Przetarg na nieruchomość przy ul. Północnej

W najbliższym czasie w drodze przetargu będzie można kupić kolejny atrakcyjny teren inwestycyjny, położony w Żorach. Wystawiona na sprzedaż zostanie nieruchomość mieszcząca się przy ul. Północnej.

Prezydent Miasta ogłosił drugi, nieograniczony przetarg ustny – licytację - na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Żorach przy ulicy Północnej. Działka o numerze 1164/57 ma powierzchnię 0,5470 ha (obręb Rowień, karta mapy 2, rejestr nr 853, nr księgi wieczystej GL1X/00004190/6). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 332 800,00 zł, a do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT.

Przeznaczona na sprzedaż nieruchomość jest niezabudowana oraz położona w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem D6 U, oznaczającym zabudowę usługową oraz usługi obejmujące działalność z zakresu handlu, gastronomii, usług o charakterze rzemieślniczym, usług kultury, obiekty kultu religijnego, pomocy i opieki społecznej, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji, obsługi komunikacji kołowej w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów, działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw z wyjątkiem domów przedpogrzebowych, działalność biur i agencji, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, a także usługi publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami

Działka  jest położona w granicach otuliny parku krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” i objęta strefą ochronną linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia. W księdze wieczystej widnieją wpisy dotyczące służebności drogowych z 1911 i 1913 roku, które nie są obecnie wykonywane. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miejska Żory.

Przetarg odbędzie się 12 grudnia br. o godz. 10:00 w sali nr 3, na parterze Urzędu Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie  do  8 grudnia br.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta, Aleja Wojska Polskiego 25, pok. nr 410,  tel. 32 43 48 246.

 

Przetarg Północna

Najnowsze:

Kibicuj niepełnosprawnym sportowcom! Przed nami XX Śląski Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych

To będzie niezwykłe święto koszykówki, pełne sportowych emocji i ducha fair play! W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach rozegrany zostanie XX Śląski Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych. Zapraszamy do kibicowania!

Zniknęły twoje dokumenty? Zastrzeż je w banku

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z nielegalnym wykorzystaniem naszych danych. Co zrobić, kiedy utraciliśmy dokumenty? Należy je zastrzec!

Muzeum wyróżnione za zaangażowanie w Europejskie Dni Dziedzictwa

Podczas uroczystej gali organizowanej w Opolu, przyznano nagrody dla organizatorów wydarzeń w ramach jubileuszowej 25 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, odbywającej się pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”. W gronie wyróżnionych znalazło się Muzeum Miejskie w Żorach.

Sesja Żorskiej Rady Seniorów – 27 listopada 2017 r.

Żorska Rada Seniorów spotka się na sesji, by porozmawiać o sprawach dotyczących starszych mieszkańców naszego miasta.

Startuje szkółka łyżwiarska dla dzieci i dorosłych!

Nie ważne ile macie lat – jeśli chcecie nauczyć się jeździć na łyżwach lub poprawić swoją technikę jazdy, to koniecznie zgłoście się do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach! Trwają zapisy do szkółek łyżwiarskich dla dzieci i dorosłych.