Konkurs ofert nr 3 na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty konkurs ofert nr 3/2017  na realizację w roku 2017 zadań publicznych miasta w zakresie ochrony zdrowia - przeciwdziałania uzależnieniom ii patologiom społecznym.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji w roku 2017 zadań publicznych miasta Żory na rzecz jego mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia przez przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Rodzaje zadań:

a) Wspieranie działań podejmowanych na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią w formie świetlicy środowiskowej i terapeutycznej.

W zakresie realizowanego zadania oczekuje się:
- pomocy w kryzysach szkolnych, rodzinnych i rówieśniczych,
- pomocy w nauce,
- współpracy ze szkołą i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
- zapewnienia pomocy rodzinom i dzieciom zagrożonym uzależnieniami sprawiającym problemy wychowawcze,
- prowadzenia dożywiania podopiecznych,
- organizacji czasu wolnego i rozwoju zainteresowań,
- realizacji zadania przez kadrę posiadającą kwalifikacje do pracy z dziećmi.

b) Prowadzenie wsparcia i wczesnej interwencji dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

W zakresie realizowanego zadania oczekuje się:
- prowadzenia wzajemnego wsparcia osób ze zmniejszającą się motywacją do utrzymywania abstynencji,
- udzielania wsparcia członkom rodzin osób uzależnionych w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania rodziny,
- udzielania konsultacji w zakresie możliwości leczenia ze wskazaniem instytucji do tego powołanych.

Oferty należy składać wraz z załącznikami w terminie do 21 grudnia 2016 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żory – Rynek 9 lub Al. Wojska Polskiego 25, w godzinach pracy Urzędu Miasta, w zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą organizacji, numerem  konkursu oraz nazwą zadania do którego organizacja przystępuje. W przypadku nadsyłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Urzędu Miasta.

Otwarty konkurs ofert nr 3/2017 na realizacje zadań w zakresie ochrony zdrowia przez przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Pobierz wzór oferty

Pobierz oświadczenie do oferty

 

 Konkurs ofert

Najnowsze:

Sesja i dyżury Żorskiej Rady Seniorów

Żorska Rada Seniorów stawia sobie za cel integrację, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych w naszym mieście. Przed nami kolejna sesja, podczas której będą obradowali członkowie rady. Osoby zainteresowane sprawami seniorów mogą także zgłosić się na dyżury.

Sesja Rady Miasta – styczeń 2018

Najbliższa sesja Rady Miasta, podczas której żorscy radni spotkają się, by obradować nad ważnymi dla miasta sprawami, odbędzie się w czwartek 25 stycznia w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9. Rozpocznie się o godzinie 14:00.

Upamiętniono 73 rocznicę Marszu Śmierci

Złożeniem kwiatów na zbiorowej mogile 23 więźniów zamordowanych w Żorach, podczas ewakuacji obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w styczniu 1945 roku, uczczono w naszym mieście pamięć ofiar tzw. Marszu Śmierci.

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem – 18 stycznia 2018 r.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach ostrzega, że na terenie województwa śląskiego mogą wystąpić silne porywy wiatru.

Wyborco, sprawdź czy jesteś w rejestrze

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!