. Nabór chętnych trwa do końca maja!

Oferta realizacji zadania „Przyrodnik czeka. Miejskie spacery przyrodnicze”

Na wniosek Stowarzyszenia zwykłego „Nie możliwe!” w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert Zastępca Prezydenta Miasta Żory zamieszcza ofertę realizacji zadania „Przyrodnik czeka. Miejskie spacery przyrodnicze”.

Oferta realizacji zadania „NIE OBCY. Język polski dla integracji społecznej”

Na wniosek Fundacji „TEANO”  w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert Zastępca Prezydenta Miasta Żory zamieszcza ofertę realizacji zadania „NIE OBCY. Język polski dla integracji społecznej”.

Blask pochodni i niezwykła muzyczna atrakcja – przed nami 317. Święto Ogniowe!

Uliczki żorskiej Starówki już po raz 317. rozświetli blask płonących pochodni. W sobotę, 11 maja tysiące mieszkańców oraz gości przyjdą na żorski rynek, by wziąć udział w niepowtarzalnej tradycji, jaką jest Święto Ogniowe! W tym roku przygotowano specjalną atrakcję – wystąpi zespół Sound’n’Grace!

Informacja odnośnie RODO
Szanowni Czytelnicy, Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) (RODO). W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że: administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Żory jest Prezydent Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, tel. 32 4348200, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W Urzędzie Miasta Żory wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się przez: email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 43 48 133 Stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu: zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron, ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych oraz poznanie Państwa preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów. Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Państwa przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom współpracującym- tj. podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi, w szczególności usługi informatyczne, prawne, inne usługi pomocnicze (na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, a w przypadku zbierania danych dla celów dokonywania analiz i badań statystycznych do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane osobowe zbierane są w ramach korzystania z usług, ze stron internetowych oraz zapisywanych w plikach cookies. Zostałem/am zapoznany/a z pouczeniem dotyczącym z prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.