Termin opłaty za gospodarowanie odpadami – II kwartał 2017 r.

Przypominamy mieszkańcom Żor, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał 2017 roku należy wnosić na indywidualny numer rachunku bankowego w terminie do 10 czerwca.

Jednocześnie informujemy, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w  wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji o wysokości opłaty powinna być wnoszona przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w terminach:
- do 10 marca za I kwartał
- do 10 czerwca za II kwartał,
- do 10 września za III kwartał,
- do 10 grudnia za IV kwartał,

Przypominamy, że w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących nieruchomość (wprowadzenie/wyprowadzenie się mieszkańca, narodziny dziecka, śmierć osoby zamieszkującej), sprzedaży nieruchomości lub zmiany jej właściciela oraz zmiany sposobu zbierania i odbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Najnowsze:

Sesja i dyżury Żorskiej Rady Seniorów

Żorska Rada Seniorów stawia sobie za cel integrację, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych w naszym mieście. Przed nami kolejna sesja, podczas której będą obradowali członkowie rady. Osoby zainteresowane sprawami seniorów mogą także zgłosić się na dyżury.

Sesja Rady Miasta – styczeń 2018

Najbliższa sesja Rady Miasta, podczas której żorscy radni spotkają się, by obradować nad ważnymi dla miasta sprawami, odbędzie się w czwartek 25 stycznia w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9. Rozpocznie się o godzinie 14:00.

Upamiętniono 73 rocznicę Marszu Śmierci

Złożeniem kwiatów na zbiorowej mogile 23 więźniów zamordowanych w Żorach, podczas ewakuacji obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w styczniu 1945 roku, uczczono w naszym mieście pamięć ofiar tzw. Marszu Śmierci.

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem – 18 stycznia 2018 r.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach ostrzega, że na terenie województwa śląskiego mogą wystąpić silne porywy wiatru.

Wyborco, sprawdź czy jesteś w rejestrze

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!