Posiedzenia komisji Rady Miasta – maj 2018 r.

Tradycyjnie już, w tygodniu poprzedzającym sesję Rady Miasta Żory na swoich posiedzeniach spotkają się radni wchodzący w skład komisji branżowych Rady Miasta. Szczegółowy harmonogram posiedzeń zamieszczamy poniżej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej odbędzie się w poniedziałek, 21 maja o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9. Poruszone zostaną następujące tematy:

 • zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta,
 • sprawy różne, wolne wnioski,
 • przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.

Również w poniedziałek spotkają się radni wchodzący w skład Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Początek posiedzenia o godz. 18:00 w sali narad UM Żory przy Rynku 9. Tematy:

 • zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta,
 • sprawy różne, wolne wnioski,
 • przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury odbędzie się w we wtorek, 22 maja. Początek o godz. 9:30 w Zespole Szkół nr 3 – os. Sikorskiego 52. Tematem posiedzenia będzie zapoznanie się ze stanem modernizacji szkół i przeprowadzonych w nich inwestycji – Zespół Szkół nr 3, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół nr 2 oraz Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych. Kolejne punkty porządku posiedzenia to:

 • omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta,
 • sprawy różne, wolne wnioski,
 • przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.

Członkowie Komisji Sportu, Rekreacji i Młodzieży spotkają się we wtorek, 22 maja o godz. 16:00 w sali obrad Urzędu Miasta przy rynku. Porządek obrad:

 • omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta,
 • sprawy różne, wolne wnioski,
 • przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

Radni wchodzący w skład Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny spotkają się na posiedzeniu w środę, 23 maja o godz. 16:00 w sali narad Urzędu  Miasta przy Rynku 9. Porządek obrad:

 • omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta,
 • sprawy różne, wolne wnioski,
 • przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.

Tego samego dnia spotkają się członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, którzy będą debatowali o godz. 17:00 w sali narad UM Żory przy Rynku. Tematy posiedzenia:

 • analiza informacji na temat dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w roku 2017 r.,
 • analiza zaległości podatkowych oraz ulg, umorzeń i zwolnień podatkowych w roku 2017 r.,
 • zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu za I kwartał 2018 r.,
 • omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta
 • sprawy różne, wolne wnioski,
 • przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.