Konkurs ofert nr 3 na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty konkurs ofert nr 3/2017  na realizację w roku 2017 zadań publicznych miasta w zakresie ochrony zdrowia - przeciwdziałania uzależnieniom ii patologiom społecznym.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji w roku 2017 zadań publicznych miasta Żory na rzecz jego mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia przez przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Rodzaje zadań:

a) Wspieranie działań podejmowanych na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią w formie świetlicy środowiskowej i terapeutycznej.

W zakresie realizowanego zadania oczekuje się:
- pomocy w kryzysach szkolnych, rodzinnych i rówieśniczych,
- pomocy w nauce,
- współpracy ze szkołą i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
- zapewnienia pomocy rodzinom i dzieciom zagrożonym uzależnieniami sprawiającym problemy wychowawcze,
- prowadzenia dożywiania podopiecznych,
- organizacji czasu wolnego i rozwoju zainteresowań,
- realizacji zadania przez kadrę posiadającą kwalifikacje do pracy z dziećmi.

b) Prowadzenie wsparcia i wczesnej interwencji dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

W zakresie realizowanego zadania oczekuje się:
- prowadzenia wzajemnego wsparcia osób ze zmniejszającą się motywacją do utrzymywania abstynencji,
- udzielania wsparcia członkom rodzin osób uzależnionych w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania rodziny,
- udzielania konsultacji w zakresie możliwości leczenia ze wskazaniem instytucji do tego powołanych.

Oferty należy składać wraz z załącznikami w terminie do 21 grudnia 2016 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żory – Rynek 9 lub Al. Wojska Polskiego 25, w godzinach pracy Urzędu Miasta, w zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą organizacji, numerem  konkursu oraz nazwą zadania do którego organizacja przystępuje. W przypadku nadsyłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Urzędu Miasta.

Otwarty konkurs ofert nr 3/2017 na realizacje zadań w zakresie ochrony zdrowia przez przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Pobierz wzór oferty

Pobierz oświadczenie do oferty

 

 Konkurs ofert

Najnowsze:

Konsultacje społeczne ws. projektu „Gminy z dobrą energią"

Prezydent Miasta Żory zaprasza  mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu pn. „Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

4 maja Punkt Paszportowy będzie nieczynny

W piątek 4 maja 2018 roku nie będzie można załatwić spraw związanych z wydawaniem paszportu w Punkcie Paszportowym, znajdującym się przy ul. Bramkowej 28 w Żorach.

Awaria telefonu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Osoby, które chciałyby w najbliższych dniach skontaktować się z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Żorach powinny skorzystać z tymczasowego numeru telefonu komórkowego. Związane jest to z awarią linii telefonicznej w OIM.

Rodzinna zabawa podczas „Biegu Nadziei”

Już w najbliższą niedzielę, 22 kwietnia w Parku Cegielnia biegacze i miłośnicy Nordic Walking wezmą udział w Charytatywnym „Biegu Nadziei”.

Urząd Miasta stawia na e-usługi

Dzięki dofinansowaniu unijnemu w Urzędzie Miasta Żory wdrożonych zostanie 8 e-usług publicznych, które umożliwią zdalną interakcję z klientami.