Zmiana siedzib dwóch lokali wyborczych w Żorach

Zgodnie z Uchwałą Nr 538/XLII/18 Rady Miasta Żory z dnia 19.04.2018 r. dokonano podziału Miasta Żory na stałe obwody głosowania oraz ustalono ich nowe numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

W związku z powyższym nastąpiła zmiana siedziby lokalu wyborczego:

  1. Gwarków, Górnicza, Skarbek, Skośna, Sztygarska, Szybowa, Węglowa, Wczasowa– siedziba obwodowej komisji wyborczej: Zespół Szkół Nr 5 w Żorach, ul. Wodzisławska 201 (przed zmianą Miejski Ośrodek Kultury w Żorach, Świetlica w Dzielnicy Rój ul. Gwarków 22),
  2. Osiedle Sikorskiego bloki nr 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36– siedziba obwodowej komisji wyborczej: Zespół Szkół nr 3 w Żorach, Osiedle Sikorskiego 52 (przed zmianą Szkoła Podstawowa Nr 15 w Żorach ul. Bankowa 1).