Nieruchomości w Żorach na sprzedaż! Idealne miejsce na budowę domu lub prowadzenie biznesu

Poszukujecie idealnego, przyjaznego miejsca  do budowy domu lub siedziby swojej firmy? Właśnie je znaleźliście! Gmina Miejska Żory ogłosiła przetargi na sprzedaż atrakcyjnych nieruchomości mieszkaniowych oraz inwestycyjnych.

W drodze nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż wystawione zostało prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Żorach przy ul. Folwareckiej – działki nr 2109/110 o powierzchni 0,2134 ha (obręb Żory, karta mapy 7, rejestr nr 4932, nr księgi wieczystej GL1X/00007080/3). Nieruchomość przeznaczona jest pod usługi sportu i rekreacji, jej właścicielem jest Skarb Państwa, a działka pozostaje w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Żory. Cena wywoławcza wynosi 163 000,00 zł

Na sprzedaż w drodze przetargu wystawione zostało także prawo własności nieruchomości położonych w Żorach przy ulicach: Podhalańskiej, Czapli i w rejonie ulicy Kleszczowskiej.  

Nieruchomość przy ul. Podhalańskiej składa się z działki nr 2441/126 o pow. 0,0074 ha (obręb Kleszczów,  karta mapy 2,  rejestr nr 1224, nr księgi wieczystej GL1X/00013029/3). Cena wywoławcza to 5 100,00 zł. Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem MN, oznaczającym zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W dziale III księgi wieczystej widnieje ograniczone prawo rzeczowe: bezpłatna służebność drogi o szerokości 8 metrów na działce nr  1944/118. Właściciel - Gmina Miejska Żory.

Nieruchomość przy ul. Czapli składa się z działki nr 2107/151 o pow. 0,0059 ha (obręb Folwarki, karta mapy 1, rejestr nr 602, nr księgi wieczystej GL1X/00023219/5). Cena wywoławcza 3 200,00 zł. Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem: C79 MN, oznaczającym zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Właściciel - Gmina Miejska Żory.

Nieruchomość w rejonie ul. Kleszczowskiej składa się z działek nr: 433/30 o pow. 0,0289 ha oraz

194/30  o pow. 0,0218 ha (obręb Kleszczów, karta mapy 3, rejestr nr 1053, nr księgi wieczystej GL1X/00007966/8). Cena wywoławcza 15 300,00 zł. Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem I2P, oznaczającym obiekty i urządzenia działalności produkcyjnej, składów i magazynów służące prowadzeniu działalności gospodarczej z zakresu:
a) produkcji, przetwórstwa (w tym odzysku i unieszkodliwiania odpadów) lub montażu,
b) magazynowania i składowania, w tym bazy, place składowe, hurtownie,
c)  przeróbki kopalin,
d)  produkcji rolnej i obsługi rolnictwa,
e)  logistyki,
f)  rzemiosła produkcyjnego i usługowego,
g) handlu hurtowego lub  detalicznego,  w tym sprzedaży paliw wraz z towarzyszącymi obiektami usługowymi, administracyjnymi, biurowymi,  socjalnymi,  w których dopuszcza się wydzielenie mieszkań funkcyjnych;

Przetarg odbędzie się w 28 kwietnia br. o godz. 10:00 w sali nr 3 na parterze Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Warunkiem przystąpienia do powyższych przetargów jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777  w terminie do 25 kwietnia 2017  r.

Ogłoszony został także nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Żorach przy ulicy Miłej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Żory. Nieruchomość stanowi działka nr 1933/15 o pow. 0,4000 ha (obręb Żory, karta mapy 6, rejestr nr 4931, nr księgi wieczystej GL1X/00006761/4). Cena wywoławcza 572 000,00 zł.

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem C1 MW/U oznaczającym zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) zabudowa usługowa oraz usługi obejmujące działalność z zakresu handlu, gastronomii, usług    o charakterze rzemieślniczym, usług kultury, obiekty kultu religijnego, pomocy i opieki społecznej, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji, działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw, działalność biur i agencji, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, a także usługi publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, z wyłączeniem usług obsługi komunikacji kołowej, w tym stacji paliw oraz stacji i warsztatów obsługi pojazdów, a także z wyłączeniem warsztatów kamieniarskich.

Przetarg na nieruchomość odbędzie się 16 maja br. roku o godz. 10:00 w sali nr 3 na parterze Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości  10% ceny wywoławczej nieruchomości w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777  w terminie  do 11 maja 2017 r.

Na sprzedaż w drodze przetargu zostały też wystawione Interesujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Żory, położone przy ul. Żniwnej i w rejonie Alei Zjednoczonej Europy.

Przy ul. Żniwnej na sprzedaż wystawione zostały następujące działki, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:
- nr 2034/73, o pow.  0,0832 ha - cena wywoławcza 54 000,00 zł
- nr 2035/73, o pow.  0,0773 ha - cena wywoławcza 50 000,00 zł
- nr 2037/73, o pow.  0,1035 ha - cena wywoławcza 67 000,00 zł
Obręb Żory,  karta mapy 6,  rejestr nr 2255, nr księgi wieczystej GL1X/00006706/1.
W dziale III księgi wieczystej widnieją ograniczone prawa rzeczowe: służebności drogowe oraz służebności przesyłu ustanowione na rzecz Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna Kraków, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory, spółka z o.o. Dla ww. nieruchomości została opracowana opinia geotechniczna, z której wynika, że na działkach nr 2034-2043/73 w podłożu zalegają grunty o konsystencji plastycznej, a zatem budynki zlokalizowane w rejonie występowania gruntów o takiej konsystencji wymagałyby posadowienia prawdopodobnie na płycie fundamentowej.

W rejonie Alei  Zjednoczonej Europy na sprzedaż wystawione zostały następujące działki:
- nr 4062/129, o pow. 0,1084ha - cena wywoławcza 169 000,00 zł
- nr 4063/129, o pow. 0,1845 ha – cena wywoławcza 286 000,00 zł
Obręb Żory, karta mapy 4, rejestr nr 4867, nr księgi wieczystej GL1X/00006777/9
Nieruchomości niezabudowane położone są w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem B75 U, oznaczającym zabudowę usługową oraz usługi obejmujące działalność z zakresu: handlu, gastronomii, usług o charakterze rzemieślniczym, usług kultury, obiekty kultu religijnego, pomocy i opieki społecznej, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji, obsługi komunikacji kołowej w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów, działalność  w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw z wyjątkiem domów przedpogrzebowych, działalność biur i agencji, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, a także usługi publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami”.

Przetarg na powyższe nieruchomości odbędzie się 24 kwietnia br.  o godz. 10:00 w sali nr 3 na parterze Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości  10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777  w terminie  do 20 kwietnia 2017  r.

Do wylicytowanej ceny każdej z nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT. Informacje  o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta, Aleja Wojska Polskiego 25, pok. nr 410,  tel. 32 43 48246.

 

Przetargi

Najnowsze:

Siatkarski Mistrz Świata odwiedzi Żory! Będzie też można zobaczyć Puchar Świata

To będzie nie lada gratka dla miłośników siatkówki! Już w najbliższy czwartek w Żorach będzie można zobaczyć Puchar Świata wywalczony niedawno przez siatkarską reprezentację Polski oraz spotkać się z dwukrotnym Mistrzem Świata w siatkówce – Dawidem Konarskim oraz sędzią Mistrzostw Świata 2018 – żorzaninem Wojciechem Maroszkiem.

Karma dla wolnożyjących kotów już rozdana

Kierując się troską o zwierzęta, przed okresem zimowym, Urząd Miasta wydawał karmę dla wolnożyjących kotów. Uprzejmie informujemy, że cały zapas karmy został już rozdany społecznym opiekunom zwierząt.

Jarmark Świąteczny ponownie na rynku! Czekamy na zgłoszenia wystawców

Niezwykła atmosfera Świąt Bożego Narodzenia znów wypełni żorski rynek! Już szóstego grudnia w naszym mieście rozpocznie się Jarmark Świąteczny. Wystawcy zainteresowani wynajęciem stoisk mogą do końca października zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach. 

Mazurek Dąbrowskiego zabrzmi w dwóch żorskich podstawówkach

Ponad 50 tysięcy uczniów i uczennic szkół podstawowych z całej Polski zaśpiewa Mazurka Dąbrowskiego i inne pieśni hymniczne w ramach konkursu „Do Hymnu”. Do akcji organizowanej przez Narodowe Centrum Kultury, w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, włączyły się dwie żorskie podstawówki.

Śląski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami już w czwartek w Żorach

Idea Niezależnego Życia osób z niepełnosprawnościami będzie tematem przewodnim Śląskiego Konwentu Regionalnego, który już w najbliższy czwartek odbędzie się w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach.

Informacja odnośnie RODO
Szanowni Czytelnicy, Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) (RODO). W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że: administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Żory jest Prezydent Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, tel. 32 4348200, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W Urzędzie Miasta Żory wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się przez: email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 43 48 133 Stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu: zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron, ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych oraz poznanie Państwa preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów. Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Państwa przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom współpracującym- tj. podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi, w szczególności usługi informatyczne, prawne, inne usługi pomocnicze (na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, a w przypadku zbierania danych dla celów dokonywania analiz i badań statystycznych do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane osobowe zbierane są w ramach korzystania z usług, ze stron internetowych oraz zapisywanych w plikach cookies. Zostałem/am zapoznany/a z pouczeniem dotyczącym z prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.