Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w 2019 r.

Od początku 2019 roku na terenie naszego miasta funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Pomoc skierowana jest osób, które potrzebują porady, a nie są w stanie ponieść jej kosztów.

Z darmowej pomocy prawnej i darmowych porad obywatelskich może skorzystać każda osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczy prawnik -osobiście w punkcie, mieszczącym się przy ul. Wodzisławskiej 1/203 (obok Urzędu Skarbowego i Policji). Prawnik nie udziela porad telefonicznych lub z użyciem innych środków komunikowania się na odległość. Wyjątek stanowią osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się. Tym osobom darmowa pomoc może być udzielana także na odległość.

Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty  pod numerem telefonu 32 43 48 302. Punkty udzielania pomocy znajdują się przy ul. Wodzisławskiej 1/203 (obok Urzędu Skarbowego i Policji) i czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 12:00 oraz 13:00 – 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pomoc prawna