Na żorski cmentarz prowadzi nowa brama

Wejście na cmentarz przy ul. Nowej w Żorach zdobią nowe, piękne wrota. Brama i dwie furty zostały ufundowane przez żorskiego przedsiębiorcę, który osobiście brał udział w pracach podczas jej wymiany.

Cmentarz rzymskokatolicki, mieszczący się przy ul. Nowej w Żorach, powstał w latach 20. XX wieku. Wejście na Stary Cmentarz, znajdujący się w północnej części nekropolii, prowadzi przez klasycystyczną bramę z napisem „Ego sum resurrectio et vita”, czyli „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem”. Brama odznacza się symetryczną konstrukcją, na którą składa się centralna część wjazdowa oraz dwa przejścia boczne. Górę zdobi płaskorzeźba z metalu, która wymaga prac konserwatorskich.

Fundator postanowił wymienić bramę oraz dwie furty na nowe ze względów estetycznych, mając nadzieję, że ten gest da początek kolejnym tego typu przedsięwzięciom. Murowana, niemal stuletnia część bramy wymaga renowacji, a jej odnowiona konstrukcja stanowiłaby, wraz z nowymi metalowymi elementami, spójną i kunsztowną całość.

Fot. Karolina Truchel