Konkurs ofert nr 6 na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w 2017 roku

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty konkurs ofert nr 6/2017  na realizację w roku 2017 zadań publicznych miasta w zakresie oświaty i wychowania.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji w roku 2017 zadań publicznych miasta Żory na rzecz jego mieszkańców w zakresie oświaty i wychowania.

Rodzaje zadań:

a) Realizowanie przedsięwzięć edukacyjnych popularyzujących wiedzę o mieście i regionie.

b) Wspieranie programów dotyczących edukacji obywatelskiej, samorządowej i patriotycznej.
Zadanie może obejmować zagadnienia:
- dotyczące edukacji obywatelskiej, w tym edukacji zwiększającej świadomość prawną, patriotyczną, samorządową, historyczną oraz europejską,
- wspierające samorządy uczniowskie oraz grupy młodych liderów,
- rozwijające postawy otwartości, akceptacji i empatii wobec innych, przeciwdziałające „mowie nienawiści” oraz służące integracji i włączeniu społecznemu.

c) Realizowanie różnych form zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania mieszkańców Żor,

d) Realizowanie programów edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym oraz związanych z bezpieczeństwem mieszkańców miasta.

Oferty należy składać wraz z załącznikami w  terminie do 29 grudnia 2016 r.   w  Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żory – Rynek 9 lub Al. Wojska Polskiego 25, w godzinach pracy Urzędu Miasta, w zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą organizacji, numerem  konkursu oraz nazwą zadania do którego organizacja przystępuje. W przypadku nadsyłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Urzędu Miasta.

Otwarty konkurs ofert nr 6/2017 na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania

Pobierz wzór oferty

Pobierz oświadczenie do oferty

 

Konkurs ofert

Najnowsze:

Kibicuj niepełnosprawnym sportowcom! Przed nami XX Śląski Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych

To będzie niezwykłe święto koszykówki, pełne sportowych emocji i ducha fair play! W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach rozegrany zostanie XX Śląski Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych. Zapraszamy do kibicowania!

Zniknęły twoje dokumenty? Zastrzeż je w banku

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z nielegalnym wykorzystaniem naszych danych. Co zrobić, kiedy utraciliśmy dokumenty? Należy je zastrzec!

Muzeum wyróżnione za zaangażowanie w Europejskie Dni Dziedzictwa

Podczas uroczystej gali organizowanej w Opolu, przyznano nagrody dla organizatorów wydarzeń w ramach jubileuszowej 25 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, odbywającej się pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”. W gronie wyróżnionych znalazło się Muzeum Miejskie w Żorach.

Sesja Żorskiej Rady Seniorów – 27 listopada 2017 r.

Żorska Rada Seniorów spotka się na sesji, by porozmawiać o sprawach dotyczących starszych mieszkańców naszego miasta.

Startuje szkółka łyżwiarska dla dzieci i dorosłych!

Nie ważne ile macie lat – jeśli chcecie nauczyć się jeździć na łyżwach lub poprawić swoją technikę jazdy, to koniecznie zgłoście się do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach! Trwają zapisy do szkółek łyżwiarskich dla dzieci i dorosłych.