Konkurs ofert nr 9 na realizację zadań w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 roku

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty konkurs ofert nr 9/2017  na realizację w roku 2017 zadań publicznych miasta w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji w roku 2017 zadań publicznych miasta Żory na rzecz jego mieszkańców w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rodzaje zadań:

a) Realizowanie przedsięwzięć mających na celu społeczną i zawodową aktywizację osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup wsparcia oraz promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych wśród potencjalnych pracodawców.

b) Prowadzenie zajęć grupowych lub indywidualnych, mających na celu nabywanie, rozwijanie lub podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w formie działań kulturalnych.

c) Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, wspierających ich aktywność w tym zakresie, w tym imprez o charakterze integracyjnym.

Oferty należy składać wraz z załącznikami w  terminie do 20 stycznia 2017 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żory – Rynek 9 lub Al. Wojska Polskiego 25, w godzinach pracy Urzędu Miasta, w zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą organizacji, numerem  konkursu oraz nazwą zadania do którego organizacja przystępuje. W przypadku nadsyłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Urzędu Miasta.

Otwarty konkurs ofert nr 9/2017 na realizację zadań w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Pobierz wzór oferty

Pobierz oświadczenie do oferty

 

Konkurs ofert

Najnowsze:

Konsultacje społeczne ws. projektu „Gminy z dobrą energią"

Prezydent Miasta Żory zaprasza  mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu pn. „Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

4 maja Punkt Paszportowy będzie nieczynny

W piątek 4 maja 2018 roku nie będzie można załatwić spraw związanych z wydawaniem paszportu w Punkcie Paszportowym, znajdującym się przy ul. Bramkowej 28 w Żorach.

Awaria telefonu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Osoby, które chciałyby w najbliższych dniach skontaktować się z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Żorach powinny skorzystać z tymczasowego numeru telefonu komórkowego. Związane jest to z awarią linii telefonicznej w OIM.

Rodzinna zabawa podczas „Biegu Nadziei”

Już w najbliższą niedzielę, 22 kwietnia w Parku Cegielnia biegacze i miłośnicy Nordic Walking wezmą udział w Charytatywnym „Biegu Nadziei”.

Urząd Miasta stawia na e-usługi

Dzięki dofinansowaniu unijnemu w Urzędzie Miasta Żory wdrożonych zostanie 8 e-usług publicznych, które umożliwią zdalną interakcję z klientami.