Chcesz zagłosować w wyborach? Sprawdź czy jesteś w rejestrze

 

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz. Dzięki temu będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. Osoby posiadające stałe zameldowanie z automatu znajdują się w rejestrze wyborców w gminie, w której są zameldowane i  będą tam mogły oddać głos. Te osoby, które są zameldowane na pobyt czasowy albo w ogóle nie mają meldunku, nie znajdują się w rejestrze wyborców. Jeśli nazwiska danej osoby nie ma w rejestrze, to nie będzie ona mogła głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Co należy zrobić, jeśli znajdujemy się w tej sytuacji? Wystarczy złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której się mieszka. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

Rejestr wyborców