Informacja o jakości powietrza – 19 grudnia 2018 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje o jakości powietrza w województwie śląskim. Dziś w Żorach jakość powietrza jest zła. Jutro natomiast będzie umiarkowana.

We wtorek, 18 grudnia wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 μg/m3) na stacjach: w Rybniku o 178%, Wodzisławiu Śląskim o 178%, Zabrzu o 156%, Lublińcu o 154%, Gliwicach o 138%, Żywcu o 134%, Częstochowie o 120%, Sosnowcu o 112%, Katowicach o 104%, Dąbrowie Górniczej o 100%, Bielsku-Białej o 92%, Tychach o 70%, Złotym Potoku gm. Janów (stacja tła regionalnego) o 48% i Cieszynie o 16%. Nie wystąpiły natomiast przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 μg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 μg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 μg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 μg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 μg/m3).

Zgodnie z komunikatem w środę, 19 grudnia jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na obszarze rybnicko-pszczyńskim, w tym w Żorach jest zła. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu, a pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu. Uwaga! Opublikowano ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Prognozy wskazują, że w czwartek, 20 grudnia prognozowana jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego, na całym obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana.

 

 Jakość powietrza