Konkurs ofert nr 10 na realizację zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt w 2017 roku

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty konkurs ofert nr 10/2017  na realizację w roku 2017 zadań publicznych miasta w zakresie ekologii i ochrony zwierząt.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji w roku 2017 zadania publicznego miasta Żory na rzecz jego mieszkańców w zakresie ekologii i ochrony zwierząt.

Rodzaj zadań:

- Wspieranie działań kształtujących i pobudzających wśród mieszkańców miasta Żory świadomość ekologiczną, odpowiedzialność za dziedzictwo przyrodnicze ochronę środowiska i ochronę zwierząt.

Oferty należy składać wraz z załącznikami w  terminie do 20 stycznia 2017 r.  w  Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żory – Rynek 9 lub Al. Wojska Polskiego 25, w godzinach pracy Urzędu Miasta, w zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą organizacji, numerem  konkursu oraz nazwą zadania do którego organizacja przystępuje. W przypadku nadsyłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Urzędu Miasta.

Otwarty konkurs ofert nr 10/2017 na realizację zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt

Pobierz wzór oferty

Pobierz oświadczenie do oferty

Konkurs ofert

Najnowsze:

Sesja i dyżury Żorskiej Rady Seniorów

Żorska Rada Seniorów stawia sobie za cel integrację, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych w naszym mieście. Przed nami kolejna sesja, podczas której będą obradowali członkowie rady. Osoby zainteresowane sprawami seniorów mogą także zgłosić się na dyżury.

Sesja Rady Miasta – styczeń 2018

Najbliższa sesja Rady Miasta, podczas której żorscy radni spotkają się, by obradować nad ważnymi dla miasta sprawami, odbędzie się w czwartek 25 stycznia w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9. Rozpocznie się o godzinie 14:00.

Upamiętniono 73 rocznicę Marszu Śmierci

Złożeniem kwiatów na zbiorowej mogile 23 więźniów zamordowanych w Żorach, podczas ewakuacji obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w styczniu 1945 roku, uczczono w naszym mieście pamięć ofiar tzw. Marszu Śmierci.

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem – 18 stycznia 2018 r.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach ostrzega, że na terenie województwa śląskiego mogą wystąpić silne porywy wiatru.

Wyborco, sprawdź czy jesteś w rejestrze

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!