Upamiętniono 79. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

Atak hitlerowskich Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku rozpoczął jeden z najtragiczniejszych konfliktów zbrojnych w dziejach, czyli II Wojnę Światową. W naszym mieście uroczystość upamiętniająca te tragiczne wydarzenia odbyła się w przededniu ich rocznicy.

W przededniu 79 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej przedstawiciele władz naszego miasta złożyli kwiaty przy pomniku upamiętniającym żołnierzy i osoby cywilne poległe w obronie Żor 1 września 1939 roku, zlokalizowanym na cmentarzu przy ul. Smutnej.