Konkurs ofert nr 9 na realizację zadań w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 roku

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty konkurs ofert nr 9/2017  na realizację w roku 2017 zadań publicznych miasta w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji w roku 2017 zadań publicznych miasta Żory na rzecz jego mieszkańców w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rodzaje zadań:

a) Realizowanie przedsięwzięć mających na celu społeczną i zawodową aktywizację osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup wsparcia oraz promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych wśród potencjalnych pracodawców.

b) Prowadzenie zajęć grupowych lub indywidualnych, mających na celu nabywanie, rozwijanie lub podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w formie działań kulturalnych.

c) Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, wspierających ich aktywność w tym zakresie, w tym imprez o charakterze integracyjnym.

Oferty należy składać wraz z załącznikami w  terminie do 20 stycznia 2017 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żory – Rynek 9 lub Al. Wojska Polskiego 25, w godzinach pracy Urzędu Miasta, w zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą organizacji, numerem  konkursu oraz nazwą zadania do którego organizacja przystępuje. W przypadku nadsyłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Urzędu Miasta.

Otwarty konkurs ofert nr 9/2017 na realizację zadań w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Pobierz wzór oferty

Pobierz oświadczenie do oferty

 

Konkurs ofert

Najnowsze:

Sesja i dyżury Żorskiej Rady Seniorów

Żorska Rada Seniorów stawia sobie za cel integrację, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych w naszym mieście. Przed nami kolejna sesja, podczas której będą obradowali członkowie rady. Osoby zainteresowane sprawami seniorów mogą także zgłosić się na dyżury.

Sesja Rady Miasta – styczeń 2018

Najbliższa sesja Rady Miasta, podczas której żorscy radni spotkają się, by obradować nad ważnymi dla miasta sprawami, odbędzie się w czwartek 25 stycznia w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9. Rozpocznie się o godzinie 14:00.

Upamiętniono 73 rocznicę Marszu Śmierci

Złożeniem kwiatów na zbiorowej mogile 23 więźniów zamordowanych w Żorach, podczas ewakuacji obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w styczniu 1945 roku, uczczono w naszym mieście pamięć ofiar tzw. Marszu Śmierci.

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem – 18 stycznia 2018 r.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach ostrzega, że na terenie województwa śląskiego mogą wystąpić silne porywy wiatru.

Wyborco, sprawdź czy jesteś w rejestrze

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!