Uczczono pamięć Żołnierzy Wyklętych

Przedstawiciele władz miasta wraz z delegacjami złożyli dziś kwiaty pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych.

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, ustanowiony na mocy ustawy z 11 lutego 2011 roku. Święto poświęcone jest żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

Z tej okazji dziś, w samo południe, hołd Żołnierzom Wyklętym oddali przedstawiciele władz miasta z Danielem Wawrzyczkiem, Wiceprezydentem Miasta Żory na czele, miejskich instytucji, żołnierze oraz harcerze. Delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem poświęconym bohaterom walk o wolną Polskę, znajdującym się na terenie cmentarza przy ul. Ks. Klimka.

Najnowsze:

Oferta realizacji zadania pn. „40 lat Wczesnej interwencji (…)”

Na wniosek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koła w Żorach, Prezydent Miasta Żory zamieszcza ofertę realizacji zadania publicznego pn. „40 lat Wczesnej Interwencji. Wczesna interwencja terapeutyczna, jako wsparcie naturalnych zdolności neuroplastycznych mózgu u dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym”.

Towarzystwo Ballo świętowało 15 urodziny!

Już od piętnastu lat Towarzystwo Wspierania Twórczości Dzieci i Młodzieży Ballo wyszukuje artystyczne talenty z naszego miasta i pomaga młodym ludziom w rozwijaniu ich zdolności. Podsumowaniem dotychczasowej działalności stowarzyszenia była jubileuszowa gala, zorganizowana w żorskim Domu Kultury.

Sesja Żorskiej Rady Seniorów – marzec 2018 r.

Żorska Rada Seniorów spotka się na sesji, by porozmawiać o sprawach dotyczących starszych mieszkańców naszego miasta.

Posiedzenia komisji Rady Miasta – marzec 2018 r.

Tradycyjnie już w tygodniu poprzedzającym sesję Rady Miasta Żory na swoich posiedzeniach spotkają się radni wchodzący w skład komisji branżowych Rady Miasta. Szczegółowy harmonogram posiedzeń zamieszczamy poniżej.

Sesja Rady Miasta – marzec 2018 r.

Najbliższa sesja Rady Miasta, podczas której żorscy radni spotkają się, by obradować nad ważnymi dla miasta sprawami, odbędzie się w czwartek 22 marca w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9. Rozpocznie się o godzinie 14:00.