Konkurs ofert nr 10 na realizację zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt w 2017 roku

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty konkurs ofert nr 10/2017  na realizację w roku 2017 zadań publicznych miasta w zakresie ekologii i ochrony zwierząt.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji w roku 2017 zadania publicznego miasta Żory na rzecz jego mieszkańców w zakresie ekologii i ochrony zwierząt.

Rodzaj zadań:

- Wspieranie działań kształtujących i pobudzających wśród mieszkańców miasta Żory świadomość ekologiczną, odpowiedzialność za dziedzictwo przyrodnicze ochronę środowiska i ochronę zwierząt.

Oferty należy składać wraz z załącznikami w  terminie do 20 stycznia 2017 r.  w  Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żory – Rynek 9 lub Al. Wojska Polskiego 25, w godzinach pracy Urzędu Miasta, w zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą organizacji, numerem  konkursu oraz nazwą zadania do którego organizacja przystępuje. W przypadku nadsyłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Urzędu Miasta.

Otwarty konkurs ofert nr 10/2017 na realizację zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt

Pobierz wzór oferty

Pobierz oświadczenie do oferty

Konkurs ofert

Najnowsze:

Konsultacje społeczne ws. projektu „Gminy z dobrą energią"

Prezydent Miasta Żory zaprasza  mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu pn. „Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

4 maja Punkt Paszportowy będzie nieczynny

W piątek 4 maja 2018 roku nie będzie można załatwić spraw związanych z wydawaniem paszportu w Punkcie Paszportowym, znajdującym się przy ul. Bramkowej 28 w Żorach.

Awaria telefonu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Osoby, które chciałyby w najbliższych dniach skontaktować się z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Żorach powinny skorzystać z tymczasowego numeru telefonu komórkowego. Związane jest to z awarią linii telefonicznej w OIM.

Rodzinna zabawa podczas „Biegu Nadziei”

Już w najbliższą niedzielę, 22 kwietnia w Parku Cegielnia biegacze i miłośnicy Nordic Walking wezmą udział w Charytatywnym „Biegu Nadziei”.

Urząd Miasta stawia na e-usługi

Dzięki dofinansowaniu unijnemu w Urzędzie Miasta Żory wdrożonych zostanie 8 e-usług publicznych, które umożliwią zdalną interakcję z klientami.