Sesja Żorskiej Rady Seniorów – listopad 2017 r.

Żorska Rada Seniorów spotka się na sesji, by porozmawiać o sprawach dotyczących starszych mieszkańców naszego miasta.

Najbliższa sesja Żorskiej Rady Seniorów odbędzie się w poniedziałek 6 listopada, o godzinie 10:00 w sali narad Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 5/2017 z sesji Rady Seniorów.
5. Przyjęcie uchwały dotyczącej gabinetu lekarza geriatry w mieście Żory.
6. Propozycje planu pracy Rady Seniorów.
7. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Seniorów z udziału w Konferencji w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach pt. „Szlachetne zdrowie”.
8. Sprawy różne, wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

 Żorska Rada Seniorów