Radni spotkają się na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

We wtorek, 5 czerwca odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miasta Żory.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odbędzie się 5 czerwca 2018 r. o godz. 17:00 w sali narad Urzędu Miasta - ul. Rynek 9 w Żorach.

Tematy posiedzenia:
1. Rozpatrzenie wniosku Grupy Działamy w sprawie propozycji ulepszenia budżetu miasta Żory na 2018 rok.
2. Rozpatrzenie wniosku Grupy Działamy w sprawie przystąpienia do prac nad uchwaleniem uchwały uchylającej Uchwałę Nr 310/XXVI/97 z dnia 17.04.1997r.
3. Sprawy różne, wolne wnioski.