Konkurs ofert nr 11 na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty konkurs ofert nr 11/2017  na realizację w roku 2017 zadań publicznych miasta w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji w roku 2017 zadania publicznego miasta Żory na rzecz jego mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia przez przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Rodzaj zadań:

1. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, służących prowadzeniu zdrowego stylu życia, jako alternatywnego spędzania wolnego czasu.

W zakresie realizowanego zadania oczekuje się:
- zorganizowania zajęć o charakterze otwartym, w szczególności dla dzieci i młodzieży ze środowiska zagrożonych różnego rodzaju patologiami,
- realizacja programu profilaktycznego zawierającego cele, które kształtują praktyczne umiejętności chroniące dziecko przed sięganiem po  środki uzależniające,
- prowadzenie programu profilaktycznego (zgodnie z harmonogramem) przez osoby posiadające do tego kwalifikacje, w wymiarze co najmniej dwóch godzin miesięcznie.

2. Prowadzenie wsparcia i wczesnej interwencji dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

W zakresie realizowanego zadania oczekuje się:
- prowadzenia wzajemnego wsparcia osób ze zmniejszającą się motywacją do utrzymania abstynencji,
- udzielanie wsparcia członkom rodzin osób uzależnionych w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania rodziny,
- udzielania konsultacji w zakresie możliwości leczenia, ze wskazaniem instytucji do tego powołanych.

Oferty należy składać wraz z załącznikami w  terminie do 10 lutego 2017 r.  w  Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żory – Rynek 9 lub Al. Wojska Polskiego 25, w godzinach pracy Urzędu Miasta, w zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą organizacji, numerem  konkursu oraz numerem i nazwą zadania do którego organizacja przystępuje. W przypadku nadsyłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Urzędu Miasta.

Otwarty konkurs ofert nr 11/2017 na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku

Pobierz wzór oferty

Pobierz oświadczenie do oferty

 

Konkurs ofert

 

Najnowsze:

Konsultacje społeczne ws. projektu „Gminy z dobrą energią"

Prezydent Miasta Żory zaprasza  mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu pn. „Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

4 maja Punkt Paszportowy będzie nieczynny

W piątek 4 maja 2018 roku nie będzie można załatwić spraw związanych z wydawaniem paszportu w Punkcie Paszportowym, znajdującym się przy ul. Bramkowej 28 w Żorach.

Awaria telefonu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Osoby, które chciałyby w najbliższych dniach skontaktować się z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Żorach powinny skorzystać z tymczasowego numeru telefonu komórkowego. Związane jest to z awarią linii telefonicznej w OIM.

Rodzinna zabawa podczas „Biegu Nadziei”

Już w najbliższą niedzielę, 22 kwietnia w Parku Cegielnia biegacze i miłośnicy Nordic Walking wezmą udział w Charytatywnym „Biegu Nadziei”.

Urząd Miasta stawia na e-usługi

Dzięki dofinansowaniu unijnemu w Urzędzie Miasta Żory wdrożonych zostanie 8 e-usług publicznych, które umożliwią zdalną interakcję z klientami.