Lista zakwalifikowanych do projektu „Gminy z dobrą energią”

Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków i realizacji projektu „Gminy z dobrą energią” wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poniżej przedstawiamy listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Nabór odbywał się w okresie od dnia 30 kwietnia do 30 maja 2018 r. W wyznaczonym czasie złożone zostały 343 wnioski. Po przeprowadzonej weryfikacji formalno-prawnej, merytorycznej oraz technicznej zostały utworzone listy zakwalifikowanych do udziału w projekcie. W Żorach do projektu zakwalifikowanych zostało 20 wniosków. Listę zamieszczamy poniżej.

Gminy z dobrą energią” – lista zakwalifikowanych wniosków

 Gminy z dobrą energią